KHARÓN

Thanatológiai Szemle

elektronikus folyóirat

Kharón Thanatológiai Szemle - Folyóirat a halál, a haldoklás és a gyász kérdéseiről

A Kharón Thanatológiai Szemle 1997-ben indult útjára. A folyóiratot Polcz Alaine, Berta Péter és Pilling János alapította, s azóta is a magyar tanatológia első szakmai, tudományos fórumaként szolgálja az általa megfogalmazott célokat. Szerkesztőbizottságát a tanatológia (mint orvosi szakkifejezés) vagy thanatológia (bölcseleti vonatkozású írásmód) tudományának szakemberei alkotják (pszichiáter, pszichológus, bioetikus, filozófus, kulturális antropológus, szociális munkás, kommunikációs szakember). A Kharón lapjain olyan interdiszciplináris jellegű írások jelennek meg, amelyek a haldoklással, halállal és gyásszal kapcsolatos szocio-kulturális, pszichiátriai, bioetikai, és bölcseleti problémákat járják körül, teret adva a hazai szakemberek elméleti és gyakorlati kutatási eredményeinek és a nemzetközi összehasonlítást lehetővé tevő külföldi kutatásoknak is. A tanulmányok olyan kérdésköröket járnak körül, mint pl. a gyógyíthatatlan betegek és a gyászolók pszichoterápiája, a terminális állapotú betegek palliatív terápiás kezelése, az eutanázia stb.. Mindezeket kiegészítik a kulturális és vallási rítusokra, az orvostörténetre, a néprajzra, művészettörténetre stb. vonatkozó történeti háttérkutatások eredményei.

A hazai szerzők publikációinak megjelentetése mellett hangsúlyt fektetünk a forrásértékű külföldi munkák fordítására, kiadására is. Magyar nyelven a Kharónban jelentek meg elsőként olyan, nagy jelentőségű írások, mint például az Egészségügyi Világszervezet útmutatója a rossz hírek közléséről, az Európai Bizottság állásfoglalása a haldoklók gondozásáról vagy éppen Erich Lindemann klasszikus tanulmánya, amely megalapozta a gyász lélektanával kapcsolatos kutatásokat.

A Kharón 1997 és 2007 között nyomtatott formában jelent meg, 2008-tól internetes változatban adjuk ki. Ezzel egyidejűleg lemondtunk a lap nyomtatott formátumban való megjelentetéséről. A Magyar Hospice-Palliatív Egyesületnek köszönhetően sikerült a teljes archív anyagot is hozzáférhetővé tennünk a világhálót böngészők számára. A folyóirat tanulmányai regisztráció nélkül, ingyenesen olvashatók. Évente 4 számot adunk ki.

A Kharónban csak először publikált és lektorált tanulmányok jelenhetnek meg. A folyóirat szerkesztése és kiadása követi a Committee on Publication Ethics (COPE) publikációs etikai elveit a https://publicationethics.org/ alapján. A szerkesztőség az empirikus tanulmányokat tekintve 2017-től csak olyan tanulmányokat fogad el közlésre, amelyeknek az alapját képező vizsgálat rendelkezik etikai jóváhagyással.

A Kharón az MTMT (Magyar Tudományos Művek Tára) szerint is lektorált folyóiratnak minősül. Az MTA több osztálya feltünteti az ajánlott folyóiratok között.

ISSN száma: HU ISSN 2060-8616

Dr. Hegedűs Katalin
főszerkesztőFolyóiratunkat támogatta: