KHARÓN

Thanatológiai Szemle

elektronikus folyóirat

Kharón Thanatológiai Szemle - Folyóirat a halál, a haldoklás és a gyász kérdéseiről

A Kharón Thanatológiai Szemle 1997-ben indult útjára. A folyóiratot Polcz Alaine, Berta Péter és Pilling János alapította, s azóta is a magyar tanatológia első szakmai, tudományos fórumaként szolgálja az általa megfogalmazott célokat. Szerkesztőbizottságát a tanatológia (mint orvosi szakkifejezés) vagy thanatológia (bölcseleti vonatkozású írásmód) tudományának szakemberei alkotják (pszichiáter, pszichológus, bioetikus, orvostörténész, művészettörténész, kulturális antropológus). A Kharón lapjain olyan interdiszciplináris jellegű írások jelennek meg, amelyek a haldoklással, halállal és gyásszal kapcsolatos szocio-kulturális, pszichiátriai, bioetikai, és bölcseleti problémákat járják körül, teret adva a hazai szakemberek elméleti és gyakorlati kutatási eredményeinek és a nemzetközi összehasonlítást lehetővé tevő külföldi kutatásoknak is. A tanulmányok olyan kérdésköröket járnak körül, mint pl. a gyógyíthatatlan betegek és a gyászolók pszichoterápiája, a terminális állapotú betegek palliatív terápiás kezelése, a hospice ellátás elméleti és gyakorlati problémái, az eutanázia stb.. Mindezeket kiegészítik a kulturális és vallási rítusokra, az orvostörténetre, a néprajzra, művészettörténetre stb. vonatkozó történeti háttérkutatások eredményei.

A hazai szerzők publikációinak megjelentetése mellett hangsúlyt fektetünk a forrásértékű külföldi munkák fordítására, kiadására is. Magyar nyelven a Kharónban jelentek meg elsőként olyan, nagy jelentőségű írások, mint például az Egészségügyi Világszervezet útmutatója a rossz hírek közléséről, az Európai Bizottság állásfoglalása a haldoklók gondozásáról, vagy éppen Erich Lindemann klasszikus tanulmánya, mely megalapozta a gyász lélektanával kapcsolatos kutatásokat.

A Kharón 1997 és 2007 között nyomtatott formában jelent meg, 2008-tól internetes változatban adjuk ki. Ezzel egyidejűleg lemondtunk a lap nyomtatott formátumban való megjelentetéséről. A Magyar Hospice-Palliatív Egyesületnek köszönhetően sikerült a teljes archív anyagot is hozzáférhetővé tennünk a világhálót böngészők számára. Regisztrációval a folyóirat ingyenesen olvasható. Évente 4 számot adunk ki.

A Kharónban csak először publikált és lektorált tanulmányok jelenhetnek meg. A folyóirat szerkesztése és kiadása követi a Committee on Publication Ethics (COPE) publikációs etikai elveit a https://publicationethics.org/ alapján. A szerkesztőség az empirikus tanulmányokat tekintve 2017-től csak olyan tanulmányokat fogad el közlésre, amelyeknek az alapját képező vizsgálat rendelkezik etikai jóváhagyással.
A Kharón az MTMT (Magyar Tudományos Művek Tára) szerint is lektorált folyóiratnak minősül. ISSN száma: HU ISSN 2060-8616

Dr. Hegedűs Katalin
főszerkesztő

Folyóiratunkat támogatta:

Kharon Thanatology Review - A journal on the questions of death, dying and grief

The Kharon Thanatology Review started its way in 1997. Alaine Polcz, Péter Berta and János Pilling founded the journal, and it serves its purposes as the first professional, scientific forum ever since. The editorial board includes experts of thanatology of both medical and philosophical view (psychiatrist, psychologist, bioethicist, medical historian, art historian, cultural anthropologist). Kharon publishes interdisciplinary articles which examine the sociocultural, psychiatric, bioethical and philosophical questions related to dying, death and grief, giving publicity to the results of theoretical and practical studies of Hungarian experts, as well as foreign studies enabling international comparison. These studies investigate questions such as psychotherapy of incurable patients and the bereaved, palliative care of patients in a terminal state, theoretical and practical issues of hospice care, euthanasia etc. The results of background studies on cultural and religious rituals, medical history, ethnography, art history etc. amplify these topics.

Besides issuing the publications of Hungarian authors, we also put emphasis on the translation and publication of foreign works of documentary value. Articles of great importance appeared in Hungary for the first time on the pages of Kharon, e.g. Communicating Bad News written by the WHO, the attitude of the European Commission on the provision of a dying person, or the characteristic study of Erich Lindemann, giving ground to research on the psychology of grief.

Kharon was publishedas a paper-based journal between 1997 and 2007, and it went digital-only in 2008. Thanks to the Hungarian Hospice Palliative Association, the complete archives of the journal are available online. You can read the review free of charge after registration. We publish four issues per year.

Only peer-reviewed studies of first publication can appear in Kharon. The editing and publication of the journal is in accordance with the publication ethics of the Committee on Publication Ethics (COPE) based on https://publicationethics.org/. From 2017, the editors accept empirical studies for publication only if the research serving as the basis of the given study has got an ethical approval. Kharon is qualified as a peer-reviewed journal according to the Hungarian Scientific Bibliography as well. ISSN: HU ISSN 2060-8616

Dr. Katalin Hegedűs
General Editor