KHARÓN

Thanatológiai Szemle

elektronikus folyóirat

XVIII. évfolyam

2014/2

Tartalom

Tanulmány / Original article

Ludovica de Panfilis · A palliatív szedáció etikai kérdései / Ethical aspects of palliative sedation

Dr. Szépe Orsolya · A betegséghez, a haldokláshoz való viszony és a hospice ellátás ismerete az egyetemi és főiskolai hallgatók körében. - Egy kérdőíves kutatás részeredményeinek ismertetése / The relationship to illness, to dying, and the awareness of hospice care among university and college students. - Partial results of a survey research

Szemle / Short article

Keresztes Mátyásné · A hospice szellemiség elterjesztése Ugod lakossága körében / Spreading hospice mentality among the inhabitants of Ugod

Csikós Dóra, Hodász Luca és Dr. Vaits Lili · Életvégi tervezés - Szemléletformálás és gyakorlati segítség - Az Életvégi Tervezés Alapítvány bemutatkozása / End-of-life planning - Awareness-raising and practical help - Presentation of the End-of-Life Planning Foundation

Színdarab ajánló

HAPPY ENDING - zenés színdarab a rákbetegségről (Marton János)