KHARÓN

Thanatológiai Szemle

elektronikus folyóirat

KHARÓN · THANATOLÓGIAI SZEMLE

Lektorált folyóirat.

HU ISSN 2060-8616

Megjelenik negyedévente. Kiadja a Magyar Thanatológiai Alapítvány,
2008-tól a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület.

Főszerkesztő:

Hegedűs Katalin

DR. HEGEDŰS KATALIN PHD

habilitált egyetemi docens
Semmelweis Egyetem
Általános Orvostudományi Kar
Magatartástudományi Intézet

A szerkesztőbizottság tagjai:

Polcz Alaine

POLCZ ALAINE

Barcsi Tamás

DR. BARCSI TAMÁS PHD

habilitált egyetemi docens
Pécsi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar
Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék
Csikós Dóra

CSIKÓS DÓRA

mentálhigiénés szakember, életvégi tervezés tanácsadó
Életvégi Tervezés Alapítvány
Dégi Csaba

DR. DÉGI L. CSABA PHD MSW

habilitált egyetemi docens
Babes-Bolyai Tudományegyetem
Szociológiai és Szociális Munka Kar
Kolozsvár, Románia
Dósa Ágnes

DR. DÓSA ÁGNES PHD

habilitált egyetemi docens
Semmelweis Egyetem
Általános Orvostudományi Kar
Magatartástudományi Intézet
Knausz Imre

DR. KNAUSZ IMRE PHD

egyetemi docens
Miskolci Egyetem
Kőműves Sándor

DR. KŐMŰVES SÁNDOR

egyetemi adjunktus
Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar
Magatartástudományi Intézet
Egészségügyi Humán Tudományok Tanszék
Munk Katalin

MUNK KATALIN

mentálhigiénés szakember, IT
Magyar Hospice-Palliatív Egyesület
Nemes László

DR. NEMES LÁSZLÓ PHD

főiskolai docens
Eszterházy Károly Egyetem, Eger
Filozófiai Tanszék
Sarungi Emőke

DR. SARUNGI EMŐKE

felnőtt- és gyermekpszichiáter
Szeged
Zana Ágnes

DR. ZANA ÁGNES PHD

egyetemi adjunktus
Semmelweis Egyetem
Általános Orvostudományi Kar
Magatartástudományi Intézet
Zelena András

DR. ZELENA ANDRÁS PHD

főiskolai docens
Budapesti Gazdasági Egyetem
Külkereskedelmi Kar
Társadalomtudományi Intézet

Főszerkesztők voltak korábban:

BERTA PÉTER

HORÁNYI ILDIKÓ

PILLING JÁNOS

POLCZ ALAINE

Szerkesztőbizottsági tagok voltak:

BARABÁS KATALIN

BERTA PÉTER

BLASSZAUER BÉLA

BUDA BÉLA

CZÖVEK JUDIT

DEBRECENYI KÁROLY ISTVÁN

FEUER MÁRIA

HEGEDŰS KATALIN

HOPPÁL MIHÁLY

HORÁNYI ILDIKÓ

LAKNER JUDIT

LÉDERER PÁL

MUSZBEK KATALIN

PÉTER ORSOLYA

PILLING JÁNOS

RUZSA ÁGNES

TEMESVÁRY BEÁTA

ZUBEK LÁSZLÓ

Folyóiratunk támogatói 1997. és 2008. között:

„Budapest Bank Budapestért” Alapítvány
Magyar Hospice Alapítvány
Magyar Hospice-Palliatív Egyesület
Nemzeti Civil Alapprogram
Nemzeti Kulturális Alap
Nemzeti Kulturális Alapprogram
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány
Soros Alapítvány
Varga Zoltán és Vargáné Bányai Cecília