KHARÓN

Thanatológiai Szemle

elektronikus folyóirat

KHARÓN · THANATOLÓGIAI SZEMLE

Lektorált folyóirat.

HU ISSN 2060-8616

Megjelenik negyedévente. Kiadja a Magyar Thanatológiai Alapítvány,
2008-tól a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület.

Főszerkesztő:

Hegedűs Katalin

DR. HEGEDŰS KATALIN PHD

habilitált egyetemi docens
Semmelweis Egyetem
Általános Orvostudományi Kar
Magatartástudományi Intézet

A szerkesztőbizottság tagjai:

Polcz Alaine

POLCZ ALAINE

Barcsi Tamás

DR. BARCSI TAMÁS PHD

habilitált egyetemi docens
Pécsi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar
Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék
Busa Csilla

DR. BUSA CSILLA PHD

szociológus, kutató
Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudomány Kar
Alapellátási Intézet
Hospice-Palliatív Tanszék
Csikós Dóra

CSIKÓS DÓRA

mentálhigiénés szakember, életvégi tervezés tanácsadó
Életvégi Tervezés Alapítvány
Dégi Csaba

DR. DÉGI L. CSABA PHD MSW

habilitált egyetemi docens
Babes-Bolyai Tudományegyetem
Szociológiai és Szociális Munka Kar
Kolozsvár, Románia
Farkas Attila Balázs

FARKAS ATTILA BALÁZS

műszaki szerkesztő, szerkesztőségi asszisztens
Kőműves Sándor

DR. KŐMÜVES SÁNDOR PHD

egyetemi adjunktus
Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar
Magatartástudományi Intézet
Egészségügyi Humán Tudományok Tanszék
Nemes László

DR. NEMES LÁSZLÓ PHD

egyetemi adjunktus
Semmelweis Egyetem
Általános Orvostudományi Kar
Magatartástudományi Intézet
Szimon Petra

SZIMON PETRA

MSc pszichológus, mentálhigiénés szakember
Napfogyatkozás Egyesület
Zana Ágnes

DR. ZANA ÁGNES PHD

egyetemi docens
Semmelweis Egyetem
Általános Orvostudományi Kar
Magatartástudományi Intézet
Zelena András

DR. ZELENA ANDRÁS PHD

főiskolai docens
Budapesti Gazdasági Egyetem
Külkereskedelmi Kar
Társadalomtudományi Intézet

Főszerkesztők voltak korábban:

BERTA PÉTER

HORÁNYI ILDIKÓ

PILLING JÁNOS

POLCZ ALAINE

Szerkesztőbizottsági tagok voltak:

BARABÁS KATALIN

BERTA PÉTER

BLASSZAUER BÉLA

BUDA BÉLA

CZÖVEK JUDIT

DEBRECENYI KÁROLY ISTVÁN

FEUER MÁRIA

HEGEDŰS KATALIN

HOPPÁL MIHÁLY

HORÁNYI ILDIKÓ

KNAUSZ IMRE

LAKNER JUDIT

LÉDERER PÁL

MAGYAR LÁSZLÓ ANDRÁS

MUNK KATALIN

MUSZBEK KATALIN

PÉTER ORSOLYA

PILLING JÁNOS

RUZSA ÁGNES

SARUNGI EMŐKE

TEMESVÁRY BEÁTA

ZUBEK LÁSZLÓ