KHARÓN

Thanatológiai Szemle

elektronikus folyóirat

KHARÓN · THANATOLÓGIAI SZEMLE

Lektorált folyóirat.

HU ISSN 2060-8616

Megjelenik negyedévente. Kiadja a Magyar Thanatológiai Alapítvány,
2008-tól a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület.

Főszerkesztő:

Hegedűs Katalin

HEGEDŰS KATALIN

A szerkesztőbizottság tagjai:

Polcz Alaine

POLCZ ALAINE

Barabás Katalin

BARABÁS KATALIN

Dégi Csaba

DÉGI CSABA

Horányi Ildikó

HORÁNYI ILDIKÓ

Knausz Imre

KNAUSZ IMRE

Magyar László András

MAGYAR LÁSZLÓ ANDRÁS

Munk Katalin

MUNK KATALIN

Nemes László

NEMES LÁSZLÓ

Péter Orsolya Márta

PÉTER ORSOLYA MÁRTA

Zana Ágnes

ZANA ÁGNES

Zelena András

ZELENA ANDRÁS

Zubek László

ZUBEK LÁSZLÓ

Főszerkesztők voltak korábban:

BERTA PÉTER

HORÁNYI ILDIKÓ

PILLING JÁNOS

POLCZ ALAINE

Szerkesztőbizottsági tagok voltak:

BERTA PÉTER

BLASSZAUER BÉLA

BUDA BÉLA

CZÖVEK JUDIT

DEBRECENYI KÁROLY ISTVÁN

FEUER MÁRIA

HEGEDŰS KATALIN

HOPPÁL MIHÁLY

LAKNER JUDIT

LÉDERER PÁL

MUSZBEK KATALIN

PILLING JÁNOS

RUZSA ÁGNES

TEMESVÁRY BEÁTA

Folyóiratunk támogatói 1997. és 2008. között:

„Budapest Bank Budapestért” Alapítvány
Magyar Hospice Alapítvány
Magyar Hospice-Palliatív Egyesület
Nemzeti Civil Alapprogram
Nemzeti Kulturális Alap
Nemzeti Kulturális Alapprogram
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány
Soros Alapítvány
Varga Zoltán és Vargáné Bányai Cecília