KHARÓN

Thanatológiai Szemle

elektronikus folyóirat

XXI. évfolyam

2017/1

Tartalom

Tanulmány / Original article

Michnai Viktória · A pszichológusi munka kereteinek sajátosságai az otthonukban ápolt rákbetegek esetében / Peculiarities of the work of psychologists working with cancer patients in home care services

Dr. Hirdi Henriett, Lukács Miklós, Tóthné Bucsek Ildikó, Schaffer Judit, Majerné Horváth Anita és Dr. Balogh Zoltán · Az otthoni szakápolás és hospice ellátás területén dolgozók élet- és munkakörülményei egy országos felmérés alapján / Living and working conditions of people working in home care services and hospice care on the basis of a national survey

Szemle / Short article

Raschka Nathan Attila · A haldokló ellátásának és a gyász folyamatának szokásrendszere egy mai faluban / The Customs of Grief and Care of the Dying in a Village of Today

Dr. Zelena András · Internetes tabudöntés utáni nyílt nap a krematóriumban / Open Day at the Crematorium after a Taboo is Refuted on the Internet

Munk Katalin · A Kharón internetes megújításának hatásfelmérése (2016-2017) / Kharon: Impact assessment of our online update (2016-2017)

Könyvajánló / Review

Esterházy Péter · Hasnyálmirigynapló (Dr. Zelena András PhD) / Pancreas Diary