KHARÓN

Thanatológiai Szemle

elektronikus folyóirat

XXV. évfolyam

2021/1

Tartalom

Előszó

Halál az irodalomban

Tanulmány

Dr. Bene Adrián · A halál varázsa Robert Desnos szürrealista prózájában

Branczeiz Anna · Példázat az öngyilkosságról - széljegyzetek John Berryman egy versének margójára

Dr. Miklós Réka · Középkori kántori költészet a halotti virrasztó zsolozsma responzórium prolixum szövegeiben

Dr. Nemes László · A bioetika tragédiája

Szabados Bettina · Halálracionalizálás az irodalomban - a Másik halála Peer Krisztián költészetében