KHARÓN

Thanatológiai Szemle

elektronikus folyóirat

XVIII. évfolyam

2014/3

Tartalom

Tanulmány / Original article

Zengő Péter · Halálon nőtt büszkeség. A fájdalom szerepjátékai - (Németh László: Gyász) / Pride grew by death. The role-plays of grief - (Mourning by László Németh)

Tóth Anett · s akarsz, akarsz-e játszani halált? - Óvodás korú gyermekek és szüleik halálszorongásának és halállal kapcsolatos kommunikációjának vizsgálata / Would you like to play that we die? - Investigation of death anxiety in kindergarten children and their parents, and of their death-related communication

Szemle / Short article

Zsák Éva · A halálhoz való jog kérdése Olaszországban - Eluana Englaro esete / How do people of Italy see the right to die? - through the case of Eluana Englaro