KHARÓN

Thanatológiai Szemle

elektronikus folyóirat

XIX. évfolyam

2015/3

Tartalom

Tanulmány / Original article

Sipőcz Diána Gizella · A magyarországi Krisna-tudatú hívők halálhoz kapcsolódó attitűdjei / The attitudes of Krishna consciousness believers in Hungary towards death

Farkas Kinga Réka és Dr. Kegye Adrienne · Özvegyek és elváltak veszteségfeldolgozása / Processing loss by the widowed and divorced

Szemle / Short article

Dr. Zelena András · A halálhír közlése mint kommunikációs gesztus / Death notification as an act of communication

Horváth Márton · Világok a túloldalon. A zoroasztrizmus túlvilágképe / Worlds on the other side: Zoroastrianism’s concept of the afterlife