KHARÓN

Thanatológiai Szemle

elektronikus folyóirat

Összefoglaló tartalomjegyzék

XXVIII. évfolyam

2024/3

Barát József · A beteg gyermekkel mindig őszintének kell lennünk - Interjú Dr. Hauser Péter gyermekonkológus, egyetemi docenssel

Dr. Hegedűs Katalin és Lukács Miklós · Hospice betegellátás 2023


2024/2

Barát József · Úgy jó távozni, ha szeretnek, de elengednek - Interjú Dr. Svéd Tamással, a Magyar Orvosi Kamara főtitkárával

Dr. Kérchy Anna · Önarckép macskaszemmel: ember-állat sorsközösség Polcz Alaine Macskaregény című memoárjában

Csikós Dóra · Előzetes rendelkezések - az életvégi tervezés praktikus oldala

Dr. Zana Ágnes · Beszámoló a VNS Health, New York, USA hospice önkéntes képzéséről

Bomann Anne Cathrine · Kék


2024/1

Dr. Kőmüves Sándor · Lelki betegséggel diagnosztizált betegek eutanáziája Belgiumban
A Tine Nys eset

Dr. Busa Csilla, Dr. Fortuna János és Dr. Frank Nóra · Életvégi kommunikáció és életvégi döntések családorvosi szemszögből

Pap Ágota · A sírás mint humánspecifikus jelenség megismerése és jelentősége a gyász folyamatában

Tóth Krisztián · Terminális állapotú betegek pszichedelikus pszichoterápiája

Boyer Anne · Szemben a halállal - Fájdalom, sebezhetőség, halandóság, gyógyászat, művészet, idő, álmok, adatok, kimerültség, rák és gondoskodás


XXVII. évfolyam

2023/4

Dr. Busku Szilvia · A halálhoz viszonyuló létmódok vizsgálata

Zsuppán Monika · Ötvenen innen és túl
Az ötvenes nők megküzdési stratégiái a veszteségeikkel

Dr. Barcsi Tamás és Farkas Júlia · Frankl és Yalom a halálról
A logoterápia és az egzisztenciális pszichoterápia halál-értelmezésének filozófiai és párterápiás aspektusai

Rózsa Ferenc · Bensőséges, méltó búcsúztatás - egy új temetkezési módszer bemutatása

Dr. Kussinszky Anikó · Beszámoló az Életvégi kérdések filozófiai és jogelméleti kérdései címmel megrendezett workshopról


2023/3

Dr. Kőmüves Sándor · A palliatív gondozásban részesülő betegek halál iránti vágya - Mi áll a vágy mögött?

Mészáros Mátyás · Az öngyilkosság és az erőszak narratívája Sztavrogin vallomásában

Velich Borbála · Halottról jót vagy semmit

Greyson Bruce · Azután - Egy orvos tapasztalatai a halálközeli élményekről


2023/2

Oláh Róbert · A viktoriánus korszak post mortem fényképei az örökkévalóság üzenetével

Gyukits György · Vége a komédiának - Az öngyilkosság Madách Tragédiájában

Horányi Ildikó · Miről mesélnek a holtak? A bécsi Pathologisch-anatomisches Sammlung (Naturhistorisches Museum)

Góth Bence · A halál és haldoklás témaköreinek megjelenése Neil Gaiman Sandman című képregénysorozatában

Dr. Zelena András · A kollektív gyász lélektana az iskolai közösségben


2023/1

Polcz Alaine · Testamentum

Dr. Nemes László · A társállat halála – Gondolatok Beregi Tamás Egyszer egy kutya című regényéről

Ozsvári Rozália Beáta · A szülés és születés körüli veszteség megjelenése a művészetben

Dr. Mina András · Életvégi egészségügyi ellátások visszautasítása

Dr. Zsák Éva · Beszámoló az első Európai Gyászkonferenciáról

Irvin D. Yalom és Marilyn Yalom · Halálról és életről


XXVI. évfolyam

2022/4

Szujó Alexandra · Út a SOLE-hoz: halálfélelem designer szemmel - Digitális közösségi platform a halálfélelem oldására

Ungvári Brigitta · Gyarmati Fanni és Polcz Alaine gyásznarratívumainak összehasonlítása

Dr. Mucsi Georgina és Légrádi Nóra · Egy vendégbaba csoport tanulságai

Bokorovics Tímea, Dr. Tóth Krisztina és Lőrik Emese · Méltóság Műhely - A hospice betegek méltósága – esetekkel illusztrálva

Byung-Chul Han · Csillapító társadalom - a fájdalom ma

Vinczeffy Ágota · Átkelők - Válogatott írások halálról és gyászról


2022/3

Dr. Hegedűs Katalin · Magányos halál - Interjú Janecskó Katával

Vona Gábor · A halálszorongó főemlőstől a kultúrateremtő emberig - A Terror Management Theory története, módszertana és kutatásai

Dr. Mucsi Georgina · A halálkép változása és a COVID-19 pandémia erre gyakorolt hatása, következményei a gyászfeldolgozásban

Monostori Dóra, Dr. Dombi Edina és Dr. Zelena András · A perinatális gyásztámogatás helyzete a pandémia időszakában

Kánya Kinga · Margitszigeti Kavicsok - Gyász a közösségi narratívában


2022/2

Horányi Ildikó · Magyar László András emlékére

Dr. Kőmüves Sándor · Lehet-e mérni az elviselhetetlen szenvedést? Az SOS-V mérőeszköz

Oláh Róbert · A viktoriánus korszak gyászékszereinek ékkövei, avagy a gagátok/jetek története

Dr. Hegedűs Katalin, Farkas Attila Balázs és Lukács Miklós · Hospice betegellátás 2020

Krizsai Fruzsina · A haláltól a búcsúzásig - Halottbúcsúztató versek funkcionális kognitív pragmatikai vizsgálata

Volker Gerhardt · Az ember veleszületett méltósága (Biopolitikai tanulmányok)


2022/1

Dr. Tarnay László · A halál filmi ábrázolása

Dr. Gelencsér Gábor · A más(ik)világ - A halál motívuma a magyar filmben

Dr. Török Ervin · Saját tér (Gaal Ilona, Wizner Balázs: Végstádium, 2020)

Dr. Váró Kata Anna · Szerelem és halál Velencében


XXV. évfolyam

2021/4

Baracsi Gabriella · A haláltabu és halálattitűd interpretatív fenomenológiai analízise

Dr. Kőmüves Sándor · Eutanázia Belgiumban - Kihívások metszéspontjában

Porkoláb Gyöngyi · Párbeszéd gyermekekkel a veszteségről, a halálról - Veszteségélmény felismerése és kezelése az oktatási intézményekben

Dr Magyary István · Dr. Bruce Greyson - Azután - egy orvos felfedezései arról, hogy mit árulnak el a halálközeli élmények az életről és azon túlról

Kiss Verus · Hegmesék - A császármetszésen innen és túl


2021/3

Kánya Kinga · Szülésnap - a császármetszés során megélt veszteségek és a veszteségfeldolgozó csoportok sajátosságai

Dr Magyary István · Dr. Kenneth Ring, Dr. Sharon Cooper - Lelki látás: halálközeli és testen kívüli élmények a vakok körében. Esetismertetés

Dr Molnár Annamária · Az elveszett és az álmok által újra megtalált lelki társ. Esettanulmány az álmok szerepéről egy sajátos gyászfolyamatban

Karagits Kíra · Palliáció a pandémia idején - Mark Taubert professzor blogja

Singer Magdolna · Gyászkísérés - Együtt a bánat és a feldolgozás útján

Bellarmin Szent Róbert · A jó halál mesterségéről

Vona Gábor · Míg a halál el nem áraszt


2021/2

Csorba Piroska · Ó, a nagylányok; Hol van, aki nincs sehol?

Dr. Kőváry Zoltán · „Halál apa blues.” Az apa elvesztése okozta gyász kreatív feldolgozásának pszichobiográfiai vizsgálata

Dr. Zsák Éva · Kegyeleti kérdések perinatális veszteség esetén

Dr. Mucsi Georgina és Dr. Maros Kitti · Gyászfeldolgozó csoportok tapasztalatai egy kutatás tükrében


2021/1

Dr. Bene Adrián · A halál varázsa Robert Desnos szürrealista prózájában

Branczeiz Anna · Példázat az öngyilkosságról - széljegyzetek John Berryman egy versének margójára

Dr. Miklós Réka · Középkori kántori költészet a halotti virrasztó zsolozsma responzórium prolixum szövegeiben

Dr. Nemes László · A bioetika tragédiája

Szabados Bettina · Halálracionalizálás az irodalomban - a Másik halála Peer Krisztián költészetében


XXIV. évfolyam

2020/4

Ferber Eszter · Az előgyász - fogalma, jellemző élethelyzetei és a segítés lehetőségei

Mújdricza Ferenc · Kortalan rettegés: a nyugati halálattitűdök ariès-i modelljének felülvizsgálata

Kovács Ágnes Anna, Benkő Henrietta, Hegedűs Judit és Dr. Benyó Gábor · A gyermek palliatív ellátás sajátosságai a szülők szemszögéből

Vinczeffy Ágota · Tudati működés a halál után? Halálközeli élmények és tudati jelenségek Pim van Lommel olvasatában

Bence Bettina · Szécsi Noémi Memento mori című fotókiállítása

Háy János · Ne haragudj, véletlen volt

Dr. Biró Eszter és Bérczes Tibor · A halál életkérdés


2020/3

Tomán Edina · A haldoklás tapasztalatának értelmezése az interpretatív fenomenológiai analízis módszerének tükrében

Szimon Petra · A haláltudatosság ösvényein I. A halálfélelem és az élet értelme összefüggései

Csikós Dóra · Digitális hagyaték - digitális lenyomatunk elsimítása vagy kőbe vésése

Bakó Tihamér és Zana Katalin · Transgenerational Trauma and Therapy. The Transgenerational Atmosphere

Barcs Krisztina · Az Álomszövö


2020/2

Csorba Piroska · Az apa gyakran beszélt a halálról, A fa, mit apám ültetett, Odaátország

Amit érzünk, az a gyász
Interjú David Kessler gyász szakértővel a gyászról koronavírus idején - (Fordította: Penz Orsolya Katalin)

Penz Orsolya Katalin · Megtörni a fájdalmas csendet. Amire a koronavírus tanít

Dr. Zsák Éva · Etikai kérdések a perinatális palliatív ellátásban

Dr. Nemes László · Türelemmel viselt, hosszú betegség - Erények az élet végén

Dr. Barcsi Tamás · Az acéltankban heverő férfi kisimult arca - megjegyzések Krusovszky Dénes Akik már nem leszünk sosem című regényének egyik fejezetéhez


2020/1

Dr. Kiss Bernadett · Krónikus beteg hajléktalan férfiak veszteségfeldolgozási lehetőségei

Dr. Takács Izolda · De Philosophia Mortis - Filozófiai reflexiók halálról, elmúlásról és a thanatológiai arisztokratizmus

Dr. Kőmüves Sándor · Az eutanáziát integráló palliatív gondozás - a belgiumi modell

Albertné Bereczky Éva és Békési Tímea · Finn magból kelt Reményvirág - Gyászfeldolgozó csoportok Magyarországon egyik szülőjüket elveszített gyermekek és családjaik számára, finn minta alapján

Karagits Kíra és Dr. Berta Emese · Megrekeszti vagy katalizálja a gyászmunkát a virtual reality?


XXIII. évfolyam

2019/4

Békési Tímea · Függőségek és veszteségek - A hagyományos kultúra hiánya a szenvedélybetegségek hátterében, különös tekintettel a feldolgozatlan veszteségekre

Pethe Otilia, Tuza Erika és Dr. Zana Ágnes · Az állatasszisztált intervenció gyakorlati alkalmazásának hatásai és lehetőségei a palliatív ellátásban

Dr. Krékits József · Öncsonkítás vagy önkiteljesítés? - A véghez viszonyuló lét Ibsen Peer Gynt című drámájában

Dobai Attila · Elengedés és gyász a városi és a virtuális térben

Clive Staples Lewis · A bánatról (Karagits Kira)


2019/3

Dr. Kőmüves Sándor · Az orvos által asszisztált öngyilkosság Svájcban. - A Svájci Orvostudományi Akadémia új orvosetikai irányelve: A haldoklással és a halállal kapcsolatos kérdések (2018)

Dr. Barcsi Tamás · A végesség hatalma. Gondolatok a halálról Badiou nyomán

Dr. Sarungi Emőke · Gondolatok a komplikált gyász fogalma mentén

Csikós Dóra · Strucc Café - az életvégi időszakhoz kapcsolódó ismeretterjesztés tapasztalatai

Dr. Zelena András · Az emberi test komposztálásának lehetősége

Christie Watson · Szólj a kedvesség nyelvén! - Egy ápolónő igaz története (Dr. Nemes László)


2019/2

Dr. Zsák Éva és Dr. Hegedűs Katalin · Szakemberek veszteségélményei, gyásza és megküzdési stratégiái a perinatális ellátásban. Szakirodalmi áttekintés

Tomán Edina · Pszichiátriai betegséggel élő személyek gyásszal kapcsolatos nehézségei

Hodász Luca és Dr. Tóth Krisztina · Az élő végrendelet elkészítésének gyakorlata, avagy előzetes rendelkezés az egészségügyi ellátás visszautasításáról

Németh Ákos · ... Vannak akiknek a halál bejön az életükbe... - A betegség és halál irodalommá váló tapasztalata Babits Mihály műveiben

Miért ne mondd egy gyászolónak soha, hogy Lépj tovább...?
Interjú Robert Stolorow pszichoanalitikus filozófussal - (Fordította: Sarungi Emőke és Harkai Viktória)

Irvin D. Yalom · Szemben a nappal (Dr. Krékits József)


2019/1

Dr. Simkó Csaba · Mivé válik az ember... - Az életvégi szenvedésről a kutatások tükrében

dr. Somosiné dr. Tésenyi Timea · Emberhez méltó jelenlét - A lelkigondozás és a hospice kapcsolódásának lehetőségei

Gradvohl Edina és Németh György · Kitett gyermekek

Dr. Zelena András · Az alternatív temetkezési formákkal kapcsolatos attitűdváltozás

Singer Magdolna · Boldogan éltek, míg meg nem haltak... és azután? Segítség a gyászban - foglalkoztatókönyv gyerekeknek és szülőknek (Dr. Zelena András)


XXII. évfolyam

2018/4

Dr. Kőmüves Sándor · A modern hospice - Cicely Saunders teológiai-filozófiai alapvetése

Margareta Magnusson · Végső rendrakás svéd módra (Dr. Hegedűs Katalin)


2018/3

Dr. Rácz Katalin és Dr. Baráth Éva · A halál mint a lelki gyógyulás útja - (Esetismertetés)

Busa Csilla, Dr. Zeller Judit és Dr. Csikós Ágnes · Életvégi kívánalmakkal és döntésekkel kapcsolatos vélemények és ismeretek a magyar társadalomban

Dr. Zsák Éva és Geiszbühl-Szimon Petra · Emlékezési módok a perinatális veszteségben

Geiszbühl-Szimon Petra és Dr. Zsák Éva · Veszteségek sodrában - az asszisztált reprodukciós eljárás folyamatának kihívásai a veszteségek tükrében

Szilasi László · Luther kutyái (Dr. Zelena András PhD)


2018/2

Dr. Hegedűs Katalin és Munk Katalin · Hospice Magyarországon 2017 - Statisztikai áttekintés

Dr. Herczeg László · Kommunikáció a rákbeteggel és családjával - Módszertani összefoglaló

Gaal Ilona · Orvos-Beteg Kapcsolat - A Magyar Hospice Alapítvány kommunikációs programja

Farkas Kinga Réka · Hospice önkéntesség külföldi mintára

Dr. Zana Ágnes · Mit mondjak, hogyan mondjam? (Barreto Jozefa)


2018/1

Sövényi Ferencné · Morzsák a múltból, avagy a magyar hospice történet születése. - Az első évtized szépsége és nehézségei

Schumicky Júlia és Hosszú Dalma · Lélekmadár Tábor - A gyermeküket elvesztett családok veszteségének feldolgozását segítő komplex program bemutatása

Pernilla Stalfelt · Halálkönyv (Dr. Zelena András PhD)


XXI. évfolyam

2017/4

Molnár Cecília · Napló

Gradvohl Edina és Németh György · Egy halálos nevetés: a szardonikus mosoly

Geiszbühl-Szimon Petra és Dr. Nemes László · Halál Kávéház Budapest

Élni Nélküle (Dr. Zelena András PhD)

Váratlan szépség (Collateral Beauty) (Zsák Éva)


2017/3

Köszönet Pilling Jánosnak

Dr. Pék Győző és Kassai Anett · Demenciával élők gondozása, ápolása: döntési szintek és életvégi kérdések

Kiss Gabriella · Együtt a demens beteggel a gondozói szerepek labirintusában. - Terhelődés, veszteség, avagy a pozitív attitűd szerepe a megküzdést segítő folyamatokban

Dr. Zsák Éva · Egy kisfiú halálára: fájdalmak és veszteségek Charlie Gard körül

Dr. Hegedűs Katalin · Létezik-e jó halál? (Dr. Zelena András PhD)

Kocsis Erika · Mint a feketeszeder. - Történetek egy hospice osztály életéből (Barreto Jozefa)


2017/2

Dr. Benyó Gábor, Révész Renáta Liliána és Králik Istvánné · A Tábitha Gyermekhospice Ház működésének bemutatása és esetismertetés

Dr. Simkó Csaba · Örökmécs - Történetek huszonkét év hospice történelméből

Gáspár László Ervin · Az elmondható határán - Thanatológiai közelítés Ludwig Wittgenstein filozófiájához

Dr. Zsák Éva · A kegyes halál olaszországi kálváriája: Dj Fabo hosszú útja a vágyott békébe

A magunkból kiírt(hatatlan) fájdalom párhuzamos történetei. Gyász öngyilkosság után - könyvajánló(k) (Dr. Zelena András PhD)


2017/1

Michnai Viktória · A pszichológusi munka kereteinek sajátosságai az otthonukban ápolt rákbetegek esetében

Dr. Hirdi Henriett, Lukács Miklós, Tóthné Bucsek Ildikó, Schaffer Judit, Majerné Horváth Anita és Dr. Balogh Zoltán · Az otthoni szakápolás és hospice ellátás területén dolgozók élet- és munkakörülményei egy országos felmérés alapján

Raschka Nathan Attila · A haldokló ellátásának és a gyász folyamatának szokásrendszere egy mai faluban

Dr. Zelena András · Internetes tabudöntés utáni nyílt nap a krematóriumban

Munk Katalin · A Kharón internetes megújításának hatásfelmérése (2016-2017)

Esterházy Péter · Hasnyálmirigynapló (Dr. Zelena András PhD)


XX. évfolyam

2016/4

Hodász Luca, Lőrik Emese és Dr. Tóth Krisztina · Gondolatok az életvégi döntésekről konkrét esetek kapcsán

Dr. Szépe Orsolya · A halál és haldoklás kérdése főiskolás fiatalok és hospice dolgozók szemével - Két fókuszcsoportos interjú elemzése

Tomán Edina · A gyermekkori testvérgyász - Nemzetközi szakirodalmi áttekintés

Dr. Hegedűs Katalin · Az európai palliatív ellátás rangsorolása különböző szempontok alapján

Karl Ove KnausgÅrd · Halál - Harcom 1. (Dr. Zelena András)


2016/3

Csikós Dóra · Az életvégi igények érvényesülésének elősegítése az orvos-beteg kommunikációban - A Serious Illness Care Program bemutatása

Geiszbühl-Szimon Petra · Beszélgessünk-e a halálról? - A csoportos beszélgetés hatása a halálfélelemre és a halál iránti attitűdre

Fődi Krisztina és Szily Marcell · Nona, decima, morta - Van, akinél idő előtt elsötétül a napóra, avagy egy megtört elme szűnő ragyogása

Raschka Nathan Attila · A haldoklás művészete


2016/2

Farkas Kinga Réka · A hospice önkéntesség szerepe, 2016 - a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület felmérése alapján

Wild Marica · A budapesti hospice ellátók önkéntes-menedzselési gyakorlata

Molnár Cecília · Miért nehéz és miért könnyű gyermekhospice-önkéntesnek lenni?

Dr. Kollár János · Hattyúdal - Zeneterápia a hospice szolgálatában

Nádas Péter · Saját halál (Zelena András)

Bartis Attila · A vége (Zelena András)


2016/1

Dr. Czékus Géza · Kivonatok egy halotti búcsúztatóból - (Vajdaság, Szilágyi)

Velkey Kinga Margit · Fiatalok kapcsolata a haldoklással - Egy iskolai önkéntes program tanulságai

Dr. Zelena András · Van-e helye a gyászjelentéseknek a közösségi portálokon?

Singer Magdolna · Ki vigasztalja meg a gyerekeket? - Válás és gyász a családban (Barreto Jozefa)


XIX. évfolyam

2015/4

Zengő Péter · A torzult gyász jelei - (Szilágyi István: Kő hull apadó kútba)

Dr. Czékus Géza · Muszlim temetés Szabadkán

Parravicini Elvira · A gyógyíthatatlanok ellátása: az újszülöttkori komfortkezelés mint módszer - (Fordította: Zsák Éva)

Atul Gawande · Mert egyszer meghalunk - Az orvostudomány, és ami a végén számít (Nemes László)


2015/3

Sipőcz Diána Gizella · A magyarországi Krisna-tudatú hívők halálhoz kapcsolódó attitűdjei

Farkas Kinga Réka és Dr. Kegye Adrienne · Özvegyek és elváltak veszteségfeldolgozása

Dr. Zelena András · A halálhír közlése mint kommunikációs gesztus

Horváth Márton · Világok a túloldalon. A zoroasztrizmus túlvilágképe


2015/1-2

Vincze Zoltán és Dr. Pilling János · A cigányság jelenkori halotti és gyászszokásai: - egy mélyinterjús kutatás tapasztalatai

Zsolczer András Csongor · Az életvégi döntések néhány aktuális etikai és jogi kérdése

Nyírő Judit · Van elképzelése, milyen érzés megtudni, hogy daganatos betegsége van? - Onkológia egy orvostanhallgató szemével


XVIII. évfolyam

2014/4

Dr. Mucsi Georgina · Szociális munka a hospice-ban 2. - Képzettség, leggyakoribb tevékenységek, szakmai támogatás

Dr. Zelena András · A fájlmegosztó oldalak nyugodj békében videóinak lélektanáról

Dr. Zelena András · A (gyász)trauma mint poétikai szervezőelv - József Attila példáján keresztül

Herczeg Fanni · A halál és a szexualitás szimbolikus viszonya a femme fatale alakjában

Singer Magdolna · Mindhalálig


2014/3

Zengő Péter · Halálon nőtt büszkeség. A fájdalom szerepjátékai - (Németh László: Gyász)

Tóth Anett · s akarsz, akarsz-e játszani halált? - Óvodás korú gyermekek és szüleik halálszorongásának és halállal kapcsolatos kommunikációjának vizsgálata

Dr. Zsák Éva · A halálhoz való jog kérdése Olaszországban - Eluana Englaro esete


2014/2

Ludovica de Panfilis · A palliatív szedáció etikai kérdései

Dr. Szépe Orsolya · A betegséghez, a haldokláshoz való viszony és a hospice ellátás ismerete az egyetemi és főiskolai hallgatók körében. - Egy kérdőíves kutatás részeredményeinek ismertetése

Keresztes Mátyásné · A hospice szellemiség elterjesztése Ugod lakossága körében

Csikós Dóra, Hodász Luca és Dr. Vaits Lili · Életvégi tervezés - Szemléletformálás és gyakorlati segítség - Az Életvégi Tervezés Alapítvány bemutatkozása

HAPPY ENDING - zenés színdarab a rákbetegségről (Marton János)


2014/1

Dr. Nemes László · Filozofálni annyi, mint felkészülni a halálra - Filozófiai praxis az élet végén

Dr. Hegedűs Katalin és Munk Katalin · Hospice Magyarországon

Dr. Benyó Gábor · A gyermekhospice Magyarországon

Kósa György · Mire tanított Violetta Valery és Ivan Iljics halála?

Nagyné Dr. Tóth Margit · Mindennapi halálfélelmeink

Dr. Nemes László · Halál Kávéház - Egy új mozgalom a halálról való nyilvános diskurzus előmozdítására

Michaela Murgia · ACCABADORA - A lélekanya (Zsák Éva)


XVII. évfolyam

2013/3-4

Bokorovics Tímea · Tabuk, tévhitek, nehézségek - avagy szakemberek a hospice-ról 3. rész - Interjú Markó Máriával, a budapesti Hospice Ház önkéntes szociális munkásával, gyászterapeutával

Hübner Andrea · A holttest mint emlékhely: elméleti kísérlet Jeremy Bentham auto-icon-ja kapcsán

Deák Ágnes Zsuzsanna · A haldokló beteggel való kommunikáció nehézségei

Panagiotis Pentaris · A kultúra és a halál társadalmi valósága: az afganisztáni tapasztalat

Szlepák Bálint · A Halál antropológiája című egyetemi kurzus létjogosultsága. - Egy fogorvos találkozása a halállal


2013/2

Bokorovics Tímea · Tabuk, tévhitek, nehézségek - avagy szakemberek a hospice-ról 2. rész - Interjú Dr. Hegedűs Katalinnal, a Semmelweis Egyetem docensével, a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület vezetőségi tagjával

Dr. Péter Orsolya Márta · Mors acerba. Hogyan élték meg a régi rómaiak a gyerekhalált?

Sipőcz Diána Gizella · A halál és a Krisna-tudat határok nélkül

Boross Luca Orsolya · Állatterápia és a haldokló gyermek


2013/1

Bokorovics Tímea · Tabuk, tévhitek, nehézségek - avagy szakemberek a hospice-ról 1. rész - Interjú Balogh Gyöngyivel, a budapesti Korányi Kórház Polcz Alaine Hospice-Palliatív Osztályának munkatársával

Tasnádi Mária és Szabó Krisztina Gabriella · Önfeltárás és poszttraumás növekedés rákkal diagnosztizált személyeknél

Donauer Emese · Ha csak élők léteznének ..., akkor a Föld teljes egészében lakhatatlan lenne. - A halál utáni továbbélés lehetősége Marcel thanatológiai interszubjektivitásában


XVI. évfolyam

2012/4

Kiss Szilvia Anna · Megérint a gyász - Az érintési szokások szerepe a gyász feldolgozásában

Kovács Dániel Tamás · Game over - Halálkép a videojátékokban

Vaszari Júlia · A Vészhelyzet című televíziós sorozat lehetséges hatásai a fájdalomcsillapítással kapcsolatos attitűdökre

Velkey Kinga Margit · A gyász illemtana - A gyász illemtanának és a halálképnek a változása a 19-20. században


2012/3

Makai Nóra Csilla · A normál és komplikált gyászhoz kötődő viselkedésformák, valamint a támogató lehetőségek megítélése

Dr. Boga Bálint · Az idős ember és a halál árnyéka - (Esszé)

Patrick Ness · Szólít a szörny (Ágoston Alexandra)


2012/1-2

Csorba Piroska · Édesapám

Dr. Mucsi Georgina és Kerekes Zsuzsanna · Szociális munka a hospice ellátásban. Egy online kérdőíves kutatás eredményeinek ismertetése

Dr. Sarungi Emőke és Herke Dahlgren Andrea · Gyógyulás a gyászból - Módszerismertetés

Biró Eszter · A fájdalomcsillapítás pszichológiai korlátai

Bokorovics Tímea · Dilemmák a hospice ellátásban. Elhárított kézfogás? - Végzős szociálpedagógus hallgatók megkérdezésével folytatott online kérdőíves vizsgálat eredményeinek ismertetése


XV. évfolyam

2011/4

Tóth Petra · Hüpnosz és Thanatosz. Álom és halál határán - álmainkban visszatérő halottaink

Édes Tünde és Kerekes Zsuzsanna · Gyászolni az élőt. A megelőlegezett gyászmunka a férfiak veszteség-feldolgozásában

Weiszburg Anna · Haptonómia - a gyógyító érintő kontaktus alkalmazása a palliatív ellátásban

Czenke Dóra Anett · Lilla története. Egy gyógyíthatatlan beteg gyermek élet- és halálképe

Buda Katalin · A csendnek hangja van / Három lépés...


2011/2-3

Daróczy Gábor · A halál jelensége a bencéseknél

Zengő Péter · Törvényes viszonyok. - A komplikált gyász Németh László Iszony című regényében

Henczi Eszter · A pszichológusok és a lelkészek halálképének vizsgálata

Kékes Szabó Marietta · Veszteségélményeink és a lelki egészségfejlesztés útjai

Oláh Gábor · Diagnózis után. A benned lakó mágus


2011/1

Dr. Mucsi Georgina · Szociális munka a hospice-ban

Dr. Hegedűs Katalin és Munk Katalin · Hospice betegellátás 2010 - a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület felmérése alapján

Filó Mihály (szerk.) · Párbeszéd a halálról - az eutanázia a jogrend peremén

Huemer, Werner · Segítőként a halálos ágynál (Kulich Károly)

Nagy Bandó András · Néhány gondolat a Vár rád Toscana című könyvemről


XIV. évfolyam

2010/4

Kovács Dénes · Az ars moriendi táblák üzenete

Dr. Joan M. Borst · A krónikus betegségekkel járó gyász, veszteség, és az ezekkel való megküzdés - (Fordította: Mucsi Georgina)

Limpár Imre · Gondolatok lét és nem-lét problematikájáról

Dr. Hegedűs Katalin · A palliatív ellátás alapjai. Test és lélek a halál közelében. Szöveggyűjtemény (Kósáné Dr. Oláh Julianna, CSc)


2010/3

Lukas Radbruch - Sheila Payne és az Európai Palliatív Szövetség Vezetősége · Fehér Könyv az európai hospice és palliatív ellátás standardjairól és normáiról. Az Európai Palliatív Szövetség ajánlásai - 1. rész

Lukas Radbruch - Sheila Payne és az Európai Palliatív Szövetség Vezetősége · Fehér Könyv az európai hospice és palliatív ellátás standardjairól és normáiról. Az Európai Palliatív Szövetség ajánlásai - 2. rész

Knapp Éva, Tüskés Gábor · Dissimulatio mortis. A halál koncepciói a kora újkori irodalmi emblematikában. (Zengő Péter) In.: G. ETÉNYI NÓRA - HORN ILDIKÓ (szerk.): Színlelés és rejtőzködés. A kora újkori politika szerepjátékai

Singer Magdolna · Vigasztalódás a gyászban


2010/2

Dr. Biró Eszter, Dr. Muszbek Katalin, Dr. Mailáth Mónika, Porkoláb Gyöngyi, Kovács Anita és Sándor Brigitta · Méltóság Mezeje program: a szemléletformálás új lehetőségei a magyarországi hospice mozgalomban

Tróbert Anett Mária · Lelkigondozói távlatok: a halálon innen és túl - a keresztény reménység

Kósáné Dr. Oláh Julianna · Haldoklók között egészséges gyermekként. Gondolatok egy ifjúsági regény kapcsán

Zengő Péter · A halál stádiumai Lev Tolsztoj: Ivan Iljics halála c. elbeszélésében

Dr. Pilling János · A halál, a haldoklás és a gyász kultúrantropológiája és pszichológiája. Szöveggyűjtemény (Mucsi Georgina)


2010/1

Vizinger Erzsébet · Gyász és autogén tréning

Dr. Szépe Orsolya és Ferdinandy Nóra · Intimitás és nyilvánosság A gyász- és halál-témájú blogok néhány sajátosságáról

Filó Mihály · Az eutanázia a büntetőjogi gondolkodásban (Lőrincz Jenő, Dr.)


XIII. évfolyam

2009/4

Dr. Simkó Csaba · Hogyan segítsünk gyermekünknek elfogadni az elfogadhatatlant? - Tájékoztató pedagógusoknak és szülőknek a gyászoló gyermek segítéséhez

Cserepes Réka Eszter és Pék Győző · Családi állapota: özvegy. Az özvegyasszonyok életében fellépő változások pszichológiai áttekintése, különös tekintettel a nemi szerep-módosulásokra

Singer Magdolna · Vigasztalódás a gyászban - Gyógypakk


2009/3

Gérecz Ágnes · Halálkép a roma gyermekek képzeletében

Szmereka Nelja · A halál rítusainak maradványai Valentyin Raszputyin Végnapok című regényében

Hildegard von Bingen · A halál jeleiről - (Fordította, bevezette és jegyzetekkel ellátta: Magyar László András)


2009/2

Horányi Ildikó · Köszöntő a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület által meghirdetett Kharón tanulmány-pályázat díjkiosztó ünnepségén

Varga Zsófia Katalin, Baksa Dániel és K. Szilágyi Adrienn · A halál iránti attitűd és összefüggéseinek vizsgálata kritikus állapotú betegek ápolásával foglalkozó populációkban: intenzívterápiás osztályon illetve hospice-ellátásban dolgozó nővérek körében

Singer Magdolna · Jöttem is, meg nem is, hoztam is, meg nem is... - Poszttraumás személyiségfejlődés perinatális gyász esetében

Marie de Hennezel · Mindhalálig méltósággal (Mucsi Georgina)


2009/1

Limpár Imre · Társadalmunk halálhoz való viszonya

Schaffer Judit · Otthoni szakápolás és hospice ellátás az azonosságok és különbségek tükrében

Dr. Biró Eszter · Pozitív élmények az élet végén

Kiss Katalin · A kegyes halál megítélése Magyarországon

Martinus Delrio · Az álhalott - (Fordította és bevezette: Magyar László András)


XII. évfolyam

2008/3-4

László Georgina · Sikerek, kudarcok és nehézségek - a hazai hospice-rendszer SWOT-analízise és értékelése

Marosvölgyi Zsófia Mária · Az emberi tudat vizsgálata. A halálfélelem és az értékrend változása a halálközeli élmény hatására

Igari Erzsébet · Halottas szokások a székesfehérvári Felsővároson és Sárkeresztesen

Alkaysi Alexandra Amira · Halál és temetkezés az Iszlámban

Singer Magdolna · Áldatlan állapot - Mi lesz velünk?


2008/1-2

Singer Magdolna · Modern Taigetosz

Gloviczkiné Henter Eszter · Halál az élet előtt

Borbáth Zsuzsanna · Jelen-lét. Szociális munkásként a haldokló mellett

Figusch Zoltán · A puha órák: egyéni gyászmunkában alkalmazott pszichodráma technika

Tusori Szabolcs · Hospice a Krisna-tudatban

Szávai Ilona · Polcz Alaine emlékére


XI. évfolyam

2007/3-4

Halasi Zoltán · Jelenlét, Haláltapasztalat

Balogh Éva · Emlékezés Polcz Alaine-re

IMPaCCT · A gyermekgyógyászati palliatív ellátás európai standardjai

Schaffer Judit · Hospice marketing. Egy szolgáltatói szintű modell bemutatása

Dr. Zana Ágnes · Halál és haldoklás a vizuális médiában - Hogyan alakul halálképünk a média hatására?

Molnár Mária Magdolna · A rajzvizsgálat mint pszichodiagnosztikai eszköz a kisiskolások halálképének feltérképezésében

Kürti László · Halál és identitás az emigrációban


2007/1-2

Dr. Pilling János · Polcz Alaine emlékére

Imreh András · Hazafelé

Singer Magdolna · Bátorság kell az élethez! - Beszélgetés Polcz Alaine-nel 2004-ben

Singer Magdolna · Isten ölelő karjaiban - In memoriam Polcz Alaine, 1922-2007

Kovács Ágota · A spiritualitás és a halálhoz való viszony összefüggései az emberi lélekben

Mohilla Eszter · Multikulturális társadalmunk halálképének egy aspektusa, avagy hogyan viszonyulnak az iszlám vallás követői a halál és haldoklás fogalmához

Kelemen Henrietta · Gondolatok a perinatális gyászról egy esetleírás kapcsán

Szitás Veronika · Gyász a testben, test a gyászban, avagy Catharina választása

Kicsi Sándor András · Különböző zombikról

Gregorius Horstius · A tetemrehívásról (1606) - (részlet) - (Fordította, bevezette és jegyzetekkel ellátta: Magyar László András)

Singer Magdolna · Asszonyok álmában síró babák. Születés és gyász

Összetartozás és hiány. Veszteségek a családban (konferencia)

Európai Palliatív Ellátási Szövetség 10. nemzetközi kongresszusa


X. évfolyam

2006/3-4

Payer Imre · A halott arcról

Carlos Centeno , David Clark , Thomas Lynch , Javier Rocafort , David Praill , Liliana De Lima , Anthony Greenwood , Luis Alberto Flores , Simon Brasch és Amelia Giordano · Tények és indikátorok a palliatív ellátás fejlődésében a WHO Európai Régiójának ötvenkét országában (Az EAPC munkacsoportjának eredményei)

Gyukits György, Keresztes Cecília és Dr. Muszbek Katalin · A hospice ellátás megszervezésének lehetősége tartós szegénységben élő népesség körében

Dr. Hegedűs Katalin, Dr. Zana Ágnes és Szabó Gábor · Medikusok halálképe és a halállal, haldoklással foglalkozó kurzusok hatásai

Körtvélyesiné Samu Gyöngyi, Dr. Barabás Katalin és Dr. Mari Albertné · Tanatológiai kurzuson részt vett orvostanhallgatók tapasztalatai

Szántó Mária · Elvégezzük a gyászmunkát? A tanatológia kurzus apropóján...

Kazi-Tóth Attila · A haldoklás és a halál utáni állapotok a tibeti buddhista hagyomány tükrében

Vasilie Popp · A román népi temetkezésről (1817) - (részletek) - (Fordította, bevezette és jegyzetekkel ellátta: Magyar László András)


2006/1-2

Kemsei István · Lev Tolsztojnak,
Asztapovo, vasútállomás

Kathleen M. Foley · A palliatív ellátás múltja és jövője - (Fordította: Bíró Zsuzsanna)

Turcsányi Mónika és Rigó Adrien · Az orvostanhallgatók halálfélelme és ennek hatása az empátiára az orvosképzés során

Vajsz Ádám · Az eutanázia megítélése az orvostanhallgatók körében

Kugler Alexandra · Egy út, amely kétfelé ágazik - születés és halál -, avagy miért lettem segítő?

Francis Bacon · A halálról - (Fordította, bevezette és jegyzetekkel ellátta: Magyar László András)

Szikossy Ildikó és Pap Ildikó · Mortui viventes docent - a halál tanítja az élőket

Dr. Hegedűs Katalin · A hospice ellátás elmélete - moduláris tankönyv (Szabó Nóra)


IX. évfolyam

2005/3-4

Deák László · Panaszos ének - Sok halottaimnak

Az öngyilkosság megelőzése. Túlélőcsoportok szervezése
(Department of Mental Health. WHO, Genf, 2000.) - (Fordította: Dr. Kovács-Molnár Judit)

Singer Magdolna · Asszonyok álmában síró babák - Interjúk magzatukat, babájukat elveszített szülőkkel

Petrőczi Éva · „Kindertotenlieder” - A gyermekhalál ábrázolása puritán irodalmi művekben

Caius Plinius Secundus · A halálról - (Fordította, bevezette és jegyzetekkel ellátta: Magyar László András)


2005/1-2

Géczi János · Lázár

Reimer Gronemeyer , Michaela Fink , Marcel Globisch és Felix Schumann · Palliatív ellátás Európában (Fordította: Kalló Barbara)

Szabóné Berta Irén · Hospice ellátás a minőségirányítás tükrében

Matkócsik Attila · „A haldoklás teátruma” - Erdély haldokló gubernátora


VIII. évfolyam

2004/4

Lárai Eszter · (anyám csöndje)

Palotás Rozina · Megperzselve

Dr. Simkó Csaba · Súlyos beteg a családban

Fleischer Alexandra · Veszteséggel összefüggő pszichés és szomatikus megbetegedések vizsgálata

Debrődi Gábor · Korai betegszállítási eljárások a mentéstörténet tükrében

Kicsi Sándor András · Koporsó és kereszt


2004/3

Kertész Kata · Aludj csak, Még a toll is lassabban hagy nyomot, EZ A REGGEL... 13.

Földesi Enikő és Zsámbor Csilla · A gyógyíthatatlan daganatos gyermek és családja pszichés vezetése

Dr. Pilling János · A búcsú méltósága - (A holttesttel való méltó bánásmód kérdései)

Kicsi Sándor András · Verlaine: Gaspard Hauser dalol

Christian Friedrich Garmann · A holtak feltámadásáról (részletek) - (Fordította, bevezette és jegyzetekkel ellátta: Magyar László András)

Czövek Judit · Ha mi meghalunk... Zoborvidéki virrasztóénekek (Horányi Ildikó)

Európai ajánlások a palliatív ellátás szervezéséről. A Miniszteri Bizottság Rec (2003) 24. számú ajánlása a tagországok számára a palliatív ellátás szervezéséről (Európa Tanács). - (Szerk.: DR. HEGEDŰS KATALIN) (Zana Ágnes)


2004/1-2

Mesterházi Mónika · In memoriam - Az intenzíven, A „belgyógyászaton”, Lezárás, In memoriam P. F.

Singer Magdolna · Kettős fejlődés (Egy AIDS betegségben szenvedő fiatalember segítő támogatásának bemutatása)

Papp Zsolt · Elmélkedés a halálról, az orvosaimról, és sorstársaimról

Szicsek Margit · A kiégés és a pszichológiai immunkompetencia összefüggései az ápolói munkában

Szemkó Zsófia · A hospice munka, mint az „énfejlesztés” eszköze

Békés Vera A. · A félelem megszelídítése - A Rettegéskezelés elmélete


VII. évfolyam

2003/4

Bánki Éva · Pillangók napja

Kovácsné Török Zsuzsa és Dr. Szeverényi Péter · Veszteségeink tükrében: hangulatzavarok és szexuális zavarok onkológiai betegeknél

Sipiczki Veronika · Dolgozói közérzet felmérés a hospice betegellátást végző munkatársak körében

Debrődi Gábor · A mesterséges lélegeztetés és az újraélesztési eljárások története Magyarországon a felvilágosult abszolutizmus korától az 1960-as évekig, a hazai modern mentéstudomány (oxyologia) megszületéséig

Czank Gábor · Temetkezési szokások Pécskán és környékén


2003/3

Bánki Éva · Sötét és édes, Végeken

Lars Johan Materstvedt , David Clark , John Ellershaw , Reidun Forde , Anne-Marie Boeck Gravgaard , H. Christof Müller-Busch , Josep Porta i Sales és Charles-Henri Rapin · Eutanázia és asszisztált öngyilkosság az EAPC Etikai munkacsoportjának szemszögéből

Henk Ten Have · Érvek az eutanázia és az asszisztált öngyilkosság legalizálása mellett és ellen

April L. Dipizio · Az önkéntesek szervezése a hospice-ban és a palliatív gondozásban: az amerikai modell

Baloghné Vajna Zsuzsa · Simogatott, gyűrött arcok... Egy hospice önkéntes jegyzete

Oláh János · A túlvilág képzete az ókori zsidó irodalomban

Magyar László András · Az erdélyi vámpír-betegségről

Jelenczki István · Életünk ikercsillaga a Halál (Kölnei Lívia)


2003/1-2

Szabó T. Anna · Kórház, Éjszaka, A személytelen...

Bert Broeckaert · Az eutanázia legalizálása Belgiumban

Békés Vera A. · A halál iránti attitűd az életkor, a nem és a vallásosság függvényében

Singer Magdolna · Együtt lenni, együtt érezni. Önkéntes betegkísérés a hospice-ban

Dr. Pilling János · Strukturális technikák a gyászolók önsegítő csoportjaiban

Bakó Tihamér · A krízis kezdeti szakasza és a gyász

Szenti Tibor · A halál


VI. évfolyam

2002 ősz

Tóth Krisztina · Vándorhold, Novemberi levél

Szabóné Berta Irén · Terminális állapotú rákbetegek véleménye a hospice ellátásról

Raschka Nathan Attila · Betegekkel és haldoklókkal való foglalatosság a zsidó közösségben

Pál Dániel Levente · Halál - (szóéletrajz)

Ladányi-Turóczy Csilla · A csalogányok könnyen halnak - Halál, gyász és lélekvándorlás egy 16. századi portugál regényben -

Horváth Eteléné · Temetkezési szokások Véménden

Polcz Alaine · Gyermek a halál kapujában. (Hegedűs Katalin)

Cseri Péter (szerk.) · Segítségnyújtás a végeken. Haldokló betegek és hozzátartozóik pszichés, szociális és spirituális támogatása. (Szöllősi Melinda)


2002 nyár

Magyar László András · Kettő

David Clark és Michael Wright · Átmenetek az élet végi gondozásban. A hospice fejlődése Kelet-Európában és Közép-Ázsiában. (Jelentés az Open Society Institute számára)

Földesi Enikő, Hauser Péter és Garami Miklós · „Míg a halál el nem választ.” - Esetbemutatás

Kovácsné Török Zsuzsa · Egy depresszió állomásai. Haláltól a születésig

Polcz Alaine · A gyászolók álmai

Juhász Anikó · A halálhoz való viszonyulás a kései antikvitás idején

Polcz Alaine, Angyal Eleonóra (szerk.) · Letakart tükör. Halál, temetkezés, gyász (Dr. Túry Ferenc)


2002 tél-tavasz

Valuska László · Camus-nek, Perpetuum mobile, Anya-torzó, Ikon

Polcz Alaine · Két interjú a rítusokról

Béatrice Welchinger · Az eutanázia és az öngyilkosságban való segítségnyújtás legalizálása Hollandiában: kihívás az európai országok számára

Claire Frederick · Hipnoterápiás kapcsolat halálosan beteg páciensekkel

Magyar László András · Masticatio Mortuorum - A csámcsogó holtak

Szenti Tibor · Háborgatott halottaink - II. rész

Nicholas Wolterstorff · Korai sirató (Cseri Péter)


V. évfolyam

2001 ősz

Rien Janssens , Henk Ten Have , David Clark , Bert Broeckaert , Diego Gracia , Franz Josef Illhardt , Göran Lantz , Salvatore Privitera és Paul Schotsmans · A palliatív gondozás Európában: a jobb megértés felé

Monika Müller · A gyásztanácsadás szerepe a hospice gondozásban

Fr. Boguslaw L. Block és Iwona Niewiadomska · Az értékrendszer átalakulása a halálos betegségben - (Jób könyvének elemzése alapján)

Oláh János · Temetés a zsidó hagyományok szerint a bibliai- és talmudi időkben, valamint napjainkban

Szenti Tibor · Háborgatott halottaink - I. rész


2001 tavasz-nyár

Kepes András · Kepes András interjúja Raymond Moody-val

Süle Ferenc · A halálközeli élmények a pszichoterápiás gyakorlatban

Szathmáry Sándor · Teológiai értékek Moody könyveiben

Az Európai Bizottság Parlamenti Közgyűlésének 1418 (1999) sz. ajánlása · A gyógyíthatatlan betegek és haldoklók emberi jogainak és méltóságának védelme - (Kivonat az Európa Tanács hivatalos Értesítőjének 1999 júniusi számából)

Gyukits György · Társadalmi egyenlőtlenségek és a halálhoz való viszony - (A szociális munka irányai a hospice-szellemű ellátás terén)

Simándi Erzsébet · Tevékeny szeretet és törődés - az ügyvédi munkában is lehet

Gecse Attila · Lelkészként a hospice-ban

Debrecenyi Károly István · Ahol kérdések vannak, ott válaszok is vannak... - A szupervízió helye a hospice ellátást végző közösségek életében

Szitás Veronika · A gyógytornász lehetőségei a gyászolók segítésében

Razavi, D. és Delvaux, N. · Kommunikációs készségfejlesztés és pszichológiai képzés az onkológiában

Csejtei Dezső · Simmel halálfelfogása


2000-2001 tél

David Clark · A palliatív gondozás története: rituális folyamat?

Kolosai Nedda és Bognár Tamás · Az élettől búcsúzó kérdéseinek súlya az ittmaradottakon... - Hospice-ban dolgozó segítő foglalkozásúak és az egészségügy más területein dolgozó segítő foglalkozásúak halálattitűdjeinek különbségei

Singer Magdolna · Cselekvő csend - Áramlat-élmény a hallgatás, meghallgatás által a gyógyíthatatlan betegek mellett

Oláh János · Gyász a zsidó hagyományok szerint a bibliai- és talmudi időkben, valamint napjainkban

Horányi Ildikó · Az elmúlás segítőszentjei


IV. évfolyam

2000 ősz

Békés Vera A. · Ki fél a haláltól? - A halálfélelem és korrelátumai

Adrian Tomer és Grafton Eliason · A halálfélelem átfogó modelljének alapjai

Fodor-Szlovencsák Katalin · A gyermekek halálképének fejlődése


2000 nyár

Bodó Sára · Lelkész a gyászoló mellett

Szamosi Eszter · Transzcendens élmények a gyászban

Kovácsné Török Zsuzsa · Pszichoterápiás segítségnyújtás perinatális gyermekelvesztés után

Németh Tünde · A szeretet hídján - Veszteségélmények feldolgozása egy speciális életciklusban, a várandósság idején

Papp Ferenc · Özvegyklubunk története és eddigi fejlődése

Gera Sándorné · Gyászolók önsegítő csoportjának szervezési tapasztalatai

Rettegi Zsolt · Cselekvés és a gyász

Spannraft Marcellina · Gyászról - a metaforák nyelvén

Losonczi Ágnes · Losonczi Ágnes bevezetője a „Szociális munkás a súlyos beteg mellett” című előkonferencián

Cseri Péter · Javaslatok a hospice-palliatív ellátásban dolgozó szociális munkások szerepének, és feladatainak tisztázásához, kialakításához

Cseri Péter · Minőségügy, szakmai standardok a hospice-palliatív ellátásban

Némethné Németh Edit · A szociális munka nehézségei - a hivatalok útvesztőiben

David Oliviere · Szociális munka családokkal a hospice-palliatív ellátásban

Szögeczki József · Hospice menedzsment

Gyukits György és Keresztes Cecília · Szociális munka egy palliatív terápiában részesülő daganatos beteggel

Jean-Michel Lassauniere · Mobil team a palliatív ellátásban. Francia tapasztalatok


2000 tél-tavasz

Dr. Boga Bálint · Kadmosz szindróma

Oravecz Róbert és Oravecz Julianna · A menekült lét tanatológiai aspektusai

Gyukits György, Millet Ilona, Sandrine Afchain és Céline Lemasson · APRAE - egy franciaországi civil szervezet, amely elősegíti az AIDS betegek társadalmi integrációját

Bosnyák Sándor · A lészpedi látóleán, - aki Isten csókját hordozza az arcán

Oláh János · A halál zsidó szempontból a bibliai és talmudi források alapján

Csejtei Dezső · Az egzisztenciálfilozófiák haláltipológiájáról

Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) · A TASZ az eutanáziáról


III. évfolyam

1999 ősz

Daniel Redwood · Elisabeth Kübler-Ross a halálról és a haldoklásról

Debrecenyi Károly István · A spiritualitás mint a hospice ellátásban megtanulható közös nyelv

John H. Harvey és Eric D. Miller · A veszteségpszichológia felé

Balogh Éva · „A bánat bálnája” - (Párterápia gyászban)

Cselovszkyné Tarr Klára · A „megszépített” halál

Horányi Ildikó · A nagy járványok hatása a halotti rítusokra és a gyászreakciókra


1999 tavasz-nyár

Dr. Hegedűs Katalin · „A palliatív gondozás jövőjét a mobil team-ek elterjesztésében látom ...” - Beszélgetés Dr. Jean-Michel Lassaunière-rel

Gyukits György · A szociális munka szempontjai a hospice szellemű ellátás során az angol modell alapján

Kath Donovan · A rossz hírek közlése

Mark D. Miller, M.D., Ellen Frank, Ph.D., Cleon Cornes, M.D., Stanley D. Imber, Ph.D., Barbara Anderson, M.S., Lin Ehrenpreis, L.S.W., Julie Malloy, L.S.W., Rebecca Silberman, Ph.D., Lee Wolfson, M.Ed., Jean Zaltman, L.S.W., Charles F. Reynolds, M.D. · Interperszonális pszichoterápia alkalmazása a gyásszal összefüggő depresszióban házastársukat elveszített időseknél

Filó Mihály · Az eutanázia jogi szabályozásának problémái

Bosnyák Sándor · A halál országa - Az öregek önkéntes halála


II. évfolyam

1998/99 tél

Soros György · Gondolatok a „Halál Amerikában” projekt kapcsán - Elhangzott: az Alexander Ming Fisher előadássorozaton,
1994. november 30.-án, a Columbia Presbyterian Medical Center-ben

Erich Lindemann · Az akut gyász tünettana és kezelése

Oravecz Róbert · Identitás és halál

Horányi Ildikó · A haldokló betegek gondozásánál betöltött lelkipásztori szerepkör megváltozása


1998 ősz

Szumska Irena · „...Hogy az emberek felesleges szenvedések nélkül haljanak meg” - Beszélgetés Jacek Luczak-kal

Dr. Hegedűs Katalin · A nemzetközi hospice mozgalom

Balázs Lajos · Hogyan hal meg a csíkszentdomokosi parasztember: - kibékülés Istennel

Dr. Pilling János · Halálközeli élményt átélt emberek világ- és túlvilágképe

Szenti Tibor · Közösség által kiváltott halál, vagy belső késztetésből feladott élet, illetve különféle „woodoo-jellegű” halálnemek - II. rész


1998 nyár

Horváth Erzsébet · „Itt az életről van szó” - Beszélgetés Polcz Alaine-nel

Szenti Tibor · Közösség által kiváltott halál, vagy belső késztetésből feladott élet, illetve különféle „woodoo-jellegű” halálnemek - I. rész

Virt István · „Elszakasztottad a testemtől én lelkemet” - (Közösségi szereprendszer a moldvai csángók halottas szokásainak és hiedelmeinek hagyományozódásában)

Polcz Alaine · Ideje a meghalásnak (Buda Béla dr.)

Megélni - túlélni. Pszichodráma a gyakorlatban II. (Sarkady Kamilla dr.)

Judy Tatelbaum · Bátorság a gyászhoz (Pilling János dr.)

Seneca · Az élet rövidségéről (Pellei Ilona dr.)


1998 tavasz

Marie de Hennezel · A meghitt távolság

Dr. Hegedűs Katalin · Súlyos állapotban levő és haldokló daganatos betegek betegségtudata

Kovácsné Török Zsuzsa és Dr. Szeverényi Péter · A vetélés és a szülés körüli gyermekelvesztés a pszichológus szemével

Bosnyák Sándor · Visszasírás - A parasztság halálközeli élményei


I. évfolyam

1997 tél

Dr. Buda Béla · A halál és a haldoklás szociál-pszichológiai tényezői és folyamatai

Blasszauer Béla · Az élet végén esedékes döntések a XXI. század küszöbén

Hoppál Mihály · Halálélmények a sámánizmusban

Horányi Ildikó · Tetszhalottak, élve eltemetettek - esetleírások a magyarországi tetszhalál-irodalom alapján -

M. Topits Judit és Dr. Pilling János · Meghaltam és élek

Polcz Alaine · Együtt - a halálban és a gyászban