KHARÓN

Thanatológiai Szemle

elektronikus folyóirat

XXI. évfolyam

2017/3

Tartalom

Előszó

Köszönet Pilling Jánosnak

Tanulmány / Original article

Dr. Pék Győző és Kassai Anett · Demenciával élők gondozása, ápolása: döntési szintek és életvégi kérdések / Care and nursing for people living with dementia: levels of decision making and end-of-life issues

Kiss Gabriella · Együtt a demens beteggel a gondozói szerepek labirintusában. - Terhelődés, veszteség, avagy a pozitív attitűd szerepe a megküzdést segítő folyamatokban / The labyrinth of the nursing roles in the care of dementia patients. - The difficulty of suffering or the importance of positive attitudes in the helpers’ coping processes

Szemle / Short article

Zsák Éva · Egy kisfiú halálára: fájdalmak és veszteségek Charlie Gard körül / Upon the death of a small boy: grief and loss around Charlie Gard

Könyvajánló

Dr. Hegedűs Katalin · Létezik-e jó halál? (Dr. Zelena András PhD)

Kocsis Erika · Mint a feketeszeder. - Történetek egy hospice osztály életéből (Barreto Jozefa)