KHARÓN

Thanatológiai Szemle

elektronikus folyóirat

X. évfolyam

2006/3-4

Tartalom

Versek

Payer Imre · A halott arcról

Tanulmány

Carlos Centeno , David Clark , Thomas Lynch , Javier Rocafort , David Praill , Liliana De Lima , Anthony Greenwood , Luis Alberto Flores , Simon Brasch és Amelia Giordano · Tények és indikátorok a palliatív ellátás fejlődésében a WHO Európai Régiójának ötvenkét országában (Az EAPC munkacsoportjának eredményei)

Gyukits György, Keresztes Cecília és Dr. Muszbek Katalin · A hospice ellátás megszervezésének lehetősége tartós szegénységben élő népesség körében

Dr. Hegedűs Katalin, Dr. Zana Ágnes és Szabó Gábor · Medikusok halálképe és a halállal, haldoklással foglalkozó kurzusok hatásai

Körtvélyesiné Samu Gyöngyi, Dr. Barabás Katalin és Dr. Mari Albertné · Tanatológiai kurzuson részt vett orvostanhallgatók tapasztalatai

Szántó Mária · Elvégezzük a gyászmunkát? A tanatológia kurzus apropóján...

Kazi-Tóth Attila · A haldoklás és a halál utáni állapotok a tibeti buddhista hagyomány tükrében

Források

Vasilie Popp · A román népi temetkezésről (1817) - (részletek) - (Fordította, bevezette és jegyzetekkel ellátta: Magyar László András)

Folyóiratunkat támogatta: