KHARÓN

Thanatológiai Szemle

elektronikus folyóirat

Tartalom

X. évfolyam

2006/1-2

Recenzió


 SZABÓ NÓRA
SZABÓ NÓRA

egyetemi okleveles ápoló, oktatásfejlesztő

szabo.nora@bp.eti.hu

1085 Budapest, Horánszky u. 15.

Egészségügyi Szakképzõ és Továbbképzõ Intézet

DR. HEGEDŰS KATALIN

A hospice ellátás elmélete - moduláris tankönyv

Budapest, Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet, 2006.
144 oldal, 1208 Ft

Magyarországon - az európai országok többségével egyetemben - az élettartam növekedése mellett jellemző a társadalom elöregedése, a krónikus és a gyógyíthatatlan betegségek számának növekedése és a népességfogyás. A régi családokban a több generáció együttélése során minden családtag jól meghatározott szerepkörrel és feladatokkal rendelkezett, így a kisgyermekek, a betegek és a haldoklók ellátása is megoldott volt. A születést, a haldoklást és a gyászt az ember természetes állapotainak tekintették, és az adott folyamatok ellátása a család alapfunkciói közé tartozott.

A nők munkába állásával egy időben a többgenerációs családmodell eltűnt, ezzel együtt a család gondoskodó, védő funkciói, valamint ezek lehetőségei is lecsökkentek. Modern életünk elszemélytelenedett világában a haldoklás, a halál és a gyász is elvesztette rítusait.

Napjainkban az egészségügyi szakember-képzés során is nagyon kevés szó esik az életvégi kérdések problémaköréről, azonban a haldoklóknak, a hozzátartozóiknak és a gyászolóknak szükségük van segítségre. Ezt a segítséget a hospice ellátó szervezetek tudják a legideálisabban biztosítani ellátási szemléletük, team jellegük miatt. Ahhoz, hogy a haldokló betegekkel dolgozó szakemberek megfelelő felkészültségűek legyenek, szakmai felkészítő tréningeken, továbbképzéseken és tanfolyamokon vesznek részt. Ezt a felkészítést segíti az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet gondozásában, A hospice ellátás elmélete címmel megjelent, Magyarországon egyedülálló moduláris tankönyv.

A szerző egy olyan szakkönyvvel ajándékozta meg az olvasókat, amely nem csak a közvetlen ellátási feladatokról szól, hanem elméleti áttekintést is ad a témakörben kialakult nézetek és értékek hátteréről.

A tankönyv felépítésének logikája: négy nagy fejezetben a haldoklással, a halállal és a gyásszal kapcsolatos általános kérdésektől halad a részletes elméleti és gyakorlati ismeretekig. Az első, A halál és haldoklás kérdései a társadalomban című fejezet a haldoklással és halállal kapcsolatos társadalmi, történelmi, vallási és kulturális értékekkel, tradíciókkal, etikai és jogi vonatkozásokkal foglalkozik. A második fejezet, A haldoklás pszichológiája, a gyász lélektana a haldoklók, a hozzátartozók, a család, a segítők speciális pszichológiai kérdéseit, a haldokló betegekkel való kommunikációt és a gyász folyamatának sajátosságait mutatja be. A Hospice alapismeretek című fejezetben a hospice alapfogalmaival, intézményrendszerével, a team feladataival, külföldi és hazai hospice-ok tevékenységi körével ismerkedhet meg az olvasó. Végül a Palliatív terápia, tüneti kezelés című fejezet a haldokló betegek kínzó tüneteinek enyhítéséhez, a közvetlen betegellátáshoz nyújt kézzelfogható elméleti segítséget. A tankönyv a palliatív ellátás jól áttekinthető elméleti hátterét ismerteti, mely nélkülözhetetlen a legsúlyosabb betegekkel dolgozók gyakorlati munkájához. A tankönyvet tehát nem csak a hospice munkatársaknak ajánljuk, hanem mindazoknak, akik betegellátással foglalkoznak, valamint azoknak is, akik a téma iránt érdeklődnek.

A bemutatott könyv az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet (ETI) Moduláris tankönyvek sorozatában jelent meg, megrendelésével kapcsolatos további információt az ETI Könyv- és Jegyzetbolt e-mail címén (kiadvány@eti.hu) vagy telefonszámán (4294097/145-ös mellék) kaphatnak.