KHARÓN

Thanatológiai Szemle

elektronikus folyóirat

X. évfolyam

2006/1-2

Tartalom

Versek

Kemsei István · Lev Tolsztojnak,
Asztapovo, vasútállomás

Tanulmány

Kathleen M. Foley · A palliatív ellátás múltja és jövője - (Fordította: Bíró Zsuzsanna)

Turcsányi Mónika és Rigó Adrien · Az orvostanhallgatók halálfélelme és ennek hatása az empátiára az orvosképzés során

Vajsz Ádám · Az eutanázia megítélése az orvostanhallgatók körében

Vallomás

Kugler Alexandra · Egy út, amely kétfelé ágazik - születés és halál -, avagy miért lettem segítő?

Források

Francis Bacon · A halálról - (Fordította, bevezette és jegyzetekkel ellátta: Magyar László András)

Kiállításajánló

Szikossy Ildikó és Pap Ildikó · Mortui viventes docent - a halál tanítja az élőket

Recenzió

Dr. Hegedűs Katalin · A hospice ellátás elmélete - moduláris tankönyv (Szabó Nóra)

Folyóiratunkat támogatta: