KHARÓN

Thanatológiai Szemle

elektronikus folyóirat

Tartalom

XX. évfolyam

2016/4

Szemle


DR. HEGEDŰS KATALIN
DR. HEGEDŰS KATALIN

PhD habil. egyetemi docens, mentálhigiénés szakember, hospice- és gyásztanácsadó

hegedus.katalin@med.semmelweis-univ.hu

Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Magatartástudományi Intézet

Az európai palliatív ellátás rangsorolása különböző szempontok alapján

Összefoglalás · Csaknem 50 esztendeje létezik a modern kori palliatív ellátás Európában. Az elmúlt évtizedekben - más területekhez hasonlóan - jelentős fejlettségi különbségek mutatkoznak a nyugat- és kelet-európai országok palliatív ellátásában. Ennek elsődleges oka, hogy míg az egészségügyi döntéshozók Nyugat-Európában viszonylag hamar felismerték az emberi erőforrások, a minőségi gondozás és a közösségi elkötelezettség szükségességét az előrehaladott, életet veszélyeztető állapotú betegek ellátásában, addig Kelet-Európában ez csak részben és egyenetlenül valósult meg. A tanulmányban áttekintjük a 2007 és 2016 közötti európai összehasonlító adatokat, amelyek több területen is tanulságos képet mutatnak.