KHARÓN

Thanatológiai Szemle

elektronikus folyóirat

Tartalom

XX. évfolyam

2016/3

Tanulmány

 CSIKÓS DÓRA
CSIKÓS DÓRA

mentálhigiénés szakember, életvégi tervezés tanácsadó

csikos@eletveg.hu

Életvégi Tervezés Alapítvány

Az életvégi igények érvényesülésének elősegítése az orvos-beteg kommunikációban

- A Serious Illness Care Program bemutatása

Összefoglalás · Az életvégi szakaszra jellemző életminőség a súlyos betegek számára indokolatlanul alacsony, aminek hátterében - egyik fontos tényezőként - az áll, hogy a betegek nem tudják az ápolásukra vonatkozó igényeiket, szándékaikat megosztani az őket gondozókkal. Az igények nyílt kommunikálásának akadályai eredhetnek a beteg hozzáállásából, az orvos hozzáállásából vagy akár az ellátórendszer gyógyító központú beállítódásából. A betegben megfogalmazódó igények sikeres kommunikálása és érvényesülése viszont nagyban hozzájárulhat a beteg és a beteget ápolók mentális egészségének megőrzéséhez. Az ide vonatkozó nemzetközi és hazai szakirodalom áttekintésével szeretném bemutatni az életvégi életminőségre ható tényezőket, az orvos-beteg kapcsolat fontosságát, és szeretnék ismertetni egy olyan új megközelítést (Serious Illness Care Program), amely egyszerű eszközökkel és egy rövid képzéssel biztosítja az orvosok számára az életvégi igényekről szóló beszélgetés optimális időpontjának felismerését és a beszélgetés támpontjait, illetve a betegek és családjuk számára szükséges információkat.

Promoting the realisation of end-of-life needs in doctor-patient communication

- An introduction to the Serious Illness Care Program

Abstract · Life standards at the end-of-life stage are typically unduly poor for the seriously ill, and one of the main reasons for this is that patients cannot share their needs and intentions with their caretakers regarding how to take care of them. The patient’s and the doctor’s attitude or the healing-focused care system can all block the open communication of these needs. However, the successful communication and realisation of the patient’s needs could significantly contribute to the maintenance of the patient’s and their caretakers’ mental health. Reviewing the international and the Hungarian literature, I would like to describe the factors influencing the quality of the end-of-life stage, the importance of the doctor-patient relationship, and I would like to present a new approach, the Serious Illness Care Program, which, through simple means and a short training, helps doctors determine the ideal moment for a conversation about end-of-life needs, the clues of such a conversation, and the necessary information for the patients and their families.

A cikk teljes terjedelemben csak belépett felhasználóink számára érhető el!

Ha még nem regisztrált, akkor kattintson ide!

A regisztráció ingyenes!


 GEISZBÜHL-SZIMON PETRA
GEISZBÜHL-SZIMON PETRA

mentálhigiénés szakember,
emberi erőforrás szakember, közgazdász

pszimon@gmail.com

Beszélgessünk-e a halálról?

A csoportos beszélgetés hatása a halálfélelemre és a halál iránti attitűdre

Összefoglalás · A tanulmány a halálról való csoportos, tematikus beszélgetés résztvevőkre gyakorolt hatását vizsgáló kutatást mutat be a Neimeyer és Moore-féle Multidimenzionális Halálfélelem Skála (MFODS) segítségével. A halállal kapcsolatos tanfolyamok hatásvizsgálata eddig Magyarországon elsősorban egészségügyi dolgozók körében zajlott, így a kutatás eredménye további kitekintést nyújthat a nem egészségügyi dolgozók számára induló csoportos beszélgetés-sorozatok szükségességének megítéléséhez. A kutatásban összesen 37 vizsgálati személy vett részt két különböző időpontban tartott tematikus, csoportos beszélgetés keretén belül (16 és 21 fő, 3 férfi és 34 nő. A szakirodalmi eredményeket tükrözi a résztvevők MFODS skálán elért három legmagasabb faktorértéke: a Jelentős társak féltése, a Félelem a halottól és a Félelem a meghalás folyamatától dimenziókban. A csoportos, tematikus beszélgetésnek statisztikailag szignifikáns hatása volt. A kiinduló és a beszélgetést követő közvetlen állapothoz képest egy hónappal később felvett adatok alapján a halálfélelem nőtt. A csoportos beszélgetés során nyert kvalitatív és kvantitatív eredmények alapján elmondható, hogy a halálról való tematikus beszélgetés hatással van a halál iránti attitűdre, annak tudatos dimenzióira, így feltételezhető a halálról való nyílt kommunikáció jelentősége a mentális egészség szempontjából. A nyílt kommunikáció hozzájárulhat a tudattalan szinten, szorongásként megélt félelmek tudatosításához, majd enyhítéséhez, hogy azok az egyén számára a mindennapi élet természetes részeként legyenek jelen, ráirányítva a figyelmet a mindennapok értékeire, az élet teljességére.

Should we talk about death?

The impact of group discussions on the fear of death and on the attitude towards death

Abstract · This study presents a research examining the impact of thematic group discussions about death on the participants with the help of the Multidimensional Fear of Death (MFODS) scale (Niemeyer and Moore). In Hungary so far, there has been impact assessment of death-related courses primarily among healthcare workers, so the findings of the research can provide further outlook in order to determine the necessity of group discussion series for non-healthcare workers. A total of 37 people participated in the research, in terms of two thematic group discussions held at two different times (with 16 and 21 people, 3 men and 34 women). The three highest factor values of the MFODS scale reflect historical data in the dimensions of fear for Significant Others, Fear of the Dead and Fear of the dying process. Thematic group discussions had a statistically significant effect. The data recorded a month later, compared to the data recorded at the departure point and right after the discussion, show that the fear of death rose. Based on the qualitative and quantitative findings of the group discussions it can be stated that thematic group discussions on death have an impact on the attitude towards death and its conscious dimensions; therefore, it is likely that open communication about death is important in terms of mental health. Open communication can raise awareness of our fears perceived on a subconscious level as anxiety, and it can ease them in a way to make them part of the individual’s everyday life, focusing on the values of everyday life and the fullness of life.

A cikk teljes terjedelemben csak belépett felhasználóink számára érhető el!

Ha még nem regisztrált, akkor kattintson ide!

A regisztráció ingyenes!


 FŐDI KRISZTINA
FŐDI KRISZTINA

orvostanhallgató

kriszta.fodi@gmail.com

Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar

 SZILY MARCELL
SZILY MARCELL

orvostanhallgató

szilymarcell@gmail.com

Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar

Nona, decima, morta

- Van, akinél idő előtt elsötétül a napóra, avagy egy megtört elme szűnő ragyogása

Az elmúlást ki soha sem csodálta, kinek nincs egy délibábos álma,
Szegény a lelke, jaj, nagyon szegény...

Wass Albert

Összefoglalás · Van, aki minden percet csodál. És van, akinek börtön minden Földön töltött óra. Van, aki szívesen visszaidézné a régmúlt napokat. És van, aki bár él, elméjéhez nem fér hozzá sem idő, sem gondolat. Azt beszélik, aki a halálé lesz, valójában valaki emlékeiben örökké él. A demencia azonban nincs tekintettel erre. Akikre az ilyen páciensek valaha emlékeztek, örök feledésbe merülnek, ha nem hallgatjuk őket értő figyelemmel, ha a sivár halandóságtól félve rohanunk át az életen. Nap mint nap szembesülünk azzal, milyen múlékony az élet. Az elme csillogása épp oly észrevétlenül tűnik tova, noha erre csak későn ébredünk rá. Ajánljuk ezért elbeszélésünket az okosoknak és bölcseknek, akik tanulnak belőle; azoknak, akik sorstársat keresnek, de nem tudták papírra vetni a reménytelenség szűnni nem akaró valóságát; és ajánljuk azoknak is, akik sosem lankadó figyelmük pozitív megerősítésére vágynak. Hiszen minden a részletekben rejlik ...

Nona, decima, morta

- For some, the sun dial darkens too early, or rather: the ceasing sunshine of the broken mind

Who has never admired fleeting, who has no illusions in dreaming
Their soul is poor, oh, so poor...

Albert Wass

Abstract · There are some, who admire every minute. And for some, every hour on this Earth is a prison. Some would gladly recall the good old days. And there are some, whose mind cannot be touched by time or thought, though they are alive. They say the ones who die, in truth, will live forever in the memory of someone else. However, dementia pays no regard to this. The people whom these patients ever remembered will be forgotten forever if we do not listen to the patients with grasping attention and if we just rush through our lives fearing dreary mortality. We face the passing of our lives day by day. The sunshine of our mind fades away just as unnoticed, and by the time we realise it, it is too late. Therefore, we recommend this essay to the learned and the clever who can profit from it; to those who are looking for a fellow sufferer, but could not note down the never-ending reality of hopelessness; and also to those who wish for a positive conformation of their never-drooping attention. Since everything lies in the details...

A cikk teljes terjedelemben csak belépett felhasználóink számára érhető el!

Ha még nem regisztrált, akkor kattintson ide!

A regisztráció ingyenes!