KHARÓN

Thanatológiai Szemle

elektronikus folyóirat

Tartalom

XXV. évfolyam

2021/4

Tanulmány


 BARACSI GABRIELLA
BARACSI GABRIELLA

viselkedéselemző

baracsi.gabriella98@gmail.com

ELTE PPK

A haláltabu és halálattitűd interpretatív fenomenológiai analízise

Összefoglalás · A halállal kapcsolatos attitűdök és haláltabu jelenléte 50 év feletti, a halállal a hétköznapokban foglalkozó nők körében
A halál a társadalomban általánosan tagadott téma. A tanulmány célja, hogy feltárja a halálhoz fűződő attitűdöt azok körében, akik gyakran foglalkoznak a halál témájával. Továbbá, hogy feltárja: "Hogyan viszonyulnak a halálhoz azok a középkorú nők, akik aktívan foglalkoznak a halál tág témakörével, és már kapcsolatba kerültek az Életvégi Tervezés Alapítvánnyal, és hogyan élték meg a halál tabuját eddigi életükben?".
A pilot kutatás módszereként félig strukturált, nyitott végű kérdésekből álló interjúfelvételt és kvalitatív interpretatív fenomenológiai analízist (IPA) alkalmaztunk. A módszer lehetővé tette, hogy feltárjuk, milyen halálattitűddel rendelkeznek, illetve hogy megjelenik-e a haláltabu jelensége a vizsgált csoportban. Három főből álló, 50 év feletti nők csoportja alkotta a mintát, akikben közös, hogy érte őket veszteségélmény, és gyakran foglalkoznak a halál kérdéskörével.
Az elemzés során a következő öt közös fő téma bontakozott ki: (1) A halálattitűd társas aspektusai, amely szerint a társadalom kapcsolatban áll a személyes halálattitűddel és -tabuval. Ezen belül megjelent a normatív haláltabu megítélése, amely rávilágít a társadalomban létező haláltabu miatti megbélyegzésekre, az ez okozta magányosság érzésére. (2) A halál személyes normalizálódása, amely a saját halállal kapcsolatos érzéseket jeleníti meg, mint nyugalom, megengedés, félelem megszelídülése. (3) A halállal kapcsolatos tevékenységek és ehhez fűződő élmények a halállal való foglalkozás mögött meghúzódó motivációkra világítanak rá és az ezzel kapcsolatos érzésekre, végül (4) A halálesemények narratívái, amely pedig az átélt halálesemények hatására kialakult személyiségfejlődésekre mutat rá.
Az eredmények arra mutatnak rá, hogy továbbra is szükséges a haláltabu enyhítése, mivel van igény a diskurzusra, és a hiány miatt megjelenik a magányosság/meg nem értettség érzése az alanyok körében. Emellett rávilágított a halállal való foglalkozás motivációs hátterére, ami a későbbiekben segítséget nyújthat a haláltabu enyhítésében.

DR. KŐMÜVES SÁNDOR
DR. KŐMÜVES SÁNDOR

egyetemi adjunktus

komuves.sandor@med.unideb.hu

Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Magatartástudományi Intézet

Eutanázia Belgiumban - Kihívások metszéspontjában

Összefoglalás · A tanulmány első lépésben ismerteti a belgiumi eutanáziatörvényt. Ezt követően Belgium eutanáziával szerzett tapasztalatának néhány olyan eleme kerül rövid értelmező leírásra, melyek a jelenlegi kihívások fókuszában állnak: a törvényben megnevezett súlyos és gyógyíthatatlan rendellenesség kritériuma, a lelki betegséggel diagnosztizált személyek eutanáziájának a kérdése, illetve a palliatív gondozás és az eutanázia egymáshoz való viszonya.