KHARÓN

Thanatológiai Szemle

elektronikus folyóirat

Tartalom

XXV. évfolyam

2021/1

Előszó
Halál az irodalomban

A Kharón – Thanatológiai Szemle jelen különszáma a Halál az irodalomban témában meghirdetett felhívásunkra érkezett tanulmányokból kínál válogatást. Legyen szó bármely műfajról: eposzról, versről, színműről, regényről vagy esszéről, a halál, pontosabban az élet-halál kérdései, dilemmái, a tragédiák, a végességre, az elmúlásra adott reflexió az irodalom örök témáit képezik. Az irodalomból, a nagy írók, költők munkáiból sokat tanulhatunk az emberi végesség megélésének egyetemes tapasztalatáról, a halál, haldoklás, gyász mintázatainak történeti változásáról, kulturális beágyazottságáról, hagyományokról, szokásokról és intézményekről, illetve az egyén halálhoz való viszonyulásáról. A kiemelkedő irodalmi művek szerzői különös érzékenységgel fordulnak az emberi léthelyzet meghatározó tapasztalatához, az élet végességéhez, a halál megkerülhetetlen tényéhez, ezt a belátást pedig egyedi nyelvi formában juttatják kifejezésre.

Az irodalom és halál viszonya azonban nem csupán az irodalmi művek tartalmában jelenik meg, hanem úgy is, hogy az irodalmi alkotás, valamint az irodalmi művek befogadása, olvasása maga is részét képezi a végességünk feldolgozására irányuló szellemi erőfeszítésünknek. Az olvasás és az írás kapcsolat két vagy több ember között, az irodalom révén úgy tudunk belelátni egy másik ember tapasztalataiba, érzéseibe, gondolataiba, ahogy a tudomány vagy egy beszélgetés révén nem vagyunk képesek. A rendszeres olvasás során nem csak sokat tanulunk a világról, hanem ráébredünk a korlátainkra, valamint a másokkal, köztük régmúlt időkkel, kultúrákkal, halott emberekkel való kapcsolódási lehetőségekre, az egyéni és társadalmi idő távlataira és szorító kereteire.

A Halál az irodalomban témaköre tehát nagyon tág, nagyon sokféle megközelítésre ad lehetőséget, amelyet a kiválasztott tanulmányok sokszínűsége is jól példáz. Szerkesztőségünk két formában adja közre a tanulmányokat: egyrészt a Kharón jelen tematikus számában jelenik meg öt kiválasztott írás, másrészt egy önálló elektronikus tanulmánykötetben mutatjuk be a tizennégy legjobbnak ítélt szöveget. Reményeink szerint e kiadványok olvasói betekintést nyernek a halál, a végesség és a veszteség irodalmi megjelenésének témáiba és formáiba, leginkább pedig kedvet kapnak ahhoz, hogy saját halálfelfogásuk finomításához irodalmi szövegekből is rendszeresen merítsenek.

A szerkesztőség