KHARÓN

Thanatológiai Szemle

elektronikus folyóirat

Tartalom

XXVI. évfolyam

2022/2

Tanulmány


DR. KŐMÜVES SÁNDOR
DR. KŐMÜVES SÁNDOR

egyetemi adjunktus

komuves.sandor@med.unideb.hu

Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Magatartástudományi Intézet

Lehet-e mérni az elviselhetetlen szenvedést? Az SOS-V mérőeszköz

Összefoglalás · A tanulmány ismerteti azt a kutatási programot, amely a holland háziorvosi ellátás keretében ápolt, végstádiumú daganatos betegek által tapasztalt elviselhetetlen szenvedés részletesebb megismerését tűzte ki célul. A bevezetés felvázolja a kutatás főbb paramétereit, ezt követi az elviselhetetlen szenvedés mérésére alkalmas eszköz, a SOS-V leírása, majd pedig az SOS-V alkalmazásával nyert főbb adatok ismertetése. A tanulmány rövid reflexióval zárul, itt kiemelésre kerül a mérőeszköz lehetséges hasznosíthatósága a palliatív gondozás területén.

 OLÁH RÓBERT
OLÁH RÓBERT

geográfus, történész, kormányzati igazgatási tisztviselő

olahr88@gmail.com

Ceglédi Tankerületi Központ

A viktoriánus korszak gyászékszereinek ékkövei, avagy a gagátok/jetek története

Összefoglalás · A gagátok/jetek megítélése az ókor óta egészen a XVIII. század végéig nagyjából azonos: különleges „kőnek” tartották, így megbecsülése töretlen volt. A XIX. századra két fő pont mentén változott ez meg, egyrészt a természettudományok ugrásszerű fejlődése és eredményeinek mind szélesebb körű kutatása, elfogadása és alkalmazása, valamint a Brit Birodalom fénykora, melyet egy egyedülálló női uralkodó személyes kvalitásai mellett a gagátok/jetek iránti „vonzalma” is erősített. Így jelen írásomban az emberiség kultúrtörténetének leghíresebb gyászékszer-anyagát választottam bemutatásra annak elnevezési vitáival, a hazai irodalomban való megjelenésével, a geológiai és képződési környezet vázolásával, a mineraloidok közé sorolásának gyakorlatiasságával, valamint a vegyészeti megközelítésű bemutatásával. Természetesen nem mehettem el szó nélkül a korszerű, XXI. századi besorolás mellett sem, így végérvényesen eldöntve, hogy a gagátok/jetek drága-, féldrága, díszítő- vagy ékkövek-e. Írásomban a viktoriánus korszak gagát/jet díszítésű ékszereinek kultúrtörténete és a leghíresebb angol bánya- és feldolgozó terület tárgyalását is közreadtam. Munkám különlegessége, hogy magyarul még sohasem írták le a gagátok/jetek ilyen pontos bemutatását, irodalmi megjelenését és kultúrtörténeti vonatkozásait, mely hiánypótló a gyászékszerek ismeretéhez és így a halál utáni viselkedésformák és vélemények megértéséhez.