KHARÓN

Thanatológiai Szemle

elektronikus folyóirat

Tartalom

XXVII. évfolyam

2023/4

Szemle


 RÓZSA FERENC
RÓZSA FERENC

Anyaföld Alapítvány

ferencrozsa@yahoo.de

Ponte Florem

Bensőséges, méltó búcsúztatás - egy új temetkezési módszer bemutatása

Összefoglalás · A kor szellemének megfelelően sok minden változott az utóbbi fél évszázadban – ami a temetkezési kultúrára is hatással volt. Manapság, a városi környezetben egyértelműen a hamvasztás lett a legelterjedtebb temetkezési mód. De a hamvasztás sem adja azt a meghittséget, amit kerestem. A csatornába lemosott hamvak, esetleg egy fém vagy kő urna egy urnatemető rekeszében nem adja meg azt a közelséget, bensőségességet, ami úgy érzem fontos mindenki számára. Így bukkantam rá egy eljárásra, amely kíváncsivá tett, és amely nagyjából az, amit én elképzeltem, és amely édesanyámnak is megkönnyítette volna gyászt, kislánya emlékének frissen tartását.

DR. KUSSINSZKY ANIKÓ
DR. KUSSINSZKY ANIKÓ

jogász, vezető főtanácsos

aniko.kussinszky@gmail.com

Alapvetõ Jogok Biztosának Hivatala

Beszámoló az Életvégi kérdések filozófiai és jogelméleti kérdései címmel megrendezett workshopról

Összefoglalás · A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézete MTA Lendület Értékek és Tudomány Kutatócsoportja 2023. november 17-én az „Életvégi döntések filozófiai és jogelméleti kérdései” címmel rendezett workshopot, melynek középpontjában az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt zajló Karsai kontra Magyarország ügy állt. A rendezvényen bioetikus, jogász, filozófus, pszichológus, életvégi tervezéssel foglalkozó szakember fejtette ki a véleményét. Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb gondolatokat.