KHARÓN

Thanatológiai Szemle

elektronikus folyóirat

Tartalom

XXVII. évfolyam

2023/3

Tanulmány


DR. KŐMÜVES SÁNDOR
DR. KŐMÜVES SÁNDOR

egyetemi adjunktus

komuves.sandor@med.unideb.hu

Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Magatartástudományi Intézet

A palliatív gondozásban részesülő betegek halál iránti vágya - Mi áll a vágy mögött?

Összefoglalás · A palliatív gondozásban részesülő betegek egy része az élet befejezésére irányuló vágyat fogalmaz meg. A tanulmány értelmező ismertetés keretében mutat be egy olyan kutatást, amely jelentős mértékben gazdagította a terminális stádiumban lévő betegek halál iránti vágyáról szóló ismereteinket. A kutatók is megerősítik annak igazságát, hogy az élet befejezésével kapcsolatos kijelentések valódi tartalmának, „üzenetének” az értelme csak és kizárólag a beteg személyes ön- és világértésének a perspektívájából tárulhat fel. Az eredmények a palliatív gondozás színvonalának további emelkedését is elősegíthetik, hiszen a szenvedő személyre fókuszáló gondozásnak egyik előfeltétele az egyéni gondolat- és érzelemvilág minél teljesebb körű megértése.

 MÉSZÁROS MÁTYÁS
MÉSZÁROS MÁTYÁS

hallgató

m811673@gmail.com

Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Idegtudományok Doktori Iskola

Az öngyilkosság és az erőszak narratívája Sztavrogin vallomásában

Összefoglalás · Az alábbiakban megkíséreljük Sztavrogin (Dosztojevszij: Ördögök című regényének főszereplője) vallomását narratív részekre bontani: ezen részeket kielemezzük, és végül következtetéseket vonunk le. Az általunk felosztott tíz, jól elkülöníthető egységet címmel láttuk el: A röpirat, Matrjosa, A tollkés, 1. Intermezzo: magyarázat, A lopás, Az aktus, Érzelmek? A második bűn, 2. Intermezzo: magyarázat, Utazások.
Az egységekben narratív kódokat keresünk; olyan kódokat, amelyek ismétlődésükben megmutatkozó összetett jegyek. Elemzésünk módszertanát Roland Barthes munkája, az Egy Edgar Poe-mese textuális elemzése adja. A vallomás elemzését követően kitérünk Sztavrogin öngyilkosságára, melyre, reményeink szerint magyarázattal is szolgálhatunk.