KHARÓN

Thanatológiai Szemle

elektronikus folyóirat

Tartalom

XXVII. évfolyam

2023/3

Könyvajánló


DR MAGYARY ISTVÁN
DR MAGYARY ISTVÁN

habilitált egyetemi docens

magyary.istvan@pte.hu

PTE KPVK Alkalmazott Ontológiai Kutatócsoport

Bruce Greyson

Azután - Egy orvos tapasztalatai a halálközeli élményekről

Medicina Kiadó, 2023
Fordította: Dr. Magyary István
224 oldal

Bruce Greyson Azután - egy orvos tapasztalatai a halálközeli élményekről című könyv fedlapja

Dr. Bruce Greyson amerikai pszichiáter érdeklődése a halálközeli élmények iránt alig néhány hónappal az orvosi egyetem elvégzése után kezdődött, amikor a sürgősségi osztályon egy eszméletlen beteget kezelt, aki másnap reggel azzal döbbentette meg, hogy részletesen beszámolt neki több olyan eseményről, amelyek eszméletlen állapota alatt történt, és amelyekről érzékszervei útján nem szerezhetett tudomást. Ez az esemény megkérdőjelezte az elmével és az aggyal kapcsolatos korábbi nézeteit és végül arra ösztönözte, hogy tudományos módszerekkel tanulmányozza a halálközeli élményeket, aminek több mint száz orvosi folyóiratban megjelent publikáció lett az eredménye. A szerző nagy erénye, hogy szélsőségesen materialista neveltetése és saját bevallása szerinti szkeptikus szemlélete ellenére, kutatási eredményei hatására képes volt korábbi nézeteit felülvizsgálni és túllépni saját korlátain: az „amit látsz, az van” világnézeten.

A szerző számba veszi a halálközeli élmények számos pozitív hatású jellemzőjét, pl. az átélők életszemléletének gyökeres változását (új esélyt kapnak, önzetlenek lesznek, halálfélelmük megszűnik, stb.). A könyv bemutatja az átélők lelki vívódását és félelmét attól, hogy élményeiket másokkal (családtagokkal, orvosokkal, ápolókkal) megosszák. A feltárt adatokból kiderül, hogy ez a jelenség nem újkeletű és egyáltalán nem ritka. Ezért az „Azután” című könyv fontos olvasmánya lehet a betegellátásban résztvevőknek, orvosoknak, szakdolgozóknak egyaránt. A számos átélő által „odaát” szerzett és máshonnét nem származtatható ismeretek ténye és hosszú sora pedig rávilágít egy objektív spirituális valóság létére, amelynek néhány jellemzője a beszámolókban konzekvensen előfordul.

A szerző bemutatása
Dr. Bruce Greyson amerikai pszichiáter a Virginiai Egyetem professzor emeritusa a pszichiátria, valamint az ideg- és viselkedéstudomány területén. Dr. Greyson társalapítója volt az International Association for Near-Death Studies (IANDS) nevű szervezetnek, amely támogatja és elősegíti az ilyen élmények kutatását, valamint 27 éven át szerkesztette a Journal of Near-Death Studies-t, az egyetlen tudományos folyóiratot, amely főként a halálközeli élmények kutatásával foglalkozik.

Dr. Bruce Greyson

Kutatásai során felfedezte a halálközeli élmények közös és egyetemes jellemzőit, amelyek túlmutatnak a neurofiziológiai vagy kulturális értelmezéseken, valamint leírta ezeknek az átélők hozzáállására, hitére, értékrendjére és személyiségére gyakorolt jellegzetes utóhatásait és előfordulási gyakoriságát. Korábbi kutató- és szerzőtársa Dr. Kenneth Ring amerikai pszichológus, a Connecticut Egyetem professzor emeritusa így méltatja Dr. Greyson könyvét: "Azután c. könyvében Bruce Greyson pszichiáter elmeséli személyes és szakmai útjának történetét, amely során szkeptikus tudósból a halálközeli élmények (HKÉ-k) legjelentősebb és legkiválóbb szakértőjévé vált. Negyven évnyi kutatásainak kincsestárára támaszkodik, miközben beszámolóját lenyűgöző esetírásokkal színesíti. Greyson – mint mindig – az olvasóközönség számára lebilincselő és tanulságos áttekintést ad a HKÉ-kutatások alapvető megállapításairól és következtetéseiről. Könyvéből világossá válik, hogy miért tarthatjuk őt ezen tudományterület vezető szakértőjének, aki a HKÉ-kutatásokat a nemcsak felhelyezte a térképre, de azt, mint legitim tudományterületet meg is alapozta. Ráadásul nem fél megosztani meglátásait a HKÉ-kutatások által felvetett spirituális kérdésekről, beleértve annak lehetőségét, hogy a halál nem a végállomás. Ez a könyv egyszerre inspiráló és mélyen személyes hangvételű, élvezetes olvasmány, Greyson kiemelkedő karrierjének csúcspontja és koronaékszere.” (forrás)

Köszönetnyilvánítás
A fordító hálás köszönetét szeretné kifejezni Dr. Pilling János pszichiáternek, egyetemi docensnek, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének oktatási igazgatóhelyettesének a könyv fordítása során nyújtott pótolhatatlan szakmai lektori és szaknyelvi segítségéért.

A könyv megrendelhető a kiadó honlapján keresztül.

Dr. Magyary István
habilitált egyetemi docens
PTE KPVK
magyary.istvan@pte.hu