KHARÓN

Thanatológiai Szemle

elektronikus folyóirat

Tartalom

XXVII. évfolyam

2023/2

Szemle


 GÓTH BENCE
GÓTH BENCE

orvostanhallgató

goth.bence@stud.semmelweis.hu

Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar

A halál és haldoklás témaköreinek megjelenése Neil Gaiman Sandman című képregénysorozatában

Összefoglalás · A halál és haldoklás gyakran megjelenő témakör irodalmi művekben, valamint képzőművészeti alkotásokban. Írásomban Neil Gaiman Sandman című képregénysorozatát tekintem át, arra a kérdésre keresve a választ, milyen halállal és haldoklással kapcsolatos motívumokat és nézőpontokat ismerhetünk meg benne. Habár a képregénynek maga Halál is egy fontos szereplője, a történet az ő karakterén túl is sokat foglalkozik a témakörrel. Négy aspektusát tárgyalom részletesebben: a jó halál, az élet értelme, a gyász és a halálhoz kapcsolódó rítusok témaköreit. Ezeket a karaktereken és a cselekmény áttekintésén keresztül vizsgálom.

DR. ZELENA ANDRÁS
DR. ZELENA ANDRÁS

PhD egyetemi docens

dr.zelenaa@gmail.com

BGE KKK Társadalomtudományi Intézet

A kollektív gyász lélektana az iskolai közösségben

Összefoglalás · A 18 éven aluliak sérelmére elkövetett, életellenes bűncselekmények során a családtagok mellett az iskola- és osztálytársak közösségi gyásza is megjelenik. A kortársak gyászfeldolgozása során kimutatható a halál társadalmi tabuja és stigmatizáltsága, valamint a gyásszal kapcsolatban tapasztalható általános elhárító mechanizmusok jelenléte is. A szakmai és gyakorlati tapasztalatokat összegző tanulmány arra tesz kísérletet, hogyan lehet segíteni a kortársukat elveszítő kiskorúakat e rendkívüli traumát követő életszakaszban, s a hazai gyakorlat miképpen teremt erre lehetőséget, mi a segítő lehetőségek jelenleg hozzáférhető struktúrája.