KHARÓN

Thanatológiai Szemle

elektronikus folyóirat

Tartalom

XXI. évfolyam

2017/3

Tanulmány


DR. PÉK GYŐZŐ
DR. PÉK GYŐZŐ

PhD egyetemi docens

viktorbaker55@gmail.com

DE BTK Pszichológiai Intézet
Személyiség-és Klinikai Pszichológiai Tanszék

 KASSAI ANETT
KASSAI ANETT

PhD hallgató

kassaianett@gmail.com

DE BTK Pszichológiai Intézet
Személyiség-és Klinikai Pszichológiai Tanszék

Demenciával élők gondozása, ápolása: döntési szintek és életvégi kérdések

Összefoglalás · A demencia tünetegyüttes kifejezés különböző hátterű, előrehaladó és visszafordíthatatlan leépülési folyamatra utal. A leépülés közös jellemzője, hogy elsősorban a megismerő – kognitív – funkciókat érinti, amelynek következtében az érintett személy egyre nehezebben képes az önálló életvitelre, szociális alkalmazkodásra és fokozatosan egyre nagyobb támogatást, gondozást, ápolást igényel. Demencia bármely életkorban kialakulhat, de az időskori demenciák a leggyakoribbak és a társadalmak elöregedésével egyre növekvő terheket rónak a családokra, hozzátartozókra és a gondozó szolgálatokra. Az időskori demenciák nem jelennek meg közvetlen halált okozó betegségként, de egyértelműen megrövidítik az élettartamot. Idősotthonokban a demencia – más befolyásoló tényezőktől függetlenül is – mortalitási kockázati faktornak számít. Tanulmányunkban a demenciával kapcsolatos életvégi döntések, gondozói, ápolási kihívások és megoldások egyéni, családi, szociális és etikai szempontjait tekintjük át, kitérve a haldoklással, palliatív ellátással kapcsolatos kérdéskörökre. Kiemelten foglalkozunk a gondozó családtagok, hozzátartozók támogatásának és felkészítésének mentálhigiénés lehetőségeivel, tekintve hogy a kliensek mellett a stressz őket terheli és a kiégés leginkább őket veszélyezteti.

 KISS GABRIELLA
KISS GABRIELLA

PhD hallgató

gabriella.kiss@caritas-ab.ro

ELTE TaTk, Szociológia, Interdiszciplináris Társadalomkutatások Doktori Iskola

Együtt a demens beteggel a gondozói szerepek labirintusában.

Terhelődés, veszteség, avagy a pozitív attitűd szerepe a megküzdést segítő folyamatokban

Összefoglalás · A demenciával élők gondozása nagy kihívás a családok számára, mivel ebben a helyzetben a kritikus pont az, hogy egy közeli családtag válik gondozóvá. Ez egy hosszú utazás együtt egy ismeretlen labirintusban, ahol a közeli családtag egyre inkább távolodva fokozatosan idegenné válik. A gondozó családtagok a viselkedési problémákkal és a folyamatos vesztességekkel szembesülve nem rendelkeznek tapasztalatokkal, miközben nap mint nap szembe kell nézniük tehetetlenségükkel, a remény elvesztésével. Gyakran hitük, régi emlékeik, a szeretet és az emberi méltóság tiszteletben tartása ad erőt nekik. Végső soron a családnak a megküzdés során rendelkezésre álló erőforrásai azok, amelyek meghatározóak az intézményi elhelyezés kapcsán zajló döntési folyamatokban.