KHARÓN

Thanatológiai Szemle

elektronikus folyóirat

Tartalom

XXI. évfolyam

2017/3

Előszó
Köszönet Pilling Jánosnak

Dr. Pilling János kezdeményezője, alapító tagja, 1997 és 2001 között főszerkesztője, majd mostanáig szerkesztőbizottsági tagja volt a Kharón Thanatológiai Szemlének. A Kharón idén lett 20 éves, és János most döntött úgy, hogy elengedi az immár felnőtt lapot: kilép a szerkesztőbizottságból.

Hogy is történt húsz évvel ezelőtt? Illetve még korábbra kell visszamennünk az időben. Dr. Pilling János – frissen végzett orvosként – az 1991 áprilisában alakult Magyar Hospice Alapítvány titkára és orvosa lett 1992 és 1995 között. Nagy lelkesedéssel vetette be magát a legsúlyosabb betegeket ellátó alapítvány munkájába: betegeket kezelt, tanfolyamokat és konferenciákat szervezett, kitűnő előadóként megszámlálhatatlan előadást, tréninget tartott orvosoknak, nővéreknek, laikusoknak. Közben a palliatív ellátásról, a tanatológiáról kiadványokat, bibliográfiákat szerkesztett. Az 1995-ben létrejött országos hospice szervezetnek, a Magyar Hospice Egyesületnek 2001-ig volt tikára. A gyászfeldolgozással foglalkozó Napfogyatkozás Egyesület 2001-es alakulásától 2011-ig elnöke, azóta pedig elnökségi tagja.

Kharón 1997/tél fedlapja
Kharón 1997/tél belborító

A 90-es évek közepén merült fel a tanatológiai folyóirat megjelentetésének terve. A lap rendszeres megjelenésének elősegítése érdekében 1997-ben megalakult a Magyar Thanatológiai Alapítvány Berta Péter, Pilling János és Dr. Polcz Alaine vezetésével, akik a Kharón első főszerkesztői is lettek. A Kharón céljait az Alapítvány az alábbiakban összegezte:

  • - a tudományterület új kutatói - gondozói tapasztalatainak hozzáférhetővé tétele;
  • - a tanatológia magyarországi fejlődésének elősegítése, szakmai fórum megteremtése;
  • - a halállal, a haldoklással és a gyásszal kapcsolatos társadalmi köztudat formálása;
  • - a múlandósággal kapcsolatos egyéni attitűdök kialakításának illetve megváltoztatásának elősegítése.

A Kharón szerkesztésében a legfontosabb elvekként az interdiszciplinaritás és az igényesség jelentek meg, a szerkesztőbizottságot is ennek megfelelően alakították ki. Pilling János szigorú szerkesztőként gondozta, javította a tanulmányokat. Négy éven keresztül a Kharón betétlapjaként megjelent a Hospice Hírek című kiadvány is, amelynek János szintén a szerkesztője volt.

2001-ben, amikor a Napfogyatkozás Egyesület létrejött, János továbbadta a főszerkesztőséget Horányi Ildikónak, de továbbra is segítette a Kharónt cikkeivel, lektorálási tapasztalataival. A teljesség igénye nélkül kiemelve néhány – a Kharónban megjelent – tanulmányát: Strukturális technikák a gyászolók önsegítő csoportjaiban. (2003/1-2); A búcsú méltósága (A holttesttel való méltó bánásmód kérdései (2004/3); A cigányság jelenkori halotti és gyászszokásai: egy mélyinterjús kutatás tapasztalatai (2015/1-2) Vincze Zoltánnal közösen.

Nagyon köszönjük, hogy útjára indítottad a Kharónt és mostanáig velünk dolgoztál. Igyekszünk megőrizni azt a színvonalat, amit Neked köszönhetünk.

Dr. Hegedűs Katalin
főszerkesztő