KHARÓN

Thanatológiai Szemle

elektronikus folyóirat

Tartalom

XXI. évfolyam

2017/2

Tanulmány


DR. BENYÓ GÁBOR
DR. BENYÓ GÁBOR

gyermekgyógyász, onkológus, hematológus szakorvos, palliatív orvos,
MHPE alelnök
Hospice és Palliatív Ellátás Szakmai Kollégiumi Tagozat titkár,
Tábitha Gyermekhospice orvosigazgató

drbenyo@gmail.com

 RÉVÉSZ RENÁTA LILIÁNA
RÉVÉSZ RENÁTA LILIÁNA

pszichológus, gyásztanácsadó, gyermek relaxációs csoportvezető, meseterapeuta

revesz.renata@tabitha.hu

 KRÁLIK ISTVÁNNÉ
KRÁLIK ISTVÁNNÉ

nyugalmazott főnővér, okleveles ápoló, hospice szakápoló

kralik.istvanne@gmail.com

A Tábitha Gyermekhospice Ház működésének bemutatása és esetismertetés

Összefoglalás · Az elmúlt években Magyarországon sokat javult a gyermekhospice szolgáltatások és intézmények ismertsége és elfogadottsága mind a szakma, mind a civil társadalom részéről. A nemzetközi szabályok és normatívák kezdettől fogva beépültek a gyermekhospice ellátási rendszerébe (Trentói Egyezmény, IMPaCCT Standardok) és ennek mentén, figyelembe véve a hazai ellátási sajátosságokat, megszülettek a magyarországi törvényi hátteret biztosító rendeletek, szabályzók. A gyermekhospice házakban végzett alapvető ellátási formák (életvégi ellátás, mentesítő szolgáltatás, tranzit ellátás és nappali szolgáltatások) mellett a testvér és a szülő gyászkezelése is elfogadottá vált, és nem csak a ház ellátása kapcsán érintett családok esetében. A magyar gyermek palliatív-hospice mozgalomnak - az alapok lefektetése és stabilizálása után - egyre több erőt kell fordítania arra, hogy széles társadalmi körben megismertesse szerteágazó és sokszínű munkáját, amely a gyermekgyógyászat számos szakterületét érinti. Tanulmányunkban az elméleti bevezetés és a ház munkájának általános bemutatása után egy esetünk ismertetése segítségével szemléltetjük a több szempontú (orvosi, ápolói, pszichológusi) probléma megközelítést, melynek célja a beteg gyermeknek és családjának teljes körű és magas szintű ellátása.

DR. SIMKÓ CSABA
DR. SIMKÓ CSABA

osztályvezető főorvos

simkocsa@gmail.com

B-A-Z Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Erzsébet Hospice Otthon

Örökmécs

Történetek huszonkét év hospice történelméből

úgy jöttem ide, mintha hazajönnék ...

Összefoglalás · Mindig is foglalkoztatott a kérdés: hogy lehet a hospice lényegét megragadni, mi az, ami kiemeli a hagyományos egészségügyi ellátásból? Be lehet-e skatulyázni BNO kódok, rigorózus bekerülési kritériumok és ápolási időkeretek közé? Hogyan lehet krónikus az az ellátás, ami intenzív? Emlékeket idézek fel 22 év történelméből, amelyek örökmécsként égnek emlékezetünkben. Miért pont ők? Nem volt könnyű a választás. Legtöbb beteg története messzemenően túlnő a szokványos hospice gondozás korlátain, néha lehetőségein is, mégis, sőt nagyon is hospice… A szoros kötődés miatt nehezemre esett névtelen esetekké degradálni ezeket a személyes drámákat. Kívánom, hogy a történetek tanulsága teremjen munkánk során maradandó gyümölcsöt.

 GÁSPÁR LÁSZLÓ ERVIN
GÁSPÁR LÁSZLÓ ERVIN

tanár, könyvtáros

gaspar.laszlo@arts.unideb.hu

Debreceni Egyetem

Az elmondható határán

Thanatológiai közelítés Ludwig Wittgenstein filozófiájához

Összefoglalás · A logika- és nyelvfilozófus Ludwig Wittgenstein életműve nehezen tárgyalható thanatológiai kereteken belül. Kiváltképpen érvényes ez az 1921/22-ben kiadott Logikai-filozófiai értekezésre, a Tractatusra, ám speciális formában, mégis jelen van benne egy implicit thanatológiai állásfoglalás. Írásomban ennek formálódását az életrajzi töredékeken és a filozófiai összefüg-géseken keresztül mutatom be, olyan kérdések érintésével, mint időbeliség és nyelv, determinizmus és szabad akarat, szubjektivitás, én és lélek. Elsősorban arra keresem a választ, hogy milyen halál-értelmezés rekonstruálható Wittgenstein esetében. Feltevésem szerint filozófiája rendelkezik a thanatológiai tárgyalásmódra jellemző terminológiával és markáns halál-koncepcióval annak ellenére, hogy ez nem ölti rendszeres kifejtés formáját.