KHARÓN

Thanatológiai Szemle

elektronikus folyóirat

Tartalom

XXI. évfolyam

2017/1

Tanulmány


 MICHNAI VIKTÓRIA
MICHNAI VIKTÓRIA

tanácsadó szakpszichológus

csehmich@gmail.com

Törökbálint Segítõ Kéz Családsegítõ Szolgálat

A pszichológusi munka kereteinek sajátosságai az otthonukban ápolt rákbetegek esetében

Összefoglalás · Ebben a tanulmányban összefoglalom, mekkora kontrasztot jelentett a rákbetegek számára otthonukban nyújtott pszichológiai munka a klasszikus pszichológusi szerephez viszonyítva. Ideális esetben a segítő beszélgetés egy kellemesen berendezett, nyugodt szobában történik, ahol a páciensünk tőlünk megfelelő távolságban és szögben beállított ülőalkalmatosságon foglal helyet, ritkább esetben a kanapén fekszik, a szó fizikai értelmében azonban épen és kevés diszkomfortérzettel. Tanulmányomban részletesen kifejtem, milyen különbséget jelent, ha egy pszichológus súlyos, legtöbb esetben ágyhoz kötött, fizikai rosszulléttel és gyengeséggel küzdő, külsejében és méltóságérzetében megtépázott, rákbetegségben szenvedő pácienssel épít ki segítő kapcsolatot. A betegek fizikai állapotából számos bonyodalom következett, ami kihívást jelentett az amúgy is nehéz helyzetben: az időpont egyeztetése, a beteg lakásán történő felkeresése, fizikai állapotának figyelembe vétele. A terápia időkerete bizonytalanná vált, ami a cél meghatározását is nehezítette. Ezek a tényezők sokszor szétfeszítették a pszichológusi munka szokásos kereteit, fokozva a szakember és vendég szerepe közötti összemosódásokat. Tanulmányomban esetek bemutatásán keresztül keresem a választ, hogyan lehet ezt az érzékeny határvonalat meghúzni.

Nagyon jól tanuld meg és tartsd be a szabályokat,
hogy tudd, hogyan hágd át őket megfelelően!

A dalai láma (Rohr, R., 2012: 175)
DR. HIRDI HENRIETT
DR. HIRDI HENRIETT

országos alapellátásért felelős alelnök

hirdi.henriett@gmail.com

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

 LUKÁCS MIKLÓS
LUKÁCS MIKLÓS

területi alapellátásért felelős alelnök

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Baranya Megyei Területi Szervezete

 TÓTHNÉ BUCSEK ILDIKÓ
TÓTHNÉ BUCSEK ILDIKÓ

tagozatvezető

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

 SCHAFFER JUDIT
SCHAFFER JUDIT

elnök

Magyar Hospice-Palliatív Egyesület

 MAJERNÉ HORVÁTH ANITA
MAJERNÉ HORVÁTH ANITA

elnök

Magyarországi Otthonápolási és Hospice Egyesület

DR. BALOGH ZOLTÁN
DR. BALOGH ZOLTÁN

elnök

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

Az otthoni szakápolás és hospice ellátás területén dolgozók élet- és munkakörülményei egy országos felmérés alapján

Összefoglalás · A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK), a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület (MHPE) és a Magyarországi Otthonápolási és Hospice Egyesület (MOHE) 2016-ban közös felmérést indított az otthoni szakápolás és hospice ellátás területén dolgozó egészségügyi szakdolgozók körében. Jelen tanulmányunk célja e felmérés eredményeit figyelembe véve az otthoni ellátás területén dolgozó egészségügyi szakdolgozók munkakörülményeinek, aktuális problémáinak, valamint szakmai-fejlődési igényeinek bemutatása. A felmérés eredményei közül kiemelendő, hogy a válaszadók 81%-a az anyagi megbecsültséggel, 41%-a pedig a munkavégzés tárgyi feltételeivel és a helyettesítés biztosításával (illetve annak elmaradásával) a legelégedetlenebb. A válaszadók 75,5%-a szerint jövedelme a képzettségéhez képest alacsonyabb és 52,1%-ának további gondot okoz az otthoni ellátás végzéséhez kapcsolódó utazási, parkolási költségek díjazásának minimális megjelenése. A felmérés keretében a BSc/MSc ápolók kompetenciája kiterjesztésének vizsgálatára is sor került. Az ápolók 85,8%-a hajlandó volna – elsősorban tandíjmentes képzés keretében – ismereteit, képességeit fejleszteni, kompetenciáját bővíteni és számos szakfeladatban (pl. inkontinencia ellátás, sebkezelés, sztóma ellátás, stb.) tartja szükségesnek az önálló hatáskör kiterjesztését. A felmérés során azonosított problémák sürgető prioritású feladatot jelentenek az egészségpolitika számára. Egy még hatékonyabb fekvőbeteg ellátást kiváltó ellátási modell létrehozásához, az otthoni ellátás megerősítéséhez nélkülözhetetlen egy fenntartható, megfelelő minőségi egyensúlyt biztosító finanszírozási rendszer kialakítása, az ápolók presztízsének emelése, a kiterjesztett hatáskörrel rendelkező szakemberek bevonása.