KHARÓN

Thanatológiai Szemle

elektronikus folyóirat

Tartalom

XXI. évfolyam

2017/1

Szemle


 RASCHKA NATHAN ATTILA
RASCHKA NATHAN ATTILA

közösségi és szociális munkás

raschkanathan@freemail.hu

A haldokló ellátásának és a gyász folyamatának szokásrendszere egy mai faluban

Összefoglalás · Lejegyzett gondolataim középpontjában egy Nógrád megyei, 1.800 fős lakosú, mai kis falu áll. Erősen elzárt ez a település és már-már megkövesedett a társadalmi szerkezet, akárcsak a megyére jellemző típusú falvak többségében. Nemzetiségét tekintve palóc származású emberek élnek a közösségben, nem számottevő roma kisebbséggel. Általánosságban elmondható, hogy a falu felett megállt az idő; egyes vélemények szerint az elmaradott gondolkodás és társadalmi viselkedés maradt a település jellemzője. A haldoklók ellátásában a társadalmi ellátórendszerrel párhuzamosan megjelentek korunk kisegítő ellátási gondoskodási formái.

DR. ZELENA ANDRÁS
DR. ZELENA ANDRÁS

PhD egyetemi docens

dr.zelenaa@gmail.com

BGE KKK Társadalomtudományi Intézet

Internetes tabudöntés utáni nyílt nap a krematóriumban

Összefoglalás · Sokakban a hamvasztás kérdésköre hárítást vált ki: messziről elkerülik a város peremén lévő épületegyüttest - amiről mindenki tudja, milyen funkciót tölt be-. Szintén sokan vannak, akik a legnagyobb fájlmegosztó oldalon azon keresőszavakat gépelik be gyakran, amelyek a hamvasztás részleteiről valló videókat mutatják a találati sorban. E videók nézettsége akár több százezres is lehet. Írásomban a laikusok számára hozzáférhető tartalmak népszerűségére és a korábban megingathatatlannak tűnő tabu ledöntésének lélektani hátterére fókuszálok. Igyekszem feltárni a krematóriumi nyílt napok látogatottságának okait, az odalátogatók motivációit és előzetes ismereteit úgy, hogy néhány nyílt napra ellátogattam, és spontán kommunikációs helyzetben tettem föl kérdéseimet látogatótársaimnak, megfigyeltem reakcióikat, viszonyulásaikat és az esetleges bevonódásukat.

 MUNK KATALIN
MUNK KATALIN

mentálhigiénés szakember, titkár

iroda@hospice.hu

1089 Budapest, Orczy út 6.

Magyar Hospice-Palliatív Egyesület

A Kharón internetes megújításának hatásfelmérése (2016-2017)

Összefoglalás · A hatékony ismeretterjesztéshez két gátló tényezőt kell legyőzni: a távolságot és az időt. Az internetes kommunikáció az információt gyorsan képes továbbítani, a tárhelyek növekedésének köszönhetően képes nagy mennyiségben és hosszú ideig tárolni. A fizikai távolság a virtuális térben elveszti jelentőségét, a világháló a linkekkel számtalan információs forrást képes összekötni egy asszociációs szálon. A Magyar Hospice-Palliatív Egyesület is használja az interetes kommunikációt, mint eszközt céljai elérésének érdekében: két honlapot működtet. 2016-ban úgy láttuk, hogy mindkettőt meg kell újítanunk a folyamatosan fejlődő technikai környezethez igazodva. A Kharón Thanatológiai Szemle online folyóirat új weboldala 2016. szeptemberében elkészült, az egyesületé várhatóan 2017 tavaszán indul útjára. Rövid írásom a változtatással elérni kívánt célokat, és az új Kharón debütálása óta eltelt öt hónap értékelését mutatja be.