KHARÓN

Thanatológiai Szemle

elektronikus folyóirat

Tartalom

XXIV. évfolyam

2020/4

Tanulmány


 FERBER ESZTER
FERBER ESZTER

kapcsolatanalitikus, művészet- és szocioterapeuta

ferber.eszter@upcmail.hu

Az előgyász - fogalma, jellemző élethelyzetei és a segítés lehetőségei

Összefoglalás · A tanulmány a veszteséget megelőző gyász, az előgyász fogalmát, jellegzetességeit és folyamatának alakulását vizsgálja. Bevezetőül példaként említjük a gyász hét, gyászként a köztudatban ritkán megjelenő formáját, és az előgyászt ezek között helyezzük el. Ezt követően szocioterápiás megközelítéssel hozzávetőleges képet adunk azokról a tipikus élethelyzetekről, melyekben az előgyász-reakció leggyakrabban jelentkezik. Számos tényező befolyásolja, ki hogyan készül fel az előtte álló veszteségre, és hogyan gyászol előzetesen. Az adaptáció sikerét befolyásoló tényezők áttekintése után javaslatokat teszünk az előgyászban érintettek gyászfolyamatának támogatására: hogyan segíthetjük a gyászolókat az előttük álló megpróbáltatások idején abban, hogy megtalálják a saját útjukat és erőforrásaikat.

 MÚJDRICZA FERENC
MÚJDRICZA FERENC

szociológus

Ferenc.Mujdricza@ksh.hu

Központi Statisztikai Hivatal
Semmelweis Egyetem, Rácz Károly Doktori Iskola: Mentális egészségtudományok

Kortalan rettegés: a nyugati halálattitűdök ariès-i modelljének felülvizsgálata

Összefoglalás · Philippe Ariès kétségkívül a legfontosabb szerző a halálhoz való nyugati viszony leírásának tekintetében, koncepciója azonban helyenként korrekcióra vagy kiegészítésre szorul. A tanulmány a legfontosabb vonatkozó irodalmakra építve mutatja be Ariès téziseinek lehetséges kritikáit, egyebek mellett a „megszelídített halál” korszakának nagymértékű leszűkítését, a kései középkor és a koraújkor halálattitűdjének súlyos válságát, a „másik halálának” elviselésére való képtelenség az Ariès által feltételezetthez képest évszázadokkal korábbi megjelenését, és így tovább. Olyan, Ariès által nem megfelelő mélységben tárgyalt folyamatokra is reflektálni szükséges, mint a pusztító járványok, háborúk és éhínségek, a nagy filozófiai irányváltások, az újszerű vallási tanok, vagy éppen a halálhoz való mágikus viszonyulás újraéledésének hatása a középkorban és az újkorban. A jelenkor „tiltott halálának” korszakával kapcsolatosan azonban Ariès téziseit nem szükséges jelentősen korrigálni.

 KOVÁCS ÁGNES ANNA
KOVÁCS ÁGNES ANNA

pszichológus, onkopszichológus

agnes.anna.kovacs@gmail.com

 BENKŐ HENRIETTA
BENKŐ HENRIETTA

pszichológus

benko.henrietta@tabitha.hu

Tábitha Ház

 HEGEDŰS JUDIT
HEGEDŰS JUDIT

ápolási igazgató

hegedus.judit@tabitha.hu

Tábitha Ház

DR. BENYÓ GÁBOR
DR. BENYÓ GÁBOR

gyermekgyógyász, onkológus, hematológus szakorvos, palliatív orvos,
MHPE alelnök
Hospice és Palliatív Ellátás Szakmai Kollégiumi Tagozat titkár,
Tábitha Gyermekhospice orvosigazgató

drbenyo@gmail.com

A gyermek palliatív ellátás sajátosságai a szülők szemszögéből

Összefoglalás · Jelen kutatás középpontjában azon szülők állnak, akik életet megrövidítő betegségben szenvedő gyermekükkel igénybe vettek, illetve jelenleg igénybe veszik a Tábitha Ház által nyújtott ellátást. A társadalmi szemléletformálásban a hospice-palliatív ellátás kapcsán nagy jelentősége van azon szülőknek, akik ezt az ellátási formát igénybe veszik, és e mentén tapasztalataik, attitűdjeik bekerülnek abba az információs térbe, amiben ma Magyarországon a hospice-palliatív ellátásról gondolkodunk. Emiatt kiemelten fontosnak tartjuk, hogy kutatásunk a következő kérdésekre keressen választ: a) Milyen tudásuk, (pre)koncepcióik voltak a szülőknek az ellátás igénybevétele előtt? b) Milyen információkat, tájékoztatást kaptak gyermekük aktív kórházi ellátása során a hospice-palliatív ellátásról? c) Hogyan változtak az attitűdjeik az ellátás igénybevétele során? d) Milyenek a felmérés időpontjában a pszichológiai és szomatikus egészségmutatóik? Vizsgálatunk egy pilot interjúkutatás. Eredményeink azt tükrözik, hogy a szülők előzetesen inkább bizonytalanok a palliatív ellátórendszer igénybevételében, mert viszonylag kevés információval rendelkeznek erről az ellátási formáról, és ezek is nagyban az életvégre koncentrálódtak. Azt is találtuk, hogy a szülők palliatív ellátással kapcsolatos attitűdjei jelentős pozitív változáson mennek át, a kezdeti félelmek elmúltával a szülők számára biztonságos hátteret jelent a palliatív-hospice ellátás, amelyben jelentős lélektani stabilizáció is történik.