KHARÓN

Thanatológiai Szemle

elektronikus folyóirat

Tartalom

XXIV. évfolyam

2020/4

Tanulmány

 FERBER ESZTER
FERBER ESZTER

kapcsolatanalitikus, művészet- és szocioterapeuta

ferber.eszter@upcmail.hu

Az előgyász - fogalma, jellemző élethelyzetei és a segítés lehetőségei

Összefoglalás · A tanulmány a veszteséget megelőző gyász, az előgyász fogalmát, jellegzetességeit és folyamatának alakulását vizsgálja. Bevezetőül példaként említjük a gyász hét, gyászként a köztudatban ritkán megjelenő formáját, és az előgyászt ezek között helyezzük el. Ezt követően szocioterápiás megközelítéssel hozzávetőleges képet adunk azokról a tipikus élethelyzetekről, melyekben az előgyász-reakció leggyakrabban jelentkezik. Számos tényező befolyásolja, ki hogyan készül fel az előtte álló veszteségre, és hogyan gyászol előzetesen. Az adaptáció sikerét befolyásoló tényezők áttekintése után javaslatokat teszünk az előgyászban érintettek gyászfolyamatának támogatására: hogyan segíthetjük a gyászolókat az előttük álló megpróbáltatások idején abban, hogy megtalálják a saját útjukat és erőforrásaikat.

 MÚJDRICZA FERENC
MÚJDRICZA FERENC

szociológus

Ferenc.Mujdricza@ksh.hu

Központi Statisztikai Hivatal
Semmelweis Egyetem, Rácz Károly Doktori Iskola: Mentális egészségtudományok

Kortalan rettegés: a nyugati halálattitűdök ariès-i modelljének felülvizsgálata

Összefoglalás · Philippe Ariès kétségkívül a legfontosabb szerző a halálhoz való nyugati viszony leírásának tekintetében, koncepciója azonban helyenként korrekcióra vagy kiegészítésre szorul. A tanulmány a legfontosabb vonatkozó irodalmakra építve mutatja be Ariès téziseinek lehetséges kritikáit, egyebek mellett a „megszelídített halál” korszakának nagymértékű leszűkítését, a kései középkor és a koraújkor halálattitűdjének súlyos válságát, a „másik halálának” elviselésére való képtelenség az Ariès által feltételezetthez képest évszázadokkal korábbi megjelenését, és így tovább. Olyan, Ariès által nem megfelelő mélységben tárgyalt folyamatokra is reflektálni szükséges, mint a pusztító járványok, háborúk és éhínségek, a nagy filozófiai irányváltások, az újszerű vallási tanok, vagy éppen a halálhoz való mágikus viszonyulás újraéledésének hatása a középkorban és az újkorban. A jelenkor „tiltott halálának” korszakával kapcsolatosan azonban Ariès téziseit nem szükséges jelentősen korrigálni.