KHARÓN

Thanatológiai Szemle

elektronikus folyóirat

Tartalom

XXIV. évfolyam

2020/4

Szemle


 VINCZEFFY ÁGOTA
VINCZEFFY ÁGOTA

fordító,
hospice-önkéntes - László Hospice,
szociális asszisztens - Nyírő Gyula OPAI

nemcsak.anna.35@gmail.com

Tudati működés a halál után? Halálközeli élmények és tudati jelenségek Pim van Lommel olvasatában

Összefoglalás · Pim van Lommel holland kardiológus és halálközeli élmény-kutató „Végtelen tudat. A halálközeli élmények tudományos olvasata” c. könyvének jelen ismertetője bemutatja a halálközeli élmény (HKÉ) jelenségét, jellegzetes elemeit és gyakori következményeit. Érinti a nemzetközi retrospektív HKÉ kutatásokat és részletesebben bemutatja az 1988-1996 között zajló hollandiai HKÉ kutatást. Utóbbi során prospektív kutatási módszert alkalmazva, 344 szívmegállásos beteg valamennyi orvosi adatát regisztrálták. Eszméletre térésüket követően 62 beteg számolt be halálközeli élményről, amiről minden esetben felvételt készítettek. A vizsgálatot 2 és 8 év múlva megismételték, a HKÉ hosszú távú hatásait vizsgálva. A könyv elsődleges vizsgálati területe a HKÉ-n túl az emberi agy és tudat kapcsolata. A HKÉ és egyéb tudati jelenségek alapján Van Lommel arra a következtetésre jut, hogy az emberi tudatot nem az agy állítja elő, ezt a nonlokalitás-elméletét pedig kvantumfizikai párhuzamokkal támasztja alá. A szerző elméletének gyakorlati vonatkozásait is tárgyalja, nagyobb nyitottságot és tudatosítást sürgetve az egészségügyben a halálközeli élmények integrálásának elősegítése érdekében. Van Lommel műve mérföldkövet jelent emberi működésünkhöz és a halálhoz való hozzáállásunkban egyaránt, és figyelmet érdemel annak érdekében, hogy teljesebb képet kapjunk önmagunkról és létezésünk alapvető kérdéseiről.

 BENCE BETTINA
BENCE BETTINA

Kurátor és művészeti szervező

bettiinabence@gmail.com

Szécsi Noémi Memento mori című fotókiállítása

Összefoglalás · Szécsi Noémi projektje a halál fogalmát járja körül: azzal foglalkozik, hogy miért tagadjuk ennyire és értelmezzük negatív módon az elmúlás gondolatát, a veszteség megtapasztalását és feldolgozását. A vallás gyengülése, az orvostudomány fejlődése és populáris kultúra mind hatással voltak az ember és halál viszonyára, ezért is alakulhatott ki ez a magatartás. Viszont más módon értelmezve a halál ad értelmet földi létezésünknek. A fotográfus Memento mori című munkájának központjában a halál iparágát kiszolgáló dolgozók állnak. Ők munkájuk során minden nap találkoznak ezzel a fogalommal, amelyben egyszerre van jelen a témával járó komolyság és az abszurd humor. Ez az ambivalens hangulat mutatkozik meg a sorozatban is.