KHARÓN

Thanatológiai Szemle

elektronikus folyóirat

Tartalom

XXIV. évfolyam

2020/2

Szemle


DR. BARCSI TAMÁS
DR. BARCSI TAMÁS

filozófus, egyetemi docens, PTE ÁJK, Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék; tudományos munkatárs, HUN-REN BTK, Filozófiai Intézet, MTA Lendület Értékek és Tudomány Kutatócsoport

barcsitamaspte@gmail.com

Az acéltankban heverő férfi kisimult arca

megjegyzések Krusovszky Dénes Akik már nem leszünk sosem című regényének egyik fejezetéhez

Összefoglalás · Írásomban Krusovszky Dénes 2018-ban megjelent „Akik már nem leszünk sosem” című regényének egyik fejezetével foglalkozom. A Dzsinn című részben több kérdés merül fel a súlyos betegek ellátásával és az életvégi döntésekkel kapcsolatban, ezeket vizsgálom a teljesség igénye nélkül. Tanulmányomban felhasználom V. E. Frankl logoterápiájának és H. M. Chochinov méltóságterápiájának néhány megállapítását, de saját szempontokat is megfogalmazok.