KHARÓN

Thanatológiai Szemle

elektronikus folyóirat

Tartalom

XXIV. évfolyam

2020/1

Tanulmány


DR. KISS BERNADETT
DR. KISS BERNADETT

jogász, addiktológiai konzultáns, mentálhigiénés szakember

kbetti84@yahoo.com

Alapvetõ Jogok Biztosának Hivatala

Krónikus beteg hajléktalan férfiak veszteségfeldolgozási lehetőségei

Összefoglalás · A hazai szociális és egészségügyi ellátórendszer nehezen tud adekvát ellátást kínálni azoknak a hajléktalanná vált személyeknek, akik valamely krónikus betegség miatt kórházi ellátást igényeltek. Az egészségügyi intézményekben már nem tudnak számukra az állapotukhoz illeszkedő segítséget nyújtani, mivel komplex rehabilitációra volna igényük. Az ún. lábadozókban – a hajléktalanellátó rendszer szociális és egészségügyi területének mezsgyéjén levő intézményekben – élő betegek azonban nemcsak fizikai segítséget igényelnek: állapotukból adódóan a mentálhigiénés segítségnyújtás is éppen olyan fontos számukra, mint a szociális munkások gondozása. A rossz egészségi állapotú kliensek esetében a mentálhigiénés segítő szakember egyik legfontosabb tevékenysége a veszteség-feldolgozási folyamatok támogatása.

DR. TAKÁCS IZOLDA
DR. TAKÁCS IZOLDA

PhD társadalomtudós, kutató

izolda.t@hotmail.com

De Philosophia Mortis

Filozófiai reflexiók halálról, elmúlásról és a thanatológiai arisztokratizmus

Összefoglalás · Tanulmányomban a halállal kapcsolatban több fundamentális kérdést is felteszek, de nem azok kimerítő megválaszolására törekszem, mindössze utalni próbálok a halálról való gondolkodás, illetve az azzal kapcsolatos megközelítések különbségeire, összetettségére, az elmúlásról való elmélkedések fontosságára. Alapvetően az egzisztenciálfilozófia halál-értelmezéseiből indulok ki, az elemzések közül pedig Kierkegaard és Heidegger gondolait idézem, elsősorban azért, hogy elválasszam mások halálának tanúságát a saját halál jelenségének hipotéziseitől. Az egzisztenciálfilozófia mellett a metafizika vagy az életfilozófiák főbb jellemzőinek említésével pedig végső soron megbizonyosodhatunk arról, hogy a köztük levő különbözőségek ellenére a halálról való gondolkodás alapvetően mindig is a létkérdéssel függött össze.

DR. KŐMÜVES SÁNDOR
DR. KŐMÜVES SÁNDOR

egyetemi adjunktus

komuves.sandor@med.unideb.hu

Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Magatartástudományi Intézet

Az eutanáziát integráló palliatív gondozás - a belgiumi modell

Összefoglalás · A tanulmány ismerteti a Palliatív Gondozás Flandriai Szövetségének a palliatív gondozás és az eutanázia kapcsolatáról kialakított egyedi álláspontját, amelyet az integráló palliatív gondozás belgiumi modelljének nevezünk. Ebben a modellben a palliatív gondozás és az eutanázia nem egymást kizáró alternatívák, az eutanázia a palliatív gondozásba ágyazott egyik olyan lehetőség, melyet a beteg autonóm döntésének érvényesítéseként bizonyos feltételek fennállása esetén választhat. Röviden ismertetjük a belgiumi modell kialakulásának történetét is, majd írásunkat a modell rövid értékelésével zárjuk. A tanulmány fényt vet a palliatív gondozás koncepciójának pluralizálódására, ekképp a palliatív gondozás filozófiai alapjaira történő reflexió szükségességére.

 ALBERTNÉ BERECZKY ÉVA
ALBERTNÉ BERECZKY ÉVA

pedagógus, mentálhigiénés segítő szakember, gyermekgyászcsoport vezető

alberteeva@gmail.com

 BÉKÉSI TÍMEA
BÉKÉSI TÍMEA

addiktológiai konzultáns, gyászcsoportvezető, metamorphoses meseterapeuta

bekesitimea@gmail.com

Finn magból kelt Reményvirág

Gyászfeldolgozó csoportok Magyarországon egyik szülőjüket elveszített gyermekek és családjaik számára, finn minta alapján

Összefoglalás · Egy közeli hozzátartozó elvesztése a felnőtteknek is nehéz gyászmunkát hoz magával. Erről sok tanulmány és könyv született. Arról viszont már nincs ilyen széles körű tudás, hogy mi jellemzi a gyermekek gyászát és hogyan lehet őket leghatékonyabban segíteni a veszteségük feldolgozásában. Jelen írásunkkal beszámolunk a hazánkban immár 5 éve működő, gyermekek gyászfeldolgozását segítő csoportokról, azok létrejöttéről, az elmúlt évek eredményeiről és tapasztalatairól. Csoportjainkon eddig 80 félárva/egyik szülőjét elveszített gyermek és családtagjai, összesen kb. 130 fő vett részt. A Napfogyatkozás Egyesület égisze alatt elindulhattak a gyermekgyász-csoportvezető képzések, s ezzel párhuzamosan a Reményvirág Program híre is terjed az országban. Célunk, hogy Magyarország minden régiójában legyenek olyan képzett szakemberek, akik segítenek a veszteséget átélt gyermekeknek, emellett pedig fokozatosan nő az a sorstársi közösség, akiknek tagjai a segítő csoportokba jártak.