KHARÓN

Thanatológiai Szemle

elektronikus folyóirat

Tartalom

XXII. évfolyam

2018/4

Tanulmány


DR. KŐMÜVES SÁNDOR
DR. KŐMÜVES SÁNDOR

egyetemi adjunktus

komuves.sandor@med.unideb.hu

Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Magatartástudományi Intézet

A modern hospice

Cicely Saunders teológiai-filozófiai alapvetése

Hogy minden rossz jóvá alakul, hogy a vigasztalanság vigasszá változik - ez kell, hogy jelentse a hospice-ban nyújtott egyéni, személyes gondozás perspektíváját.

(Cicely Saunders, 2006 [1978]: 155)

Összefoglalás · A tanulmány első lépésben a hazai szóhasználatból vett példákon keresztül illusztrálja, hogy a palliatív gondozás és a hospice kifejezések számos jelentésben állnak használatban. Ezt követően rámutat néhány lehetséges gyakorlati következményre, amelyek az eltérő szóhasználati módokból fakadhatnak. A tanulmány „gerincét” annak a hagyománynak az elemző ismertetése alkotja, amely a modern hospice és a palliatív gondozás kifejezéseink kialakulásában meghatározó szerepet játszott. Ez Cicely Saunders gondolatvilága. Cicely Saunders munkásságából a nevezett két terminus gondolati megalapozását, a teológiai-filozófiai alapvetést tárgyaljuk. Elemző ismertetésünk során Saunders meglátásait azon ismertebbé vált amerikai munkák kontextusába helyezzük, amelyek a halál és a haldoklás valamely aspektusával kapcsolatban születtek 1935 és 1969 között. Tanulmányunk vége felé ismét a palliatív gondozás és a hospice szavak jelentéseire térünk vissza. Itt röviden vázoljuk azokat a történéseket is, melyek lehetővé tették a hospice szekularizálódását, illetve a palliatív medicina kialakulását. Tanulmányunk zárásaként néhány olyan gondolat szerepel, amelyet a saundersi alapvetés mai üzeneteként interpretálhatunk. A saundersi hagyomány megértése segíthet bennünket abban, hogy a szóhasználati eltéréseket megfelelőbb módon értelmezhessük.