KHARÓN

Thanatológiai Szemle

elektronikus folyóirat

Tartalom

XXII. évfolyam

2018/3

Könyvajánló


DR. ZELENA ANDRÁS
DR. ZELENA ANDRÁS

PhD egyetemi docens

dr.zelenaa@gmail.com

BGE KKK Társadalomtudományi Intézet

SZILASI LÁSZLÓ

Luther kutyái

Magvető Könyvkiadó, 2018. 284 o.

Kocsis Erika - Mint a feketeszeder című könyvének fedlapja

Visszaszületek a halálba, bele a nemlétbe

Lerohanni, legyőzni, harcolni és megküzdeni vele, majd csatát s háborút nyerni, végül visszahódítani. A betegségekkel kapcsolatos nyelv csodája a katonai metaforák seregének beindítása; ez a kozmikus betegség Wilhelm Reich-i jelentése.1 Darvasi László az íróval való nyilvános beszélgetéskor épp ezt ragadja meg: Íme, egy regény, amelyben visszahódították az életet. - írja barátja kötetéről. Nem előzmény nélküli Szilasi László legújabb, önvallomásos regénye, hiszen Karinthy és Babits a nagybetegen elhunyt Esterházy Péterrel együtt tapossák a betegségnapló útját a szerző előtt.

Az egyetemi óratartás közben érkező roham egy teljes napot töröl a szerző múltjából. Az eszméletre ébredést pedig kétségek sora keretezi: élek vagy meghaltam? A képességeim, a tudatom, az Énem elvesztésének reális veszélye sejlik fel vagy már minden a múlt és VÉGE?! Ennyi volt?

Mindhiába az íróember, a filosz írási vágya: az olvasás, a néhány perces koncentráció is nehezen kivitelezhető, mondhatni lehetetlen.

Talán ezért is kerültek kurzívval a kultúrtörténeti és életrajzi vallomások, valamint a viharsarki élet mementói és az író emlékezései a Luther kutyáiba. Mert ahogy EP Hasnyálmirigynaplójában – hogy Szilasi dedikálási gyakorlatához2 hűek legyünk – tetten érhető a harag, az apátia, a humor, s betegségének abszurd leírása, úgy a klinikai zárójelentések orvosi szakszövegének szépirodalmi szintre emelése is megtörténik, a zárójelentés szövegei a könyv szerves részei. Olybá tűnik, mintha orvosdoktor is lenne a bölcsészdoktor Szilasi. Az Orvosok Világszövetségének Helsinki Nyilatkozata szól a kutatásetikáról, s e technikák egyikével anonimizálja életének, kezeléstörténetének szereplőit: az író monogramokkal jelöli szereplőit. Volt feleség, egyetemi kolléga, borértő tagtárs, kosárlabdás barát, szerelem. A nyomozás és a nevek feloldása ránk vár. Jó játék a szegedi klinikai közeget, az egyetemi élet szereplőit és a szegedi borkultúrát ismerőknek. Azonban a rejtélyek miatt – vagy ezzel szemben – rendkívüli a kitárulkozás, a testi bajok-folyamatok, az érzelmi élet és a szennyes kiteregetése. Nincsenek udvariassági körök, elkendőzött viták és elfeledett, enyhébb hevűnek beállított veszekedések. Minden olyan, ahogy volt, ahogy megtörtént. Nincs idő a színjátékra, barokkosan túlzó és cicomázott megformálásra. A lírai alany szemléletmódja radikális fordulatot vesz az utolsó lapokon: a jövőbe tekintés lesz a szöveg sajátja. Nyilvánvalóan azért, mert SV – a szeretett nő – a szíve alatt hordja. Igen, tessék így érteni: a betegségéből felépült irodalomprofesszor gyermekét hordja a szíve alatt.


1 Wilhelm Reich Speaks of Freud. Wilhelm Reich Discusses His Work and His Relationship with Sigmund Freud. The Interview. The Wilhelm Reich Museum, Orgonon Farrar Straus and Giroux, New York, 1972.
2 Szilasi legtöbbször monogram-névformulával dedikálja köteteit