KHARÓN

Thanatológiai Szemle

elektronikus folyóirat

Tartalom

XXIII. évfolyam

2019/4

Szemle


 DOBAI ATTILA
DOBAI ATTILA

doktorandusz

attila.dobai@ttk.elte.hu

ELTE Természettudományi Kar Regionális Tudományi Tanszék

Elengedés és gyász a városi és a virtuális térben

Összefoglalás · A rendszerváltást követő években Budapesten is egyre több alternatív temetkezési szokás jelent meg. Népszerű lett a vízen búcsúztatás, az urnák hazaszállítása, valamint a hamvak levegőből történő szórása is. A demokratikus államrend, a megengedőbb jogszabályi környezet, valamint globális hatások is szerepet játszottak a folyamat kialakulásában. Budapesten a Duna vize szimbolikusan temetővé is vált, ahol helye van az emlékezésnek is. Az alternatív temetkezési szokások mellett elterjedt a gyászmunkának, az emlékezési folyamatnak a digitalizálódása is a különböző statikus és dinamikus webes platformokon. Jelen tanulmányban a két folyamatot külön-külön mutatom be, valamint kísérletet teszek arra, hogy rámutassak a fizikai tér és a virtuális tér közötti interakciókra, kölcsönhatásokra is.