KHARÓN

Thanatológiai Szemle

elektronikus folyóirat

Tartalom

XXIII. évfolyam

2019/3

Tanulmány

DR. KŐMÜVES SÁNDOR
DR. KŐMÜVES SÁNDOR

egyetemi adjunktus

komuves.sandor@sph.unideb.hu

Debreceni Egyetem, Népegészségügyi Kar, Magatartástudományi Intézet
Egészségügyi Humán Tudományok Tanszék

Az orvos által asszisztált öngyilkosság Svájcban.

A Svájci Orvostudományi Akadémia új orvosetikai irányelve: A haldoklással és a halállal kapcsolatos kérdések (2018)

Összefoglalás · A Svájci Orvostudományi Akadémia A haldoklással és a halállal kapcsolatos kérdések (2018) címen kiadott irányelve újradefiniálta az életüket lezárni kívánó betegek gondozása során betölthető orvosi szerepkört. Minthogy Svájc azon kevés országok egyike, ahol szigorú feltételek teljesítése mellett jogilag megengedett az orvos által asszisztált öngyilkosság, különösen érzékeny pont az orvosi szerep tartalmában az asszisztált öngyilkossághoz való viszony. A Svájci Orvostudományi Akadémia ugyanakkor nem egyoldalú álláspont-módosítást vezetett be, sokkal inkább célja volt megjeleníteni azt a többszólamúságot, ami a svájci orvosoknak az asszisztált öngyilkossághoz való álláspontjában egyre inkább megmutatkozik. Az Irányelv asszisztált öngyilkosságot érintő passzusa nem meglepő módon erőteljes reakciókat váltott ki, ugyanakkor hozzájárul az életvégi döntéshelyzetekről folytatott intenzív svájci párbeszédhez.

A cikk teljes terjedelemben csak belépett felhasználóink számára érhető el!

Ha még nem regisztrált, akkor kattintson ide!

A regisztráció ingyenes!


DR. BARCSI TAMÁS
DR. BARCSI TAMÁS

filozófus, egyetemi docens

barcsi48@gmail.com

PTE ÁJK, Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék

A végesség hatalma. Gondolatok a halálról Badiou nyomán

Összefoglalás · Tanulmányomban Alain Badiou egyik szemináriumi előadásának írott verziója alapján fogalmazok meg néhány gondolatot a halál, a végesség problémájáról. Először röviden megvizsgálom Heidegger, Sartre és Badiou halálfelfogásának hasonlóságait és különbségeit, majd a Badiou által a végességhez kapcsolt négy fogalmat értelmezve írok a halál mibenlétéről. A négy alapvető fogalom: identitás, ismétlés, szükségszerűség és Isten. Munkámban főként az identitás és a halál összefüggéseit tárgyalom. A következő kérdésre keresem a választ elsősorban: mit jelent a halálhoz való saját viszony kialakítása?

A cikk teljes terjedelemben csak belépett felhasználóink számára érhető el!

Ha még nem regisztrált, akkor kattintson ide!

A regisztráció ingyenes!