KHARÓN

Thanatológiai Szemle

elektronikus folyóirat

Tartalom

XXIII. évfolyam

2019/2

Tanulmány


DR. ZSÁK ÉVA
DR. ZSÁK ÉVA

PhD társadalomkutató

zse1976@gmail.com

Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Magatartástudományi Intézet

DR. HEGEDŰS KATALIN
DR. HEGEDŰS KATALIN

PhD habil. egyetemi docens, mentálhigiénés szakember, hospice- és gyásztanácsadó

hegedus.katalin@med.semmelweis-univ.hu

Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Magatartástudományi Intézet

Szakemberek veszteségélményei, gyásza és megküzdési stratégiái a perinatális ellátásban. Szakirodalmi áttekintés

Összefoglalás · A perinatális veszteség miatti gyász a komplikált gyász egyik jelensége, amelynek megélése, az azzal való szembesülés terhet ró a szülőkre, környezetükre és az egészségügyi szakemberekre egyaránt, mégis kevéssé feldolgozott, tanulmányozott terület. Célkitűzésünk a perinatális veszteséget átélő egészségügyi dolgozókkal kapcsolatos szakirodalom rendszeres áttekintése annak érdekében, hogy átfogó képet lehessen kapni a nemzetközi és nemzeti szinten ismert, a témát illető szakmai attitűdökről és létező megoldásokról. A problémakör jelentősége és komplexitása szükségessé teszi a nagyobb figyelmet, aktív és naprakészen elérhető szakmai programok meglétét, a hivatásukat ezen a területen gyakorló egészségügyi szakemberek képzésének minden elérhető szintjén.

 TOMÁN EDINA
TOMÁN EDINA

pszichológus

toman.edina@gmail.com

Pszichiátriai betegséggel élő személyek gyásszal kapcsolatos nehézségei

Összefoglalás · Életünk születésünktől kezdve tele van változásokkal. A változások magukban hordozzák a veszteséget. A veszteség pedig a gyászt. Veszteségeink átélése különböző lehet, ahogyan megélt gyászfolyamatunk is. Nem csupán a normál, illetve a komplikált gyászfolyamat különbözőségére utalunk, hanem a pszichiátriai betegségben szenvedő személyek által átélt veszteségélmények különös nehézségeire. Jelen tanulmány a méltatlanul kevés nemzetközi szakirodalom alapján kíván áttekintést nyújtani a pszichiátriai betegek gyászfolyamatainak jellegzetességeiről.

 HODÁSZ LUCA
HODÁSZ LUCA

pszichológus, családterapeuta

hodaszluca@gmail.com

Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
Polcz Alaine Hospice-Palliatív Osztály

DR. TÓTH KRISZTINA
DR. TÓTH KRISZTINA

osztályvezető főorvos, palliatív orvos

ktkrisztinatoth@gmail.com

Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
Polcz Alaine Hospice-Palliatív Osztály

Az élő végrendelet elkészítésének gyakorlata, avagy előzetes rendelkezés az egészségügyi ellátás visszautasításáról

Mit is jelent valójában az élő végrendelet kifejezés? Kitől kaphatnak segítséget az érintettek e fontos és súlyos gondolatokat felvető okirat elkészítésében? Ehhez szeretnénk segítséget nyújtani ezzel a rövid összefoglalóval.

Összefoglalás · Az 1997. évi CLIV egészségügyi törvény és a 117/1998 (VI.16.) Korm. rendelet alapján a cselekvőképes beteg - önrendelkezési joga keretén belül - eldöntheti, hogy mely beavatkozást fogad el és melyiket utasítja vissza. A cselekvőképes beteg egy jövőbeli, esetleges cselekvőképtelen állapotára vonatkozóan közokiratban rendelkezhet az egészségügyi ellátás visszautasításáról. Ez utóbbi nyilatkozati forma – röviden: élő végrendelet - az előrehaladott, krónikus progresszív betegségben szenvedők számára nyújthat segítséget szándékaik érvényesítéséhez. Az élő végrendelet elkészítése során javasolt a körültekintő orvosi konzultáció. Ennek egy jó gyakorlatát mutatja be a cikk, amely az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet Hospice-Palliatív Osztályán dolgozó szerzők tapasztalatain alapul.

 NÉMETH ÁKOS
NÉMETH ÁKOS

irodalomtörténész (PhD)

nemeth.akos@hotmail.hu

... Vannak akiknek a halál bejön az életükbe...

A betegség és halál irodalommá váló tapasztalata Babits Mihály műveiben

Összefoglalás · Babits Mihály (1883-1941) írói-költői pályáját végigkíséri a halál, az elmúlás értelmének keresése. Köszönhető volt ez részint a lét végső kérdéseit fürkésző filozofikus alkatának, részint az őt alkotói időszakának jelentős részén át kísérő betegségeknek, amelyek időről-időre a személyes élet végességére emlékeztették. Írásomban a halálról való gondolkodást illetve annak változásait, az alkotói életműbe való beépülését vizsgálom Babits Mihály néhány jellemző lírai és prózai művében.