KHARÓN

Thanatológiai Szemle

elektronikus folyóirat

Tartalom

XXIII. évfolyam

2019/1

Tanulmány


DR. SIMKÓ CSABA
DR. SIMKÓ CSABA

osztályvezető főorvos

simkocsa@gmail.com

B-A-Z Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Erzsébet Hospice Otthon

Mivé válik az ember...

Az életvégi szenvedésről a kutatások tükrében

Összefoglalás · A szerző a szakirodalom alapján nyomon követi a totális fájdalom/szenvedés szóhasználatának és jelentésének az elmúlt öt évtizedben bekövetkező módosulását. Áttekinti a hazai egészségügyi, illetve társadalmi környezet azon tényezőit, amelyek ezeket befolyásolják (legtöbbször feleslegesen növelik), és ezzel kapcsolatban strukturális, működési és finanszírozási javaslatokat is megfogalmaz. Összegyűjti azon legfontosabb diagnosztikus és az utóbbi években megszaporodó terápiás lehetőségeket, amelyek a beteg nem fizikális szenvedésének megértéséhez, felismeréséhez, méréséhez és enyhítéséhez nyújtanak segítséget. A tanulmány külön nevesítve nem foglalkozik a gyermekek ellátásával, valamint a családtagok és a gondozó csapat számára nyújtandó segítséggel.

DR. SOMOSINÉ DR. TÉSENYI TIMEA
DR. SOMOSINÉ DR. TÉSENYI TIMEA

mentálhigiénés szakember, kórházi lelkigondozó

tesenyi.timea@public.semmelweis-univ.hu

SE Mentálhigiéné Intézet

Emberhez méltó jelenlét

A lelkigondozás és a hospice kapcsolódásának lehetőségei

Összefoglalás · A tanulmányban bemutatom a kórházi lelkigondozást mint a betegek, hozzátartozóik, az egészségügyi személyzet lelki és spirituális jóllétét és a betegség okozta krízishelyzettel való belső megküzdés folyamatát megtámogató szolgáltatást. Alátámasztom indokoltságát és betekintést adok a lelkigondozók feladatkörébe és alkalmazott módszertanába. A hospice és a lelkigondozás kapcsolatát érintő kérdések tárgyalásakor kitérek a lelkigondozásnak az életvégi ellátásokban betöltött szerepére és a jövőbeni szorosabb együttműködés lehetőségeire, valamint a hospice szemlélet mindazon elemeire, amelyek követendőek és példaadóak lehetnek a nem terminális állapotú betegek kórházi lelkigondozói ellátásának fejlesztésére nézve is.