KHARÓN

Thanatológiai Szemle

elektronikus folyóirat

Tartalom

XXIII. évfolyam

2019/1

Szemle


 GRADVOHL EDINA
GRADVOHL EDINA

főiskolai docens

gradvohle@se-etk.hu

SE Egészségtudományi Kar
Alapozó Egészségtudományi Intézet
Társadalomtudományi Tanszék

 NÉMETH GYÖRGY
NÉMETH GYÖRGY

egyetemi tanár, tanszékvezető

ELTE, BTK
Ókortörténeti Tanszék

Kitett gyermekek

Összefoglalás · A görög történelem egyik legismertebb, de valójában egy félreértésen alapuló elbeszélése a testi hibával született spártai gyermekek elpusztítása, ami egyfajta antik eugenikának tekinthető. A Plutarkhosz által megörökített szokás azonban nem egészen úgy volt, ahogyan azt a mai napig tanítani szokták, ráadásul a gyermekkitétel szabályai a görög világon belül éppen Spártában voltak a legszigorúbbak. Hellasz többi városában a szülők egészséges gyermekeiket is kitehették, ebben semmilyen törvény sem akadályozta meg őket.

DR. ZELENA ANDRÁS
DR. ZELENA ANDRÁS

PhD egyetemi docens

dr.zelenaa@gmail.com

BGE KKK Társadalomtudományi Intézet

Az alternatív temetkezési formákkal kapcsolatos attitűdváltozás

Összefoglalás · Az alternatív temetkezési formák terjedéséről mind a kegyeleti szolgáltatók, mind a KSH kimutatásai is egyértelműen vallanak. Tanulmányomban a még életük során a temetésükről önrendelkezők, valamint a temetési szertartást az elhunyt szeretteiknek szervező hozzátartozók viszonyulását, az alternatív temetkezési formákról (át)alakuló attitűdjét vizsgáltam 26 fő bevonásával. Hipotéziseimet a vizsgálat során felül kellett vizsgálnom, ugyanis az érzelmi viszonyuláson túl egyéb dimenziók is alakították: számos gazdasági-fiskális szempont is napvilágra került a válaszok áttekintése során.