KHARÓN

Thanatológiai Szemle

elektronikus folyóirat

Tartalom

XV. évfolyam

2011/2-3

Tanulmány


 ZENGŐ PÉTER
ZENGŐ PÉTER

pedagógus, technikai munkatárs

cancel.zp@gmail.com

Észak-Pesti Tankerületi Központ, Arany János Általános Iskola

Törvényes viszonyok.

A komplikált gyász Németh László Iszony című regényében

Összefoglalás · Nem csak haláleset, hanem más veszteségélmények is kiválthatnak gyászreakciót. Ha a krízisek egymást érik, a gyászmunka folyamata megreked, a személyiség fejlődése szinteket zuhanhat, regrediál. A gyászmunka elvégzésére azonban később is van esély.

Dr. Németh László a családjából, egyik unokatestvére feleségéről, Milliről mintázta az Iszony (1947) nőalakját. Lélekrajzában a méltatlan társadalmi-emberi környezettől elidege-nedő, a normákkal megalkudni képtelen minőségigényt és szolgálatetikát fogalmazta meg egy házasság történetében.

 HENCZI ESZTER
HENCZI ESZTER

pszichológus

henczi.eszter@gmail.com

Zala Megyei Kórház Pszichiátriai Osztály

A pszichológusok és a lelkészek halálképének vizsgálata

Összefoglalás · Az élet és a halál nagy kérdéseivel előbb-utóbb mindannyian szembesülünk. Egy hozzátartozó vagy barát halála vagy épp saját életünk lassú folyása időről időre elénk hozza a kérdést: mit gondolunk a halálról? Úgy vélem, sokan vannak, akik a válasz megtalálásához segítő foglalkozású szakembert keresnek. A pszichológusoknak és a lelkészeknek hivatásuk természetéből fakadóan rendszeresen át kell értékelniük saját élet- és halálképüket annak érdekében, hogy adekvát társai lehessenek a hozzájuk fordulóknak a válaszok megtalálásának útján. Vajon mennyire kidolgozottak a lét és nemlét kérdéseire adott válaszok a pszichológusoknál és a vallási vezetőknél? Mennyiben tükröződik halálhoz való viszonyuk az életcéljaikban, a megküzdési módszereikben? Kutatásom keresztmetszeti, kérdőíves kutatás, amelyben pszichológusok és lelkészek mintáján vizsgálom a halálfélelmet, a pszichológiai immunrendszert, a spirituális élmények hatását, illetve az életcélokat, mindezt egzisztencialista keretbe ágyazva.

 KÉKES SZABÓ MARIETTA
KÉKES SZABÓ MARIETTA

okleveles egészségtan tanár, mentálhigiénés segítő szakember

kszmarietta@gmail.com

Veszteségélményeink és a lelki egészségfejlesztés útjai

Összefoglalás · Hazai viszonylatban második helyet foglalnak el a daganatos betegségek mortalitási mutatói a szív- és érrendszeri megbetegedések után. Kutatásom során 5 gyógyult és 5 már terminális állapotú beteggel készítettem interjút. Személyiségjegyeiket strukturált (mély)interjúkban és a kérdőívekben vetettem össze olyan differenciákat keresve, amelyek az előző csoport túlélési esélyeit a várható prognózis mellett segítették. Hipotéziseimet a kórtörténetre, a társas támogató kapcsolatra, a pozitív- és negatív gondolkodásra, a személyiségjegyekre- és típusokra, valamint a betegség adta szemléletmód és értékrendváltozásra vonatkoztatva próbáltam igazolni. Ezen eredmények alapján dolgoztam ki serdülők számára - a Williams Életkészségek Program egységeit alapul véve - módszertani ajánlásként azt az egészségfejlesztő programot, amelyben a projekt egyes moduljaihoz kapcsolódóan külön hangsúlyt kapott a krónikus betegséggel és gyásszal való megküzdés.