KHARÓN

Thanatológiai Szemle

elektronikus folyóirat

Tartalom

XV. évfolyam

2011/1

Tanulmány


DR. MUCSI GEORGINA
DR. MUCSI GEORGINA

PhD, szociális munkás, gyászkísérő, gyászcsoport vezető, egyetemi adjunktus

mucsi.georgina@pte.hu

PTE BTK TKI, Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszék

Szociális munka a hospice-ban

Összefoglalás · A tanulmány a hospice-palliatív ellátásban dolgozó szakemberek számára törekszik átfogó képet adni a szociális munka perspektívájából. Részletesen tárgyalja a szociális munkások lehetséges tevékenységei köreit a hospice-ban, kitér a szakemberek szükségességének indoklására, munkájuk fontosságára. A szociális munkás tisztában van a betegek által igénybe vehető ellátási formák és anyagi források széles körével, ezért a szerző a témával kapcsolatban hangsúlyosnak tartotta részletesen áttekinteni azokat az ellátásokat tartalmazó jogszabályokat, amelyek a hospice-ban ápolt betegekre és hozzátartozóikra vonatkozhatnak. A szociális munka megjelenése a hospice ellátásban viszonylag új területnek számít. Jelen tanulmány fő célja a szociális munkások helyének és szerepének tisztázása az interdiszciplináris teamen belül.


A tanulmány HORVÁTH ERZSÉBET: Szociális munka a hospice-ban. Hospice beteggondozás füzetek 6. Budapest, Magyar Hospice Egyesület, 1999. című művének átdolgozott, bővített kiadása.
DR. HEGEDŰS KATALIN
DR. HEGEDŰS KATALIN

PhD habil. egyetemi docens, mentálhigiénés szakember, hospice- és gyásztanácsadó

hegedus.katalin@med.semmelweis-univ.hu

Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Magatartástudományi Intézet

 MUNK KATALIN
MUNK KATALIN

mentálhigiénés szakember, titkár

iroda@hospice.hu

1089 Budapest, Orczy út 6.

Magyar Hospice-Palliatív Egyesület

Hospice betegellátás 2010 - a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület felmérése alapján

Összefoglalás · Az áttekintés célja a magyarországi hospice-palliatív rendszer aktuális helyzetének bemutatása. Ehhez a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület 2011 elején kiküldött kérdőíves felmérésének eredményeit használtuk fel, amelyet 62 hospice szolgáltatótól kaptunk vissza. A tanulmány a betegellátási adatokon túl kitér a finanszírozási szabályozásra és a forrásokra, a különböző betegellátási tevékenységek megoszlására, a továbbképzésekre, és rámutat arra, hogy milyen tényezők akadályozzák az igazán minőségi hospice ellátás fejlődését.