KHARÓN

Thanatológiai Szemle

elektronikus folyóirat

Tartalom

XV. évfolyam

2011/1

Könyvajánló


 FILÓ MIHÁLY
FILÓ MIHÁLY

FILÓ MIHÁLY (Szerk.)

Párbeszéd a halálról - az eutanázia a jogrend peremén

Budapest, Literatura Medica Kiadó, 2011.
Keményfedeles, 256 p.
Bolti ára: 3900 Ft
Megrendelés: http://www.elitmed.hu/eutanazia/

Párbeszéd a halálról című könyv fedlapja

A Literatura Medica Kiadó 2011. május 19-én adja ki hiánypótló művét, amely az eutanázia kérdéskörét hazánkban egyedülálló módon, az eddigi legszéleskörűbb szakmai összefogás alapján, műfaji sokszínűségben tárgyalja. A tanulmánykötet Az emberhez méltó halál címen megrendezett nemzetközi kongresszus előadásainak szövegén alapul.

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara Az emberhez méltó halál címmel 2010. január 21. és 22. napján nemzetközi kongresszust és kerekasztal-beszélgetést rendezett az eutanázia és az élet végén hozott orvosi döntések problémáiról, amelyen a jogtudomány művelői mellett a medicina, a bioetika, a filozófia és a történelmi egyházak képviselői is részt vettek. A rendezvény védnökségét Baka András, a Legfelsőbb Bíróság Elnöke vállalta el.

A rendszerváltozás óta nem került sor olyan átfogó szakmai találkozóra, melyen a halállal és a haldoklással különböző aspektusból foglalkozó szakemberek vitatják meg az aktuális kérdéseket. A német nyelvű ülésen, Györgyi Kálmán volt Legfőbb Ügyész elnökletével a meghívott külföldi referensek - a magyar jogalkotás számára többnyire példaként szolgáló - német nyelvterület országainak jogfejlődését mutatták be.

A kötetben a jog mellett más tudományterületek: az orvosi kar, a morálteológia és a társadalmi vita szempontjait figyelembe vevő bioetikusok, orvostörténészek egyaránt teret kapnak. Egy életvégi döntések sorában érintett beteg megrendítő önvallomása is olvasható.

Az eutanázia problémája igen szerteágazó. A kérdéskör mögött maga az elmúlás rejtélye áll, amely minden ember számára létezésének egyik sarkalatos pontját jelenti. A természet és orvostudomány soha nem látott fejlődése - amely a laikusok számára szinte követhetetlen - nap mint nap rendkívüli döntések elé állítják az egyént. Gondoljunk csak hozzátartozóink kórházi kezelésére vagy az életmeghosszabbító technikák igénybevételének kérdéskörére.

A jó döntés határait, szempontrendszerét meghatározni sem egyszerű. A gondolkodó ember számára ugyanis nincsen vonzóbb kihívás a ’jó halál’ feladványánál. Az eutanázia lehetősége ellenállhatatlanul izgatja az írástudókat, a papokat és a farizeusokat. Jog és erkölcs, egyén és közösség, alávetés és autonómia, szenvedés és megdicsőülés. Tessék, csak tessék, mindenki talál kedvére valót! Nincs is élvezetesebb, mint más nyomorúságán köszörülni elménket és nagyravágyásunkat - írja előszavában a könyv szerkesztője, dr. Filó Mihály.

Az eutanázia erkölcsi megítélésében azonban többnyire diametrális, egymással kibékíthetetlen álláspontokat találunk. Az ellentétek feloldására, amelyeket évezredes világnézeti tradíció alapoz meg, a jog hiába tenne kísérletet. A demokratikus jogállamban a morális vélemények pluralitása áll szemben az állam semlegességével - írja.

A könyv két kötetben, egy magyar és egy német részben tárgyalja e sokrétű problémát. Az eutanázia témakörében a magyar kötet a jogi és társadalomtudományi rész mellett a négy történelmi egyház prominens képviselőit is megszólaltatja.

A kötet témáját tekintve abszolút hiánypótló a hazai és nemzetközi piacon, írásai révén megjeleníti e társadalmi vita sokrétű kérdésfelvetését, és kijelöli az esetleges jogszabály-módosítás érvrendszerének sarkalatos pontjait.

A könyv különleges intellektuális élményt kínál, a legkiválóbb, véleményformáló hazai szakemberek tollából; s a felsőoktatásban résztvevő hallgatók, az életvégi ellátásban érintett szakmabéliek és a tájékozódni kívánó művelt nagyközönség számára egyaránt ajánlható.


 KULICH KÁROLY
KULICH KÁROLY

karoly.kulich@gmail.com

HUEMER, WERNER

Segítőként a halálos ágynál

Budapest, Grál-Világa Magyarországi Alapítvány, 2010.
Keményfedeles, 80 p.
ára: 1400 Ft
ISBN: 9789630680585
Megrendelhető a www.gralvilaga.hu honlapon vagy a Lira boltokban (www.fo.hu)
Kapható hagyományos könyv és e-könyv formátumban is.

Werner Huemer - Segítőként a halálos ágynál című könyvének fedlapja

SOK EMBERNEK kell egyedül maradnia élete utolsó óráiban - például egy kórház szobájának névtelen elhagyatottságában. Csak keveseknek adatik meg az a szerencse, hogy ilyenkor is megtapasztalhassa családja lelki támogatását. Segítségre szorulnak azonban azok a hozzátartozók is, akik szeretetteljesen gondozzák halálos beteg családtagjukat, és testileg és lelkileg is nehezen viselik ezt a terhet. Ezért is olyan fontos a hospice-segítők munkája, akik felvállalták, hogy ott, ahol az eltávozás órája közeleg, gondját viselik a betegnek, lelki támaszt, szeretetet, vigaszt nyújtanak és tehermentesítik a hozzátartozókat.

Mit él át az ember röviddel a halála előtt? Hogyan segíthetünk az olyan embereknek, akiknek el kell búcsúzniuk ettől a világtól? Mi vár ránk a halál után?

Ez a könyv hospice-segítők halálos betegek gondozása során szerzett tapasztalatairól és különleges megtapasztalásairól számol be, továbbá foglalkozik azzal a kérdéssel is, hogy van-e élet a halál után, amelyre meglepően meggyőző választ ad. A könyv konkrét segítséget nyújt az élethez azáltal a tudás által, amelyet Abd-ru-shin közvetített a Teremtésről Grál-üzenet című művében, valamint a szerzők személyes és gyakorlati tapasztalatai alapján.

  • Előadások Abd-ru-shintól
  • Írások Sieglinde Fuchs-tól, Waltraud Großétól és Werner Huemertől

 NAGY BANDÓ ANDRÁS
NAGY BANDÓ ANDRÁS

bando@dravanet.hu

NAGY BANDÓ ANDRÁS

Néhány gondolat a Vár rád Toscana című könyvemről

Budapest, Szamárfül Kiadó, 2011.
Cérnafűzött, keménytáblás, 280 p.
ISBN: 9789639880160
Mindkét kötet megrendelhető: bando@dravanet.hu vagy info@szamarfulkiado.hu
Könyveinkről tájékozódhatnak a weboldalunkon: www.szamarfulkiado.hu és www.bando.hu

Nagy Bandó András - Vár rád Toscana című könyvének fedlapja

A Sosemvolt Toscana című regényem öt éve jelent meg, azóta túl van a tizedik kiadásán, és huszonhatezer példányig jutott el. Sokak kedvencévé lett, többek közt a hospice mozgalom képviselői körében is. 2011. április első napjaiban pedig bemutattam a Vár rád Toscanát.

Ez a kötet nem a Sosemvolt Toscana folytatása, hanem a második kötete. Néhány olvasóm különféle folytatásokat képzelt el, például a könyv végére megszületett unoka, Marci életének alakulását, de ezt nem lehet megírni. Most semmiképpen. Marci majd csak 2026-ban lesz 20 éves, sci-fit nem írhatok, értelmetlen is lenne. Engem továbbra is Halász Bódog sorsa, életének utolsó három hónapja foglalkoztatott. Hogy ő mit érez, mit gondol betegsége idején, és az elmenetelre gondolva, miközben az unokája születéséért imádkozik. Ez lett a kötet gerince. Üzenő füzeteknek nevezi el azokat az irkákat, amelyekbe jegyzetel, írogat, üzen a várt unokájának.

Elmeséli, mit él meg a haláláig, és átadja mindazt, amit az elődeitől kapott, ami tőlük rá maradt. Bódog különös és különleges figura. Nem szokványhős. Ez az üzeneteiből is kiderül. Kevesen állnak úgy haldoklásuk időszakához, a közelgő meghalásukhoz, ahogy ő. Példaadóan viselkedik, állja a sarat. Természetesen szeretné, ha az unokája megismerhetné őt, a születésekor elveszített nagyapját.

Lídia, Halász Bódog hospice nővér élettársa jegyzetei is helyet kaptak a történetben. Nem akármilyen helyzetbe került: el kell végeznie mindazt, amit hospice nővérként kötelessége, ellátni a teendőit, és közben át kell segítenie a túlpartra élete párját, aki mindaddig szeretne megmaradni, amíg az unokája meg nem születik. Mindezek tetejébe készülnie kell a gyászra, Bódog halálára, és az utána következő időszakra is.

Bódog jegyzeteiből képet kapunk az őseiről, akik között akadtak, akiknek az első, és olyanok is, akiknek a második világháborúból jutott ki. Halász Bódog ’56-ból kapott egy keveset. A Sosemvolt Toscana szerkezete megengedte, hogy ugráljunk az időben. Ez különös hangulatot teremtett. Ez az időben előre és hátra lépdelés a Vár rád Toscanában is tetten érhető. Az üzenő füzet lapjai természetesen időrendben maradtak, de azért játszom az idővel. A családban történtek hol a régmúltba, hol a közelmúltba viszik el az olvasót, de minden követhető.

A Sosemvolt Toscana sikere kötelez. Nem egy kötetet akartam írni, hanem egy Jó könyvet! Tulajdonképpen ezzel lett teljes a történet. Ez a két kötet egy könyv, egy regény. Önmagában is megél. Aki nem olvasta a Sosemvolt Toscanát, és ezzel kezdi, az is elboldogul a történettel. Legföljebb arra sarkallja majd, hogy elolvassa az első kötetet is.

Hiszem, hogy ebben a kötetben is összejön a történet végére a katarzis. Olyan meglepetés vár arra, aki olvasta a Sosemvolt Toscanát, amire álmában sem gondolt. És a tetejébe: CD-melléklet kerül a kötetbe. Ilyen még nem volt! A CD-n hallható szöveg szervesen kötődik a történethez. Ennél többet nem mondhatok el róla. És nagyon kérem az Olvasókat, csak az olvasás befejezése után hallgassák meg! Higgyék el, így lesz teljes a katarzis!