KHARÓN

Thanatológiai Szemle

elektronikus folyóirat

XVI. évfolyam

2012/4

Tartalom

Tanulmány / Original article

Kiss Szilvia Anna · Megérint a gyász - Az érintési szokások szerepe a gyász feldolgozásában / Touched by grief - The role of touching habits in the process of mourning

Kovács Dániel Tamás · Game over - Halálkép a videojátékokban / Game Over - Vision of Death in Videogames

Vaszari Júlia · A Vészhelyzet című televíziós sorozat lehetséges hatásai a fájdalomcsillapítással kapcsolatos attitűdökre / The potential impact of the television series ER on attitudes to pain relief

Szemle / Short article

Velkey Kinga Margit · A gyász illemtana - A gyász illemtanának és a halálképnek a változása a 19-20. században / The etiquette of mourning - How the etiquette of mourning and the vision of death changed during the 19th and 20th centuries