KHARÓN

Thanatológiai Szemle

elektronikus folyóirat

Tartalom

XVI. évfolyam

2012/1-2

Tanulmány


DR. MUCSI GEORGINA
DR. MUCSI GEORGINA

PhD, szociális munkás, gyászkísérő, gyászcsoport vezető, egyetemi adjunktus

mucsi.georgina@pte.hu

PTE BTK TKI, Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszék

 KEREKES ZSUZSANNA
KEREKES ZSUZSANNA

klinikai szakpszichológus, egyetemi tanársegéd

zsuzsanna.kerekes@aok.pte.hu

PTE ÁOK, Magatartástudományi Intézet

Szociális munka a hospice ellátásban. Egy online kérdőíves kutatás eredményeinek ismertetése

Összefoglalás · A szociális munkás helyét és szerepét törekszünk röviden bemutatni a hospice betegek ellátásában. Azért tartjuk fontosnak a szociális munkás poszt betöltését, mert az egyén szűkebb- és tágabb kapcsolatrendszerét érintő pszichológiai, szociális problémáinak megoldása érdekében szükség van egy olyan szakember tevékenységére, aki az esélyegyenlőséget és igazságosságot elősegítve képes a kliens számára lehetőségeket mutatni és segítséget adni. Online kérdőíves kutatásunkkal célunk volt felmérni a hospice ellátás területén a szociális munkával kapcsolatos lehetőségeket, kapacitásokat, kihasználtságot és az intézményekben jelentkező esetleges hiányokat, továbbá a felmerülő igényeket. Úgy gondoljuk, e területen égető szükség van konkrét protokollok kidolgozására, majd a gyakorlatban történő alkalmazásuk során ezek felülvizsgálatára és reintegrációjára. Mindez csak az ellátásban dolgozó szakemberek szoros együttműködésével valósulhat meg.

DR. SARUNGI EMŐKE
DR. SARUNGI EMŐKE

felnőtt- és gyermekpszichiáter, csoportanalitikus pszichoterapeuta, Gyászfeldolgozás Módszer Tréner

esarungi@gmail.com

SZTE Pszichológiai Intézet, TRIOMED, Szeged

 HERKE DAHLGREN ANDREA
HERKE DAHLGREN ANDREA

gyászfeldolgozás specialista

andrea.dahlgren@live.se

a Gyógyulás a Gyászból Magyar Központ vezetõje

Gyógyulás a gyászból

Módszerismertetés

Összefoglalás · Írásunkban a Gyászfeldolgozás MódszerTM valamint a John W. James és Russel Friedman: Gyógyulás a gyászból c. könyve által közvetített ismeretekről, tapasztalatokról adunk összegzést. A módszer megalkotói szerint nincsenek abszolút igazságok a gyásszal kapcsolatban, bár vannak általános reakciók. Mivel minden ember és minden kapcsolat egyedi, ezért minden egyes gyászfolyamat és gyógyulás is az. A feldolgozatlan gyász oka tapasztalataik alapján a befejezetlen érzelmi kommunikáció. Ezért a hiányos érzelmi kommunikáció beteljesítése a cselekvésprogram egyes lépéseit követve segít az érzelmileg lezáratlan kapcsolat kiteljesítésében és a veszteség feldolgozásában. A Los Angelesben működő, 1977 óta több százezer gyászolónak segítséget nyújtó The Grief Recovery Institute-tal szoros együttműködésben a Gyógyulás a Gyászból Magyar Központ célja a gyásszal kapcsolatos információk átadása, a módszer minél szélesebb körű megismertetése, valamint egyéni és csoportos formában a gyászolók segítése.

 BIRÓ ESZTER
BIRÓ ESZTER

PhD, tanácsadó szakpszichológus

biroeszter@t-online.hu

ELTE Affektív Pszichológiai Tanszék és Magyar Hospice Alapítvány

A fájdalomcsillapítás pszichológiai korlátai

Összefoglalás · A haldokló rákbetegek humánus ellátásának egyik legfontosabb feladata a fájdalom hatékony csillapítása, amire napjainkban már igen hatékony fájdalomcsillapító szerek állnak rendelkezésre. Mégis a kutatások azt igazolják, hogy a daganatos fájdalmat világszerte kevésbé csillapítják, mint ahogyan lehetne. Ennek legfőbb oka az, hogy a fájdalomcsillapítókkal – elsősorban az opioidokkal – kapcsolatban számos olyan tévhit és félelem él, amely pszichológiai akadályát képezi az orvosi lehetőségek kiaknázásának. Az opioidokkal kapcsolatos félelmeket nem csak betegeknél és hozzátartozóiknál, de még az egészségügyi szakembereknél is kimutatták. A félelmek és tévhitek csökkentése részben oktatási feladat, amelyhez jól megtervezett edukációs programok szükségesek. Ugyanekkora szükség van arra is, hogy a halál közelsége okozta szorongást pszichológiai támogatással oldva segítsük a beteget és segítőit a jó egészségügyi döntések meghozatalában, a hatékony tüneti kezelés elfogadásában. A cikk a fájdalomcsillapítással kapcsolatos félelmek és kezelésük nemzetközi szakirodalmát tekinti át annak érdekében, hogy ezáltal is hatékonyabb tüneti kezelést valósíthassunk meg a magyarországi hospice-palliatív intézmények betegeinek körében.

 BOKOROVICS TÍMEA
BOKOROVICS TÍMEA

mentálhigiénés szakember

bokorovics.timea@gmail.com

Országos Korányi Pulmonológiai Intézet,
Polcz Alaine Hospice-Palliatív Osztály

Dilemmák a hospice ellátásban. Elhárított kézfogás?

Végzős szociálpedagógus hallgatók megkérdezésével folytatott online kérdőíves vizsgálat eredményeinek ismertetése