KHARÓN

Thanatológiai Szemle

elektronikus folyóirat

XVI. évfolyam

2012/1-2

Tartalom

Versek

Csorba Piroska · Édesapám

Tanulmány / Original article

Mucsi Georgina és Kerekes Zsuzsanna · Szociális munka a hospice ellátásban. Egy online kérdőíves kutatás eredményeinek ismertetése / Social work in Hospice care. Results of an online questionnaire

Dr. Sarungi Emőke és Herke Dahlgren Andrea · Gyógyulás a gyászból - Módszerismertetés / Grief Recovery - Method description

Biró Eszter · A fájdalomcsillapítás pszichológiai korlátai / The psychological limitations of painkilling

Tóth Tímea · Dilemmák a hospice ellátásban. Elhárított kézfogás? - Végzős szociálpedagógus hallgatók megkérdezésével folytatott online kérdőíves vizsgálat eredményeinek ismertetése / Dilemmas in hospice care. Rejected handshake? - Results of an online survey made with participation of final-year social pedagogy students