KHARÓN

Thanatológiai Szemle

elektronikus folyóirat

XVII. évfolyam

2013/3-4

Tartalom

Interjú / Interview

Tóth Tímea · Tabuk, tévhitek, nehézségek - avagy szakemberek a hospice-ról 3. rész - Interjú Markó Máriával, a budapesti Hospice Ház önkéntes szociális munkásával, gyászterapeutával / Taboos, mistaken beliefs, difficulties - experts on hospice care Part 3 - Interview with Mária Markó social work volunteer and bereavement counselor of the Budapest Hospice House

Tanulmány / Original article

Hübner Andrea · A holttest mint emlékhely: elméleti kísérlet Jeremy Bentham auto-icon-ja kapcsán / Corpse as a Monument: a theoretical attempt related to the Auto-Icon of Jeremy Bentham

Deák Ágnes Zsuzsanna · A haldokló beteggel való kommunikáció nehézségei / Difficulties in communication with dying patients

Szemle / Short article

Panagiotis Pentaris · A kultúra és a halál társadalmi valósága: az afganisztáni tapasztalat / The social reality of culture and death: the case of Afghanistan

Szlepák Bálint · A Halál antropológiája című egyetemi kurzus létjogosultsága. - Egy fogorvos találkozása a halállal / The importance of the course ‘Anthropology of Death’ - A dentist meets death