KHARÓN

Thanatológiai Szemle

elektronikus folyóirat

XVII. évfolyam

2013/1

Tartalom

Interjú / Interview

Tóth Tímea · Tabuk, tévhitek, nehézségek - avagy szakemberek a hospice-ról 1. rész - Interjú Balogh Gyöngyivel, a budapesti Korányi Kórház Polcz Alaine Hospice-Palliatív Osztályának munkatársával / Taboos, misconceptions, difficulties – experts about hospice Part 1. - Interview with Gyöngyi Balogh from the Korányi Hospital Polcz Alaine Hospice-Palliative Department

Tanulmány / Original article

Tasnádi Mária és Szabó Krisztina Gabriella · Önfeltárás és poszttraumás növekedés rákkal diagnosztizált személyeknél / Self-exploration and posttraumatic growth (PTG) in patients diagnosed with cancer

Donauer Emese · Ha csak élők léteznének ..., akkor a Föld teljes egészében lakhatatlan lenne. - A halál utáni továbbélés lehetősége Marcel thanatológiai interszubjektivitásában / If only living people existed... the Earth would be completely uninhabitable. - The possibility of survival after death in Marcel’s thanatological intersubjectivity