KHARÓN

Thanatológiai Szemle

elektronikus folyóirat

Tartalom

XVIII. évfolyam

2014/4

Tanulmány


DR. MUCSI GEORGINA
DR. MUCSI GEORGINA

PhD, szociális munkás, gyászkísérő, gyászcsoport vezető, egyetemi adjunktus

mucsi.georgina@pte.hu

PTE BTK TKI, Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszék

Szociális munka a hospice-ban 2.

- Képzettség, leggyakoribb tevékenységek, szakmai támogatás

Összefoglalás · A tanulmány a dél-dunántúli régióban hospice-palliatív ellátásban dolgozó szociális munkásokkal végzett kutatás legfontosabb eredményeit törekszik összefoglalni a szakemberek képzettségére, munkájuk során ellátott leggyakoribb tevékenységeikre és a szakmai támogatásukra vonatkozóan. A kutatás módszere a félig strukturált interjúk és azok tartalomelemzése. Az eredmények tekintetében hangsúlyos, hogy a segítők szakmai támogatása és képzése elengedhetetlen a hatékony segítés, a hosszú távú elköteleződés és a kiégés elkerülése szempontjából. További figyelemre méltó eredmény, hogy a hospice teamben dolgozó szociális munkások túlterheltsége általánosnak tekinthető, a szakemberek által elvégezhető feladatok köre sok esetben kevésbé ismert, ezért a változatos kompetenciáik alkalmazására és a szakemberek sokszínűségének kibontakoztatására ritkán nyílik lehetőség.