KHARÓN

Thanatológiai Szemle

elektronikus folyóirat

Tartalom

XVIII. évfolyam

2014/4

Szemle


DR. ZELENA ANDRÁS
DR. ZELENA ANDRÁS

PhD egyetemi docens

dr.zelenaa@gmail.com

BGE KKK Társadalomtudományi Intézet

A fájlmegosztó oldalak nyugodj békében videóinak lélektanáról

Összefoglalás · A veszteség, a hiány és a gyász feldolgozási módjai rendkívül sokszínű képet mutatnak, szakirodalmuk széleskörű és alapos, a témával számos hazai és nemzetközi hírű tanatológus szakember foglalkozik. A gyásztrauma feldolgozásmódjának azon egyedi megjelenését vizsgálom a tanulmányban, amelynek során zenei aláfestéssel színesített képsorozatok vagy rövidfilmmé vágott videós anyagok idézik föl az elvesztett személyt és emlékeznek rá úgy, hogy a klasszikus feldolgozási szakaszokat kiegészítvén, azokat az internetes fájlmegosztó oldalakon közzéteszik. Vizsgálatom homlokterébe egyes megjelölt keresőszavakat és a gyász-, trauma- és hiányfogalom interdiszciplináris szakirodalmának elméleti megállapításait helyezem. A témához szervesen kapcsolódó elmélet rövid, elemző bemutatása az első feladatom, és az „emlékezővideók” gyászfolyamatba illeszthetőségére fókuszálok. Annak érdekében pedig, hogy az e kérdést körbejáró vizsgálat módszertani szempontból következetes legyen, az egyik legnagyobb és leginkább ismert internetes fájlmegosztó oldalt, a youtube.com-ot használom példaanyagaim összegyűjtésére.

Halottja van mindannyiunknak,
Hisz percről-percre temetünk,
Vesztett remény mindenik percünk
És gyászmenet az életünk.
/Ady Endre, 1899/

DR. ZELENA ANDRÁS
DR. ZELENA ANDRÁS

PhD egyetemi docens

dr.zelenaa@gmail.com

BGE KKK Társadalomtudományi Intézet

A (gyász)trauma mint poétikai szervezőelv

- József Attila példáján keresztül

Összefoglalás · A gyász, a veszteség, és a trauma feldolgozásának nyelvi, poétikai szinten és kifejezésmóddal történő megjelenését vizsgálom a tanulmányban. Írásomban a teoretikusok (gyász)traumát tárgyaló, ezredfordulót követő elméleti megállapításait veszem sorra, majd példatáramba beemelem József Attila gyász- és veszteségtraumáit, hogy – versszövegeket segítségül hívva, célkitűzésemnek megfelelően – bizonyítsam feltevéseimet az elméleti tárgyú megállapításokra visszautalva.

 HERCZEG FANNI
HERCZEG FANNI

fogorvostanhallgató

fanni.herczeg88@gmail.com

Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar

A halál és a szexualitás szimbolikus viszonya a femme fatale alakjában

Összefoglalás · A tanulmányban a halál és a szexualitás viszonyát elemzem, amelyek látszólag különböző érzelmeket kiváltó, társadalmunkban tabunak számító fogalmak. Mégis egy különös szimbólum által összefonódtak, és önálló, egybeolvadt kifejezésként jelennek meg. A femme fatale alakját előszeretettel használja az irodalom, a filmográfia, a média. Az idők során sokat vesztett végzetességéből és egy különösen vonzó, izgalmas szimbólummá vált. Kialakulása évezredekre nyúlik vissza, amely érdekesen tükrözi az adott korban élő nők társadalmi helyzetét, szerepkörét, megítélését. Mégis valójában egy olyan, a mai napig titokzatos nőalak, amely szexuális kisugárzásával, a férfiakra mért hatásával megfejthetetlen és időtlen rejtély marad.