KHARÓN

Thanatológiai Szemle

elektronikus folyóirat

Tartalom

XVIII. évfolyam

2014/3

Tanulmány


 ZENGŐ PÉTER
ZENGŐ PÉTER

pedagógus, technikai munkatárs

cancel.zp@gmail.com

Észak-Pesti Tankerületi Központ, Arany János Általános Iskola

Halálon nőtt büszkeség. A fájdalom szerepjátékai

(Németh László: Gyász)

Összefoglalás · Mindannyian átéltük már, hogy egy társadalmi közeg képmutató: miközben elvárásait az egyénnel szemben érvényesíti, tudja, hogy számon kérő tagjai is normaszegők. Milyen hatással lehet ez a fájdalomból, veszteségélményekből felépülni, gyógyulni vágyó, megfelelni igyekvő lélekre? Miért válhat kirekesztetté maga a normakövető?

Németh Lászlót kislányának halála és rokonságának gyászélményei is írásra ösztönözték. Művében (1930-1935) az anya görcsös gyászba kapaszkodását a közösség szerepelvárásai és a megbántott önérzet is provokálja. Ha a szociokulturális környezet támogatása nem megfelelő, a személyiség fejlődése tévutakra jut.

 TÓTH ANETT
TÓTH ANETT

tanácsadó szakpszichológus

tothanett@mensa.hu

Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar,
Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Osztály

s akarsz, akarsz-e játszani halált?

Óvodás korú gyermekek és szüleik halálszorongásának és halállal kapcsolatos kommunikációjának vizsgálata

Összefoglalás · A tanulmányban bemutatott vizsgálat célja, hogy felmérje: milyen mértékű halálszorongással küzdenek az óvodás gyermekek szülei, ez miként befolyásolja a halál mint téma megjelenését a gyermekekkel való kommunikációban, és közvetve hogyan hat a gyermekek halállal kapcsolatos viszonyára. Az eredmények azt mutatják, hogy 3 éves kortól a gyermekek egyre intenzívebben érdeklődnek az elmúlás témája iránt, és 4 éves kor felett többségük spontán kérdéseket fogalmaz meg szülei felé ezzel kapcsolatosan. A szülők halál iránti attitűdje (halálszorongása) befolyásolja, hogy a téma mennyire jelenik meg a szülő-gyermek beszélgetésekben, illetve a halálfogalom mely aspektusai kerülnek szóba e beszélgetések során. A szülők személyes halálfantáziái gyakran tartalmaznak olyan elemeket - fiziológiai, kognitív funkciók fennmaradása, végleges szeparáció megkérdőjelezése, remény az elkerülhetőségben -, amelyeket a gyermeki halálértelmezések sajátjainak tartunk. A szülőktől kapott halálmagyarázatok gyakran implikálják a pszichológiai funkciók továbbélését, amely a gyermeki értelmezésekben is megjelenik.