KHARÓN

Thanatológiai Szemle

elektronikus folyóirat

Tartalom

XVIII. évfolyam

2014/3

Szemle


DR. ZSÁK ÉVA
DR. ZSÁK ÉVA

PhD társadalomkutató

zse1976@gmail.com

Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Magatartástudományi Intézet

A halálhoz való jog kérdése Olaszországban - Eluana Englaro esete

Összefoglalás · Az alábbi tanulmányban egy nagy port kavart eset bemutatása alapján szeretnék rávilágítani az életvégi döntések olaszországi dilemmáira. Eluana Englaro 2009. február 9-én halt meg, több mint 17 éves, mély kómában töltött vegetatív állapot után, 38 évesen. Halálának megítélése, valamint az arról való vélekedések, véleménykülönbségek mind a mai napig élénk vitákat gerjesztenek. Olaszországban 2009-ben még nem volt az élet végére vonatkozó személyi rendelkezésről érvényben lévő jogi szabályozás, ezért is válthatott ki ilyen reakciókat ez az ügy (s azóta sincs ezt érintő rendelkezés). A bíróságnak a végső ítélet meghozatalához különböző jogi forrásokból származó általános elveket kellett összevetnie, értékelnie.

Az írás első része a beteg állapotának kialakulását részletezi, majd ezt követi a beteg életének utolsó időszakában lezajlott történések ismertetése, végül pedig ezeket elemezve mutatok rá az olasz közvélekedés sajátosságaira a halálhoz való jog megítélését illetően.