KHARÓN

Thanatológiai Szemle

elektronikus folyóirat

Tartalom

XVIII. évfolyam

2014/2

Tanulmány


 LUDOVICA DE PANFILIS
LUDOVICA DE PANFILIS

filozófus

ludovicadepanfilis16@gmail.com

a Bolognai Egyetem PhD hallgatója

A palliatív szedáció etikai kérdései

Összefoglalás · A tanulmány célja azoknak az etikai kérdéseknek a vizsgálata, amelyek a palliatív/terminális szedáció (P/TSZ) kapcsán felmerülnek a szakirodalomban: a szándék problémája, a kettős hatás elmélete, az eutanázia és a szedáció közötti különbség. Ezen túl olyan témákra is kitér, mint a test filozófiája, érzékelése, az etikai-egzisztenciális kérdések dimenziója, valamint az élet végét érintő választások etikai kommunikációja. Az elemzés az európai kulturális kontextus keretein belül történik.

DR. SZÉPE ORSOLYA
DR. SZÉPE ORSOLYA

kommunikáció kutató, főiskolai docens

szeors@gmail.com

IBS (International Business School)

A betegséghez, a haldokláshoz való viszony és a hospice ellátás ismerete az egyetemi és főiskolai hallgatók körében.

Egy kérdőíves kutatás részeredményeinek ismertetése

Összefoglalás · Írásomban egy 591 fős kérdőíves kutatás néhány fontosabb eredményéről számolok be, amit a budapesti egyetemek és főiskolák gazdasági, műszaki és humán típusú képzéseiben résztvevő hallgatók körében végeztem. Elsősorban a halálhoz, haldokláshoz való viszonyulásra, valamint a hospice ellátással, szervezettel kapcsolatos ismereteikre, továbbá - a mélyebb okok és összefüggések feltárása érdekében - a hallgatók értékrendjére kérdeztem rá. Érdekelt, mint vélekednek a fiatalok a súlyos beteg családtag alapvető igényeiről, és milyen felelősséget éreznek a haldoklók szükségleteinek kielégítése terén. Mit gondolnak arról, ha a beteg nem a kórházban, hanem otthon, szerettei körében szeretné élete utolsó szakaszát tölteni; hogyan vélekednek a haldoklónak az emberi méltósághoz való jogáról? Elemzéseim megerősítik, hogy a hallgatók viszonya a halálhoz, a haldokláshoz ellentmondásos, bizonytalan, a hospice ellátással kapcsolatos ismereteik gyakran hiányosak. A megkérdezett egyetemi és főiskolai hallgatóknak csak kevesebb, mint egynegyede hallott a hospice-ról - de vannak pozitívan értékelhető tények is: a fiatalok fele a haldokló számára a legmegfelelőbb helynek az otthoni, családi környezetet tartja, és kétharmaduk kiemelkedően fontosnak tartja a család jelenlétét és támogatását a beteg utolsó heteiben.